BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Asmens sveikatos departamento Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus vedėjos Rasos Biekšienės einamųjų metų užduotys

  1. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas, priskirtas Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus kompetencijai "Parengti bazinį asmens sveikatos paslaugų teikimo modelį, sudarantį vienodas sąlygas regionuose visoms visuomenės grupėms, ypač pažeidžiamiems ir socialinės atskirties asmenims, laiku gauti reikalingas ir kokybiškas visuomenės ir asmens sveikatos paslaugas (suorganizavus viešąsias konsultacijas su socialiniais partneriais)".
  2. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas, priskirtas Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus kompetencijai "Parengti ir priimti teisės aktų paketą (Greitosios medicinos pagalbos įstatymas ir susiję teisės aktai) – aiškiai reglamentuoti greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo organizavimą, valdymą ir atsakomybę, siekiant užtikrinti, kad greitoji medicinos pagalba žmogų pasiektų laiku".
  3. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas, priskirtas Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus kompetencijai, susijusias su projekto „Kompetentingas ir adekvačiai apmokamas sveikatos sistemos specialistas“ inciatyvomis 2022 metais įgyvendinimu "Priimti sprendimą dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų savivaldos stiprinimo (licencijavimo, atestavimo, kontrolės ir kvalifikacijos tobulinimo funkcijų perdavimo), atsižvelgiant į viešųjų konsultacijų su socialiniais partneriais rezultatus".
  4. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas, priskirtas Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus kompetencijai "Parengti ir patvirtinti Šeimos medicinos plėtros 2016 –2025 m. veiksmų plano pakeitimus – įtraukti naujas priemones, skirtas šeimos medicinos paslaugų plėtrai, perteklinio reglamentavimo ir biurokratinių suvaržymų mažinimui, ir pradėti jas įgyvendinti".
  5. Organizuoti ir užtikrinti Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72, nuostatas priskirtas Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos skyriaus kompetencijai, susijusias su projekto „Sveikatos sistemos atsparumas grėsmėms ir pasirengimas ateities iššūkiams“ inciatyvomis 2022 metais įgyvendinimu.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-20