BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Trumpas pareigybių aprašymas

Pareigos

Vardas, pavardė

Atsakingas už

Miesto telefonas

SPAUDOS TARNYBA

Spaudos tarnybos patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas

Neringa Mikėnaitė

Skyriaus darbo koordinavimas

260 4890

Vyr. specialistas 

Julijanas Gališanskis

Žiniasklaidos užklausos, pranešimai spaudai

219 3310

Vyr. specialistė

Agnė Kiškytė-Rarivanė

Sveikatos priežiūros tinklo reformos komunikacija

266 1429

Vyr. specialistas Rimantas Zagrebajev    
Specialistė Jūratė Baltinaitė     

ANTIKORUPCIJOS IR ATITIKTIES VERTINIMO SKYRIUS  

Vedėja

Eglė Tamošiūnienė

 Skyriaus veiklos organizavijmas, koordinavimas, užtikrinimas skyriaus uždavinių įgyvendinimo ir funkcijų vykdymo

205 3373

Patarėjas

Vytautas Žerlauskas

Patikrinimų planavimas, koordinavimas, su korupcijos prevencija susijusių veiklų atlikimas, teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, LR viešųjų ir privačių interesų įstatymo bei LR lobistinė veiklos įstatymo įgyvendinimo kontrolė bei pažeidimų tyrimai, skundų nagrinėjimas, konsultavimas

266 1477

Patarėja Neringa Lipskienė    

ASMENS SVEIKATOS DEPARTAMENTAS 

Direktorė

Odeta Vitkūnienė

Asmens sveikatos  priežiūros politikos  įgyvendinimas

266 1460

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SLAUGOS SKYRIUS 

Vedėja

Rasa Biekšienė

Pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos temų koordinavimas  profilaktinių sveikatos tikrinimų, odontologijos, veido ir žandikaulių chirurgijos, greitosios medicinos pagalbos, skubiosios ir būtinosios medicinos, neįgaliųjų sveikatos priežiūros, vidaus ligų, medicininės reabilitacijos, geriatrijos, socialinių paslaugų koordinavimo srityse

266 1475

Patarėja

Viktorija Buzytė

Odontologija, veido ir žandikaulių chirurgija, greitoji medicinos pagalba

266 1479

Patarėja

Birutė Kavaliauskienė

Šeimos gydytojo komandos naujų paslaugų teikimo, prevencinių sveikatos priežiūros programų sričių  įgyvendinimas

264 8754

Patarėja

Ilona Šakienė

Palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos, neįgaliųjų sveikatos priežiūros ir kitų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų įgyvendinimo užtikrinimas

205 3368

Patarėja

Vilma Jeršovienė

Pavestų uždavinių įgyvendinimas, siekiant įdiegti ilgalaikės priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros koncepciją bei ilgalaikės priežiūros ir asmens sveikatos priežiūros modelį

219 3327

Vyr. specialistė

Ramunė Andriušaitienė

Pavestų uždavinių įgyvendinimas, gerinant pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros prieinamumą ir kokybę, administracinės naštos mažinimą bei integruojant pirminės sveikatos priežiūros paslaugas elektroninėje erdvėje

260 4713

Vyr. specialistė

Kristina Jokimaitė

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimas profilaktinių sveikatos tikrinimų, darbo medicinos srityje

205 3626

Vyr. specialistė

Elita Radkevič

Medicininės reabilitacijos, vidaus ligų, geriatrijos ir kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų įgyvendinimo užtikrinimas

219 3332

Patarėjas

Artūras Šimkus

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo (bendrosios slaugos praktikos, specialiosios slaugos praktikos išplėstinės slaugos praktikos, slaugos paslaugų namuose) srityse įgyvendinimas

205 3625

Vyr. specialistė

Virginija Karaliūtė Žulienė

Pavestų uždavinių įgyvendinimas socialinių paslaugų koordinavimo, atliekant asmens sveikatos priežiūrą, asmens sveikatos priežiūros specialistų apdovanojimų organizavimo ir kitų pirminės sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugų teikimo srityse

266 1434

Vyr. specialistė

Diana Prochorova

Pavestų uždavinių įgyvendinimas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui reikalingų specialistų pasirengimo, profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo, profesinės kvalifikacijos pripažinimo srityse įgyvendinimui užtikrinti

266 1433

SPECIALIZUOTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS 

Vedėja

Inga Cechanovičienė

 

266 1478

Patarėja

Anželika Balčiūnienė

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas  vaikų sveikatos priežiūros, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos, retų ligų ir kompetencijų tinklų, medicinos genetikos ir kitose specializuotos sveikatos priežiūros srityse

266 1469

Patarėja

Asta Einikienė

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų chirurgijos, abdominalinės chirurgijos, krūtinės chirurgijos, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, ortopedijos-traumatologijos srityse

266 1471

Patarėja

Alvyda Naujokaitė

Kraujo donorystė, skubioji medicinos pagalba, pulmonologija, infektologija, dermatovenerologija

266 1470

Patarėja

Vilija Kondrotienė

Kardiologija, širdies ir kraujagyslių chirurgija, anestezija, intensyvioji terapija ir intensyvioji priežiūra

205 5287

Patarėja

Solveiga Inokaitytė - Šmagarienė

 

205 5296

Patarėja

 Valentina Vaitkienė

 

219 3300

Patarėja Aimė Dumšienė  

266 1473

Vyr. specialistas

Arvydas Gabrilavičius

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laboratorinė diagnostika, oftalmologija, otorinolaringologija, patologija, toksikologija, teismo medicina, klinikinė farmakologija ir kt.

260 4714

Vyr. specialistė Jūratė Šilgalytė    
Vyr. specialistė Inga Lukšienė    
Vyr. specialistas Vaidas Skrebūnas    
Vyr. specialistė

Greta Zambžickaitė

   

TEISĖS SKYRIUS  

Teisės skyriaus vedėjas

 

Donatas Keršis

 

Skyriaus veiklos organizavimas (teisėkūra, atstovavimas teisminėse institucijose, personalo valdymo klausimai)

 

205 5290

 

Patarėja

Sandra Babiedaitė-Miškinienė

Su Covid-19 valdymu susiję klausimai (LRV 2020 m. vasario 26 d. nutarimas Nr. 152; Operacijų vadovo sprendimai)

266 1455

Patarėja

Viktorija Balčiūnienė

Atstovavimas teisminėse institucijose, skundų nagrinėjimas

266 1495

Patarėja

Rita Cicėnienė

LNSS šakos kolektyvinė sutartis, teisėkūros klausimai

266 1423

Patarėja

Danguolė Milkevičiūtė

Atstovavimas teisminėse institucijose, skundų nagrinėjimas, Apeliacinė komisija (numatyta Farmacijos įstatyme)

219 3308

Patarėja

Inga Girdžiūnaitė

Teisėkūros klausimai

205 5295

Patarėjas

Kazys Rušinskas

Sveikatos srities sisteminiai teisės aktai (įstaigų tinklas);

Sveikatos sistemos finansavimo klausimai;

teisėkūros klausimai

260 4898

Patarėja

 Aušrinė Storpirštienė

Privalomojo sveikatos draudimo klausimai, pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo klausimai,  Covid-19 vakcinacija, tyrimai

219 3319

Patarėja

Daiva Gatelienė

Personalo klausimai

219 3316

patarėja

Sabina Polinska

 

205 3370

patarėja Auksė Dukel   266 1499
Patarėja Vilija Gočelkytė-Zambacevičienė   205 3615
Patarėja Ana Viktorija Patiejūnienė   260 4705
Patarėja Danguolė Kūrienė    

Vyr. specialistas

Narimantas Satkus

Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos, teisėkūros klausimai

205 3369

Vyr. specialistė

Inga Skutkevičiūtė

Atstovavimas teisminėse institucijose, skundų nagrinėjimas, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos klausimai

266 1487

DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ PRIĖMIMO SKYRIUS 

Vedėjas

Paulius Gurskis

Dokumentų valdymo ir asmenų aptarnavimo procesų koordinavimas

205 3360

Patarėja

Nijolė Armalytė

Prašymų registravimas, kontroliuojamų pavedimų stebėsena

260 4715

Vyr. specialistė

Rasa Sinkevičiūtė (dokumentų redagavimas)

Dokumentų kalbos redagavimas

268 5107

Vyr. specialistė

Vita Korsakienė (dokumentų redagavimas)

Dokumentų kalbos redagavimas

 

266 1414

Vyr. specialistas

Andrius Lukminas (siunčiamų dokumentų administravimas)

Siunčiamų dokumentų registravimas, sutarčių registravimas

219 3325

Vyr. specialistė

Regina Taučienė (archyvas)

SAM archyvo administravimas

205 3378

Vyr. specialistė                   

Rima Rybakova (gautų dokumentų administravimas)

Gautų dokumentų registravimas

266 1437

Vyr. specialistė

Rasida Krinickienė (asmenų priėmimas ir aptarnavimas)

Asmenų aptarnavimas telefonu ir gyvai

268 5109

Vyr. specialistė

Lina Simonaitytė (asmenų priėmimas ir aptarnavimas)

Asmenų aptarnavimas el. paštu

266 1412

Vyr. specialistė

Sigita Umbražūnienė (asmenų priėmimas ir aptarnavimas)

Asmenų aptarnavimas telefonu ir gyvai

 

268 5110

Vyr. specialistė Ramunė Dumbravienė   268 5108
Vyr. specialistas  Algirdas Čepas    

E. SVEIKATOS SISTEMOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIUS 

 

Vedėja

 

Vilma Telyčėnienė

E. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių plėtra ir koordinavimas

266 1439

Patarėjas

Marius Jonutis

E. sveikatos sistemos sauga ir kibernetinio saugumo klausimai, tarpvalstybinės e. sveikatos paslaugos (skaitmeniniai pažymėjimai, sertifikatai, paciento suvestinė)

266 1492

Patarėja

Aistė Šertvytytė-Vičienė

Atvirų duomenų iniciatyvos, jų rinkiniai, antrinis sveikatos duomenų panaudojimas, ESPBI IS funkcionalumų ir veikimo klausimai

 

219 3317

Patrarėja

Simona Gricienė

E. sveikatos sistemos plėtra ir strateginiai klausimai, ESPBI IS ir IPR IS funkcionalumų ir veikimo klausimai

 

260 4706

Patarėja

Raimonda Paškevičienė

E. sveikatos plėtra ir strateginiai klausimai, E. recepto ir vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumo klausimai, tarpvalstybinės e. sveikatos paslaugos (e. receptas)

 

266 1490

Patarėja Greta Makauskaitė   266 1483

Vyr. specialistas

Vytautas Gavėnavičius

Sveikatos valdymo sričiai priskiriamų IS ir registrų dokumentacijos klausimai, asmens duomenų saugumo pažeidimų vertinimas

 

205 3361

Vyr. specialistė Aušra Želvelienė    

EUROPOS SĄJUNGOS PARAMOS SKYRIUS 

Vedėja

Edita Laurinavičienė

 

266 1498

Patarėja

Asta Suveizdienė

 

266 1497

Patarėjas

Paulius Raugalas

 

219 3328

Patarėja

Sandra Jarašiūnienė

 

266 1459

Vyr. specialistė

Ramunė Abromavičienė

 

266 1494

Vyr. specialistė            

Virginija Karalevičiūtė

 

266 1488

Vyr. specialistė

Dalia Lasiauskienė

 

266 1491

Vyr. specialistė

Agnė Raukštienė

 

205 3364

Vyr. specialistė

Ramunė Aukštakalnytė

 

266 1489

Specialistė

Almina Blažienė

 

266 1461

FARMACIJOS POLITIKOS SKYRIUS 

Vedėja

Anželika Oraitė

Farmacijos politikos įgyvendinimo koordinavimas

 

266 1443

Patarėja Asta Zlatkienė   266 1447

Patarėja

Miglė Domeikienė

Mažmeninės vaistų prekybos, farmacijos specialistų praktikos, receptų rašymo klausimai

 

264 8755

Patarėja

Vilma Meldžiukaitė

Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir kainodaros klausimai

 

264 8753

Patarėja

Dovilė Zacharkienė

Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir kainodaros klausimai

 

264 8757

Vyr. specialistė

Gražina Bobelienė

Vaistų registracijos, vaistų gamybos ir importo iš trečiųjų šalių, vaistų didmeninio platinimo ir vaistų prekybos tarpininkavimo, vaistų reklamos, veikliųjų medžiagų gamybos, importo iš trečiųjų šalių ir platinimo, tiriamųjų vaistų gamybos ir importo iš trečiųjų šalių, vaistų pakuočių apsaugos priemonių taikymo, neregistruotų vaistų tiekimo klausimai

 

264 8752

Vyr. specialistė

Rasa Balserienė

Vaistinių ir farmacijos specialistų veiklos klausimai, Vaistų atsivežimas ir atsisiuntimas savoms reikmėms

 

219 3335

Vyr. specialistė

Lina Liubinaitė-Kadišienė

Receptų rašymo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių pardavimo vaistinėse, farmacijos specialistų licencijavimo, įrašymo į sąrašus bei farmacijos sp. profesinės kompetencijos vertinimo  klausimai

 

219 3326

Vyr. specialistė

Rima Markuvienė

Vaistų gamybos ir importo iš trečiųjų šalių, vaistų didmeninio platinimo ir vaistų prekybos tarpininkavimo, veikliųjų medžiagų gamybos, importo iš trečiųjų šalių ir platinimo, tiriamųjų vaistų gamybos ir importo iš trečiųjų šalių, vaistų pakuočių apsaugos priemonių taikymo, neregistruotų vaistų tiekimo, veiklos su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis klausimai

 

219 3321

Vyr. specialistė

Jolita Volkavičienė

Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimas

 

219 3334

Vyr. specialistė

Regina Pakštaitienė

Gyventojų aprūpinimas vaistiniais preparatais ir kompensuojamosiomis medicinos pagalbos priemonėmis

 

219 3331

 

Vyr. specialistas

 

 

Mindaugas Žukauskas 

 

Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimas, Covid-19 vakcinų donavimo klausimai

219 3302

 

Vyr. specialistė

 

Benedikta Mikšienė

Vaistinių ir farmacijos specialistų veiklos klausimai

219 3304

Vyr. specialistas Arūnas Jablonskis Mažmeninės vaistų prekybos ir vaistų kainodaros klausimai 219 3339

FINANSŲ VALDYMO IR KONTROLĖS SKYRIUS 

Vedėja

Renata Beržanskienė

 

266 1425

Patarėja

Gedmilė Bieliauskienė

Valstybės investicijos sveikatos srityje

266 1486

Patarėja

Joana Načiūnienė

Valstybės investicijos SAM pavaldžiose biudžetinėse įstaigose ir savivaldybėse, valstybės rinkliavos

260 4703

Vyr. specialistė

Lina Kanaporienė

Valstybės investicijos SAM pavaldžiose viešosiose įstaigose

266 1432

Vyr. specialistė

Rasa Mičiulė

Sveikatos programų finansavimas

260 4702

Vyr. specialistas (NBFC)

Dmitrij Košel

 

266 1451

Vyr. specialistė

Živilė Laucienė

Mokėjimai įstaigoms

266 1441

Vyr. specialistė (NBFC)

Ilona Palmira Pranevičienė

 

260 4894

Vyr. specialistė (NBFC)

Gita Sakavičiūtė

 

266 1430

Vyr. specialistė

Aliona Matusevičienė

Ministerijos valdymo išlaidų finansų kontrolė

260 4896

STRATEGINIO PLANAVIMO IR VALDYMO SKYRIUS 

Vedėja

Raimonda Janonienė

Sveikatos srities strateginio valdymo dokumentų rengimo koordinavimas, įgyvendinimo kontrolė

260 4718

Patarėja

Rita Banuškevičienė

SAM strateginis veiklos planas

260 4712

Patarėja

Radvilė Jakaitienė

Tarptautinis bendradarbiavimas

219 3348

Patarėja Agnė Sakalinskienė    

Vyr. specialistė

Olė Balčiūnaitė

Pavaldžių įstaigų strateginiai veiklos planai

266 1453

Patarėja

Diana Smaliukaitė

Sveikatos priežiūros specialistų poreikio vertinimas ir planavimo procesų tobulinimas

219 3314

Patarėja

Giedrė Medžiaušaitė

Lietuvos atstovavimas ES veiklose

205 5281

Vyr. specialistė

Jurgita Bilinskaitė

Dvišaliai ir daugiašaliai santykiai

266 1416

Vyr. specialistė

Justė Pečeliūnaitė

ES teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę

266 1419

Vyr. specialistė

Jolanta Sinkevič

Sveikatos draudimo politika

205 5285

Vyr. specialistė 

Donata Švažaitė

Lietuvos atstovavimas ES veiklose

260 4711

Vyr. specialistė

Irena Vaitaitienė

SAM SPV programų biudžetas ir sąmatos

266 1456

Vyr. specialistė

Dalia Valaitienė

SAM strateginio veiklos plano biudžetas

266 1449

Vyr. specialistaė

Audronė Daiva Dragūnienė

Sveikatos srities žmogiškieji ištekliai

266 1422

Vyr. specialistė

Daiva Dudutienė

Sveikatos sistemos stebėsena

205 5284

Vyr. specialistė

Rūta Bartulė

ASPĮ veiklos vertinimas

266 1407

Vyr. specialistė

Birutė Malinauskienė

Sveikatos paslaugų kokybės stebėsena

260 4891

Vyr. specialistė

Egidija Roževič

LNSS ASPĮ finansinių rezultatų stebėsena

205 5286

Vyr. specialistė Ieva Blažinskienė   266 1465
Vyr. specialistė Vaida Morkvėnienė    
Vyr. specialistas Tumas Beinortas    

TARPTAUTINIŲ PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIUS 

Vedėja

Gytė Sirgedienė

Tarptautinės finansinės paramos planavimas ir koordinavimas

219 3313

Patarėja

Asta Leonienė

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos planavimas, Vystomasis bendradarbiavimas

205 3623

Vyr. specialistė

Justina Račaitė

EEE finansinio mechanizmo programos priemonių koordinavimas

266 1413

Vyr. specialistė

Jolanta Ptakauskienė

Programų / projektų administravimas

260 4710

Vyr. specialistė

 

Milda Lukošiūtė

EEE finansinio mechanizmo programos koordinavimas

219 3347

Vyr. specialistė

Rimgailė Stumbrytė

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos stebėsena

205 3621

VALSTYBĖS TURTO VALDYMO SKYRIUS 

Vedėjas

Andriejus Bielinskis

 

266 1448

Patarėja

Neringa Gerasimavičienė

 

205 5288

Vyr. specialistė

Jūratė Jakutienė

 

266 1457

Vyr. specialistė

Ineta Baliukonytė

Valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Ministerijos patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimo (panaudos pagrindais, patikėjimo teise, patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį,  kitų subjektų nuosavybėn), organizavimas, sudarytų turto valdymo sutarčių administravimas ir kontrolė.  Valstybei nuosavybės teise priklausančių ir Ministerijai ar jai pavaldžių įstaigų patikėjimo / nuosavybės teise valdomų (naudojamų) šildomų ir (arba) vėsinamų viešųjų pastatų atnaujinimo, projektų įgyvendinimo klausimai

205 3377

Vyr. specialistė

Vijolė Butkevičienė

Turto naudojamo Ministerijos  veikloje įvedimo į eksploataciją, nurašymo klausimai, draudiminių įplaukų klausimai , kelių policijos pranešimai. Turto perdavimo patikėjimo teise , panaudos pagrindais klausimai

219 3312

Vyr. specialistė

Salvija Miklašavičienė

 

205 3612

Vyr. specialistas

Gediminas Širvinskas

 

266 1408

Vyr. specialistė

 

Agnė Jablonskienė

 

266 1454

Vyr. specialistė

Liubava Uzielienė

Valstybei nuosavybės teise priklausančio ir Ministerijos patikėjimo teise valdomo valstybės turto perdavimo (nuomos, panaudos pagrindais, perdavimas patikėjimo teise, patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį,  kitų subjektų nuosavybėn), organizavimas, sudarytų turto valdymo sutarčių administravimas ir kontrolė

266 1450

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO SKYRIUS 

Vedėja

Ieva Mantė Valivonytė

 

Įstaigos vidaus veiklos administravimo procesų organizavimas ir planavimas

 

205 3375

Patarėja

Kamilė Katkutė

Įstaigos vidaus veiklos administravimo procesų užtikrinimas ir koordinavimas

266 2436

Patarėja Oksana Kavaliauskienė   219 3330

Vyr. specialistė

Daiva Mazurkevičienė

Vadovybės - viceministro, kanclerio referentė

266 1401

Vyr. specialistė

Diana Girba

Vadovybės - viceministrų referentė

266 1405

Vyr. specialistas

Mantas Matkėnas

Įstaigos informacinių technologijų (IT) klausimai

260 4700

Vyr. specialistas

Rolandas Rukšėnas

Įstaigos informacinių technologijų (IT) klausimai

266 1435

Vyr. specialistė

Laimutė Uždavinienė

Įstaigos mažos vertės viešieji pirkimai ir reprezentacija

205 3374

Vyr. specialistas

Gintautas Juodis

Įstaigos ūkio dalies priežiūra

219 3318

VIDAUS AUDITO SKYRIUS 

Vedėjas

Vytenis Gudelis

SAM, pavaldžių biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių steigėjas ar dalininkas yra ministerija, vidaus audito klausimai

266 1421

Patarėja

Regina Čepulienė

SAM, pavaldžių biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių steigėjas ar dalininkas yra ministerija, vidaus audito klausimai

 

205 3365

Vyr. specialistė

Rimanta Jurkevičienė

SAM, pavaldžių biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių steigėjas ar dalininkas yra ministerija, vidaus audito klausimai

 

266 1424

Vyr. specialistė

Ingrida Palijanskienė

SAM, pavaldžių biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių steigėjas ar dalininkas yra ministerija, vidaus audito klausimai

 

205 3367

Vyr. specialistė

Rasa Čirgelienė

SAM, pavaldžių biudžetinių įstaigų ir viešųjų įstaigų, kurių steigėjas ar dalininkas yra ministerija, vidaus audito klausimai

 

266 1427

VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTAS 

Direktorius

Audrius Ščeponavičius

 

266 1466

Patarėja

Asta Kandratavičienė

 

266 1464

Patarėja

Živilė Sadauskaitė

 

205 5292

Vyr. specialistė

Rinalda Elena Akelytė-Karkut

 

266 1431

PSICHIKOS SVEIKATOS SKYRIUS 

Vedėjas

Ignas Rubikas

 

205 3611

Patarėja

Edita Bishop

Pirminė asmens psichikos sveikatos priežiūra, psichologinė ir psichoterapinė pagalba

260 4709

Patarėja

Jelena Talačkienė

Psichoaktyviųjų medžiagų kontrolė ir vartojimo prevencija

219 3315

Patarėja

Laura Masiulienė

Psichikos sveikatos stiprinimas ir prevencija (vaikams ir jaunimui bei vyresnio amžiaus asmenims), psichikos sveikatos strateginis planavimas ir stebėsena

266 1462

Patarėja

Daiva Dudutienė

Sveikatos sistemos stebėsena

205 5284

Vyr. specialistė

Ugnė Širvinskaitė

Priklausomybių prevencija, ankstyvoji intervencija ir priklausomybės ligų gydymas bei reabilitacija

219 3344

Vyr. specialistė

Marija Oleškevičienė

Stacionarinė ir specializuota ambulatorinė asmens psichikos sveikatos priežiūra

266 1420

Vyr. specialistė

Joana Zasimavičienė

Savižudybių prevencija, psichikos sveikatos stiprinimas ir prevencija pažeidžiamoms visuomenės grupėms

268 5108

Vyr. specialistas Marius Strička    
Vyr. specialistė Ignė Lukminė    

SVEIKATOS SAUGOS SKYRIUS 

Vedėja

Rita Sketerskienė

Sveikatos priežiūra mokykloje

260 4716

Patarėja

Veslava Golnis

Grožio, baseinų, apgyvendinimo, sporto klubų paslaugų  sauga

205 5291

Vyr. specialistė

Roma Adomaitytė

Genetiškai modifikuotas maistas, naujas maistas, maisto priedai

219 3341

Vyr. specialistė

Kornelija Bajelytė

Fizikinių veiksnių  visuomenės sveikatos sauga ir reglamentavimas

266 1410

Vyr. specialistė

Indrė Makarskienė

Geriamojo vandens saugos, maisto ženklinimo ir teršalų reglamentavimas

219 3337

Vyr. specialistė

Giedrė Namajūnaitė

Švietimo, stacionarių socialinių paslaugų,  profesinė sveikatos sauga

205 5294

Vyr. specialistė

Dalia Žukienė

Poveikio sveikatai vertinimas, teritorijų planavimas, oro kokybė

205 5293

Vyr. specialistas

Normantas Dučinskas

 

Maudyklų, cheminių medžiagų sauga, klimato kaita

266 1445

SVEIKATOS STIPRINIMO SKYRIUS 

Vedėjas

 

 

 

Patarėja

Audronė Astrauskienė

 

219 3349

Patarėja

Jurgita Pakalniškienė

 

219 3307

Patarėja

Ginreta Megelinskienė

 

219 3340

Vyr. specialistė

Ieva Gudanavičienė

Vaikų ir suaugusiųjų bei organizuotų kolektyvų maitinimo organizavimo koordinavimas. Viešojo maitinimo sąlygų OV

219 3343

Vyr. specialistė

Jolita Matuzienė

 

219 3336

Vyr. specialistė

Galina Zagrebnevienė

 

219 3324

Vyr. specialistė

 

Joana Korabliovienė

 

205 5298

Vyr. specialistė Irma Diržinauskaitė-Butkienė   266 1411

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-01