Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus patarėjos, laikinai vykdančios vedėjos funkcijas, Vilmos Telyčėnienės einamųjų metų užduotys
  • Koordinuoti E. sveikatos sistemos 2018–2025 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių planą;
  • Koordinuoti e. sveikatos sistemos 2009 – 2015 m. plėtros projektų rezultatų naudojimą, užtikrinant jau sukurtų elektroninių įrankių išnaudojimą;
  • Koordinuoti Išankstinės pacientų registracijos IS integravimą su ESPBI IS;
  • Skatinti  „Vaistų sąveikos tikrinimas“ funkcionalumo Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos E. recepto posistemėje naudojamumą.
Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus vyriausiosios specialistės Simonos Gricienės einamųjų metų užduotys
  • ESPBI IS administravimas ir sklaida.
  • Koordinuoti E. sveikatos sistemos 2018–2025 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių planą.
  • Koordinuoti Išankstinės pacientų registracijos IS integravimą su ESPBI IS.
  • Skatinti  „Vaistų sąveikos tikrinimas“ funkcionalumo ESPBI IS E. recepto posistemėje naudojamumą.
  • Viešinti ESPBI IS paslaugas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-26