BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


2016 metai

2016 m. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis finansuotų projektų įgyvendinimo ataskaitos

2016 metų  Valstybiniam visuomenės sveikatos stiprinimo fondui pateiktų projektų, kuriems įgyvendinti skirtos fondo lėšos, aprašai:

 

 1. Asociacija „Savas miestas“. Sveikatingumo projektas „Pajudam“
 2. Baltijos ,,Gyvenimo meno” labdaros ir paramos fondas. Projektas „City Yoga“
 3. Konsultacijų ir iniciatyvų centras „Tavo laikas“. Projektas „Prisėsk prie manęs“
 4. Lietuvos asociacija „Gyvastis“. Projektas „Transplantuotų ir dializuojamųjų pacientų sveikatos stiprinimas, skatinant fizinį aktyvumą"
 5. Lietuvos išsėtinės sklerozės sąjunga. Projektas „Gyvenk sveikai“
 6. Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“. Projektas  „Sniego gniūžtė 2017“
 7. Lietuvos Samariečių bendrijos Vilniaus skyrius. Projektas  „Alkoholis. Mada, žala ar būtinybė?“
 8. Lietuvos priklausomųjų asociacija. Projektas ,,Alkoholio vartojimo prevencija darbo vietoje"
 9. Raudonos nosys. Gydytojai klounai. Projektas „Klouno terapijos sklaida Lietuvos ligoninėse 2016 – 2017 metais“
 10. Sporto asociacija „Viksvojis“. Projektas „Sveikatingumo ir fizinio aktyvumo programa ,,Viksvelė 8“
 11. UAB „Lietuvos rytas“. Projektas „Lik su mumis"
 12. UAB „Lietuvos ryto televizija“. Projektas ,,0 laipsnių"
 13. Viešoji įstaiga Šeimos santykių institutas. Projektas „Vaikų psichikos sveikatos gerinimas: mokomės spręsti sunkumus kartu"
 14. VšĮ „Actio Catholica Patria“ savarankiškumo ugdymo centras  „Kitaip“.  Projektas „Valstybės globoje augusių jaunuolių savarankiškumo įgūdžių ugdymas įgalinant gyventi blaiviau“
 15. VšĮ „Blaivios pramogos“. Projektas ,,Alkoholio vartojimo prevencija renginių ir kitų priemonių pagalba"
 16. VšĮ Paramos vaikams centras. Projektas „Gydanti ir auganti draugystės galia“
 17.  VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“. Projektas „Paguodos skrynelės: priemonė vaikų iš socialinės rizikos šeimų emocinei savireguliacijai stiprinti
 18. VšĮ Psichologinės sveikatos centras. Projektas  „Vaikų psichologinės sveikatos stiprinimas ugdant jų ir jų tėvų emocines socialines kompetencijas“
 19. VšĮ Vilniaus socialinis klubas. Projektas  „Pasiekti nepasiekiamus“
 20. Viešoji įstaiga „Darnaus vystymo projektai“ . Projektas „ Sveikas gyvenimas – blaivus gyvenimas“
 21. UAB „Publicum”. Projektas „Kartu mes esame”
 22. VšĮ Anykščių jaunimo verslumo centras. Projektas „Vietos bendruomenės – sveikos gyvensenos propaguotojos"
 23. Aukšelkės kaimo bendruomenė „Aukštarūžė“. Projektas „Pasirinkimas mūsų rankose“
 24. Vilniaus specialiosios olimpiados plaukimo klubas. Projektas  „Sveikatos stiprinimas per mokymą plaukti“
 25. UAB „Ūkininko patarėjas“. Projektas „Renkuosi gyventi blaiviai“ 
 26. UAB „15 min“. Projektas  „Netapk alkoholio vergu“
 27. VšĮ Lions quest Lietuva. Projektas „Alkoholio vartojimo prevencija mokyklinio amžiaus vaikams“
 28. VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras. Projektas „Alkoholio vartojimo prevencijos stiprinimas rizikos grupei priklausantiems vaikams ir jaunuoliams: esu atsakingas už savo sveikatą!“
 29. Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas. Projektas  „Fizinio aktyvumo galimybių įvairovės didinimas 50+“
 30. Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra. Projektas „Saugus uostas“
 31. Viešoji įstaiga „Vaikų linija“. „Patyčių prevencijos programos „Friends“ (Švedija) adaptavimas Lietuvoje“
 32. Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želemenėliai“. Projektas „Žaidžiam, šokame, bėgiojam – kartu su šeima sportuojam“
 33. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Projektas „Žmonių su negalia fizinio aktyvumo skatinimo programa“
 34. Lietuvių etninės kultūros draugijos Kauno teritorinis padalinys. Projektas „Judrieji lietuvių liaudies žaidimai vaikų ir jaunimo fiziniams aktyvumui skatinti“
 35. Kūno kultūros mokytojų asociacija „Klaipėdos sportas“. Projektas „Aktyvumo versmė“
 36. Labdaros ir paramos fondas „Agapao“

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2016 metų protokolai

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti projektų konkurso gautų paraiškų sąrašas (atnaujinta 2016 07 01)

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos 2016 m. liepos 4 d. posėdžio protokoliniu sprendimu patvirtintas „Projektų neatitinkančių administracinės atitikties vertinimo reikalavimų“ sąrašas (paskelbta 2016 07 08)

Rezervinis projektų sąrašas

Nefinansuotinų projektų sąrašas

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2016 metų lėšų skyrimo

„Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos sprendimas dėl Fondo lėšų skyrimo projektams ir skiriamų lėšų dydžio, vadovaujantis Projektų, finansuojamų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, konkursų organizavimo ir šių projektų finansavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto  Valstybinio  visuomenės  sveikatos  stiprinimo  fondo  tarybos  2016 m. gegužės 12 d. pasėdžio protokolu Nr. NP-9, (toliau – Aprašas)  66 punktu, perduodamas Sveikatos apsaugos ministerijai Sveikatos apsaugos ministro įsakymo projekto dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 2016 metų lėšų skyrimo (toliau – Įsakymo projektas) parengimui. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui pasirašius Įsakymo projektą, jis bus paskelbtas.“


Archyvas: KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI
PREVENCINIŲ PROJEKTŲ, SOCIALINIŲ INFORMACINIŲ KAMPANIJŲ, MOKSLO TYRIMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą ir kviečia dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas nevyriausybines organizacijas, juridinius asmenis, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, bei mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti.

Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:

 • alkoholio vartojimo prevencijos srityje;
 • visuomenės psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos srityje;
 • sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimo srityje.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos 2016 metų sausio 29 d. posėdžio protokolo Nr. NP-3 išrašas (spausti šią nuorodą)

1. ALKOHOLIO VARTOJIMO PREVENCIJOS SRITYJE BUS REMIAMOS ŠIOS VEIKLOS:

1.1. Prevenciniai projektai, skirti:

 • alkoholio vartojimo prevencijai tarp vaikų ir jaunimo, įtraukiant jų tėvus (teisėtus vaiko atstovus pagal įstatymą), ugdymo įstaigas ir kitus bendruomenės narius;
 • projektai tarp rizikos grupių (prioritetą teikiant socialinės rizikos šeimoms ir jose augantiems vaikams, alkoholio vartojimo prevencijai nėštumo metu bei bendruomeninių paslaugų teikimui);
 • alkoholio vartojimo prevencijai laisvalaikio praleidimo vietose ir masinių renginių metu;
 • alkoholio vartojimo prevencijai darbo vietose.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoką suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme);

1.2. Socialinės informacinės kampanijos, skirtos:

 •  alkoholio daromos žalos prevencijai, formuojant sveikos gyvensenos ir laisvalaikio be alkoholio skatinimą, visuomenės atsakingumą.

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas  (valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme);

1.3. Moksliniai tyrimai, skirti:

 •  vaikų ir jaunimo alkoholio vartojimo prevencijos priemonių kokybės, veiksmingumo ir ekonominio atsiperkamumo vertinimui.

Galimi pareiškėjai – mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre  (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme).

 

2. VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS IR SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS SRITYJE BUS REMIAMOS ŠIOS VEIKLOS:

2.1. Prevenciniai projektai, skirti:

 • vaikų psichikos sveikatos gerinimui ir savižudybių prevencijai.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos.

2.2. Moksliniai tyrimai, skirti:

 •  pagalbos kenčiančiam ar bandžiusiam nusižudyti asmeniui prieinamumo ir veiksmingumo vertinti.

Galimi pareiškėjai – mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre.

2.3. Socialinė reklama, skirta:

 •   savižudybių prevencijai.

Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas.

3. SVEIKOS GYVENSENOS IR JOS KULTŪROS FORMAVIMO SRITYJE BUS REMIAMOS ŠIOS VEIKLOS:

3.1. Prevenciniai projektai, skirti:

 •   sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo skatinimui.

Galimi pareiškėjai – nevyriausybinės organizacijos.

Projektų paraiškų priėmimo vieta:

Projektų paraiškos dėl dalyvavimo konkurse Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti priimamos:
Sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilniaus g. 33, Vilnius), 221 kabinete.

Projektų paraiškų priėmimo terminas ir laikas:

Projektų paraiškų pateikimo pradžia: 2016 m. gegužės 16 d.

Projektų paraiškų pateikimo  pabaiga: 2016 m. birželio 16 d.

Projektų paraiškos priimamos darbo dienomis  nuo 9.00 val. iki 15.00 val.

              Projektų, finansuojamų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, konkursų organizavimo ir šių projektų finansavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas (spausti šią nuorodą)
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos fondo tarybos 2016 m. gegužės 12 d. posėdžio protokolo Nr. NP- 9 išrašas).

                Bendra konkursui numatoma skirti Fondo lėšų suma: 1 272 100 eurų

                Procentinis lėšų paskirstymas tarp veiklų (prevenciniams projektams, socialinės reklamos projektams, mokslinių tyrimų projektams):

 • Prevenciniams projektams  skiriama 65 procentai visų Fondo lėšų, skirtų einamųjų metų projektams įgyvendinti;
 • Socialinės reklamos projektams skiriama 30 procentų visų Fondo lėšų, skirtų einamųjų metų projektams įgyvendinti;
 • Mokslinių tyrimų projektams skiriama  5 procentai visų Fondo lėšų, skirtų einamųjų metų projektams įgyvendinti.

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos fondo tarybos 2016 m. balandžio 4 d. posėdžio protokolo Nr. NP-7 išrašas);


Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos patvirtintos sritys ir prioritetai 2016 metams

2016 m. balandžio 4 d. Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos posėdžio protokolo Nr. NP-7 išrašas ,,dėl lėšų paskirstymo Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo finansuojamoms veikloms

Papildomos informacijos teikimas:

tel. (8 5) 260 4716,  (8 5) 266 1431, (8 5) 205 5298

el. paštas [email protected]

Išsamesnę informaciją galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje:
http://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/valstybinis-visuomenes-sveikatos-stiprinimo-fondas/tab.dokumentai

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03