BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Sveikatos apsaugos atašė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Giedrės Medžiaušaitės einamųjų metų užduotys

1. Atstovauti ES Tarybos darbo grupių ir komitetų posėdžiuose, taip pat kituose Europos komisijos organizuojamuose posėdžiuose, kai svarstomi su žmonių sveikatai, aplinkos apsaugai, farmacijos produktams, medicinos prietaisams, e sveikatai bei maisto saugai priskiriami klausimai. Pristatyti LT poziciją.

2. Pasiekti Pažangos ataskaitą dėl Sveikatos technologijų vertinimo reglamento projekto.

3. Atstovauti su sveikatos apsauga susijusiuose tarptautiniuose ir tarpžinybiniuose susitikimuose, pasitarimuose ir renginiuose.

4. Dalyvauti Formaliose ir neformaliose ES Užimtumo, socialinės politikos, sveikatos ir vartotojų reikalų Tarybų posėdžiuose ir pasirengime jiems, rengti tezes ir ataskaitas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03