Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus valstybės tarnautojų einamųjų metų užduotys

Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus patarėjos, laikinai vykdančios skyriaus vedėjos funkcijas, Danguolės Milkevičiutės einamųjų metų užduotys
 • Atstovaujant ministerijos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, rengiant procesinius dokumentus, pasiekti Ministerijai palankų sprendimą.
 • Teikiant konsultacijas, rengiant ar vertinant sutartis, teisės aktus, raštus, išvadas, atsakymus ir kitus dokumentus, siekti minėtų dokumentų suderinimo su galiojančiais teisės aktais, siekiant Ministerijos priimamų sprendimų teisėtumo, kad būtų užkertamas kelias galimiems teisminiams ginčams, o kilus ginčui – pagrįstai būtų galima tikėtis palankios Ministerijai bylų baigties.
 • Vykdyti savo vedamų teisminių bylų analizę, siekiant išvengti (teikiant siūlymus – tobulinti teisės aktus ar kitus dokumentus – dėl dažniausiai daromų klaidų, sąlygojančių teisminius ginčus) tapačių teisminių ginčų ateityje.
 • Teikti siūlymus dėl Ministerijos ir/arba skyriaus darbo procesų tobulinimo, kurie leistų efektyvinti skyriaus darbą.
Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus patarėjos Stasės Kazlauskienės einamųjų metų užduotys
 • Atstovaujant ministerijos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, rengiant procesinius dokumentus, pasiekti Ministerijai palankų sprendimą.
 • Teikiant konsultacijas, rengiant ar vertinant sutartis,  teisės aktus, raštus, išvadas, atsakymus ir kitus dokumentus, siekti minėtų dokumentų suderinimo su galiojančiais teisės aktais, siekiant Ministerijos priimamų sprendimų teisėtumo, kad būtų užkertamas kelias galimiems teisminiams ginčams, o likus ginčui – pagrįstai būtų galima tikėtis palankios Ministerijai bylų baigties.
 • Vykdyti savo vedamų teisminių bylų analizę, siekiant išvengti (teikiant siūlymus – tobulinti teisės aktus ar kitus dokumentus – dėl dažniausiai daromų klaidų, sąlygojančių teisminius ginčus) tapačių teisminių ginčų ateityje.
 • Teikti siūlymus dėl Ministerijos ir /arba skyriaus darbo procesų tobulinimo, kurie leistų efektyvinti skyriaus darbą.
Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus vyriausiojo specialisto Donato Parulio einamųjų metų užduotys
 • Atstovaujant ministerijos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, rengiant procesinius dokumentus, pasiekti Ministerijai palankų sprendimą.
 • Teikiant konsultacijas, rengiant ar vertinant sutartis, teisės aktus, raštus, išvadas, atsakymus ir kitus dokumentus, siekti minėtų dokumentų suderinimo su galiojančiais teisės aktais, siekiant Ministerijos priimamų sprendimų teisėtumo, kad būtų užkertamas kelias galimiems teisminiams ginčams, o kilus ginčui – pagrįstai būtų galima tikėtis palankios Ministerijai bylų baigties.
 • Vykdyti savo vedamų teisminių bylų analizę, siekiant išvengti (teikiant siūlymus – tobulinti teisės aktus ar kitus dokumentus – dėl dažniausiai daromų klaidų, sąlygojančių teisminius ginčus) tapačių teisminių ginčų ateityje.
 • Teikti siūlymus dėl skyriaus darbo procesų tobulinimo, kurie leistų efektyvinti skyriaus darbą.

Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus patarėjos Viktorijos Balčiūnienės einamųjų metų užduotys

 • Atstovaujant ministerijos interesus teismuose ir kitose institucijose, įstaigose ar įmonėse, rengiant procesinius dokumentus, pasiekti Ministerijai palankų sprendimą.
 • Teikiant konsultacijas, rengiant ar vertinant sutartis, teisės aktus, raštus, išvadas, atsakymus ir kitus dokumentus, siekti minėtų dokumentų suderinimo su galiojančiais teisės aktais, siekiant Ministerijos priimamų sprendimų teisėtumo, kad būtų užkertamas kelias galimiems teisminiams ginčams, o kilus ginčui – pagrįstai būtų galima tikėtis palankios Ministerijai bylų baigties.
 • Vykdyti savo vedamų teisminių bylų analizę, siekiant išvengti (teikiant siūlymus – tobulinti teisės aktus ar kitus dokumentus – dėl dažniausiai daromų klaidų, sąlygojančių teisminius ginčus) tapačių teisminių ginčų ateityje. Bylų apskaitos ir siūlymų pateikimas tiesioginiam vadovui kas ketvirtį (iki kito ketvirčio mėnesio 5 dienos).
 • Surinkti ir išanalizuoti Ministerijos pavaldžių biudžetinių įstaigų teisminę praktiką, pateikti išvadas ir siūlymus praktinėms teisės taikymo problemos spręsti, teikti siūlymus tiesioginiam vadovui šiais klausimais organizuojančiam viešą konsultaciją, kuri vyks su Ministerijos Vadovybe, Ministerijos administracijos padalinių ir Ministerijos pavaldžių įstaigų vadovais. Atlikta analizė, pateikti siūlymai konsultacijai surengti iki 2019 m. rugsėjo 15 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-27