BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Europos Sąjungos paramos skyriaus vedėjos Editos Laurinavičienės einamųjų metų užduotys

  1. Užtikrinti tinkamą ir savalaikį 2021-2027 m. laikotarpio ES investicijų suplanavimą.
  2. Pagal kompetenciją atlikti veiksmus dėl 2021–2027 m. ES investicinių fondų paramos laikotarpio sveikatos srities prioritetų įgyvendinimo.
  3. Pagal kompetenciją dalyvauti rengiant Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonę „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą stiprinant kompetencijos centrų ir regioninio bendradarbiavimo modeliu grįstą asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklą“, jos pagrindimo aprašymą bei susijusius priedus.
  4. Organizuoti 2014-2020 m. Veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir ministerijos įgyvendinamų priemonių metinių ataskaitų bei informacijos, kurios reikia Partnerystės sutarties įgyvendinimo pažangos ataskaitai, taip pat metinei ir galutinei įgyvendinimo ataskaitoms rengti, pateikimą vadovaujančiajai institucijai.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-20