BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


2018 M. KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS VALSTYBINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO FONDO LĖŠOMS GAUTI PREVENCINIŲ PROJEKTŲ, SOCIALINIŲ INFORMACINIŲ KAMPANIJŲ, MOKSLO TYRIMŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą.

Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse:

 • sveikos gyvensenos formavimo;
 • visuomenės psichikos sveikatos gerinimo.

 (Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo tarybos 2018 m.  sausio 29 d. posėdžio protokolas Nr. NP- 4, 2018 m. kovo 8 d. posėdžio protokolas Nr. NP- 6, 2018 m. balandžio 9 d. posėdžio protokolas Nr. NP- 8, 2018 m. gegužės 2 d. posėdžio protokolas Nr. NP- 9).

 

I PRIORITETAS. SVEIKOS GYVENSENOS FORMAVIMAS

Bus remiamos šios sveikos gyvensenos formavimo veiklos:

1.1. Prevenciniai projektai (visiems projektams skiriama 24,7 proc. (657.050,00 Eur) 2018 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).

Maksimali projektų įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos.

Finansuojamos įrodymais grįstos įgūdžius kuriančios ar elgseną keičiančios veiklos.

 • Priemonė 1.1.1. Projektai skirti darbovietėse įgyvendinamoms sveikatos stiprinimo iniciatyvoms;

Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 • Priemonė 1.1.2. Rizikos veiksnių prevencija sergant onkologinėmis ar kraujotakos sistemos ligomis;

Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 • Priemonė 1.1.3. Psichinę ar fizinę negalią turinčių asmenų ir jų artimųjų įtraukimas į sveikatos stiprinimo veiklas;

Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 • Priemonė 1.1.4. Iniciatyvos, skirtos mažinti rizikingą vaistinių preparatų vartojimą;

Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 • Priemonė 1.1.5. Elgsenos keitimo iniciatyvos didesnės rizikos vaikams ir jaunimui (iki 29 m.).

Pareiškėjai: Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 

1.2. Moksliniai tyrimai (visiems moksliniams tyrimams skiriama 7,5 proc. (200.000,00 Eur) 2018 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).

Maksimali mokslinių tyrimų įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos.

 • Priemonė 1.2.1. Sveikos gyvensenos ir priklausomybių prevencijos skatinimas ekonominėmis priemonėmis remiantis kitų šalių gerąją praktika. Praktinių rekomendacijų parengimas Lietuvai;

Pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme) ir kiti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti mokslinius tyrimus.

 • Priemonė 1.2.2.  Sunkiųjų metalų matavimas Lietuvos gyventojų organizme;

Pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme) ir kiti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti mokslinius tyrimus.

 • Priemonė 1.2.3.  Natrio ir jodo efektyvumo ir jo poveikio Lietuvos gyventojų sveikatai tyrimas;

Pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme) ir kiti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti mokslinius tyrimus.

 • Priemonė 1.2.4.  Sveikatos stiprinimo paslaugų poreikio ir prieinamumo senjorams tyrimas.

Pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme) ir kiti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti mokslinius tyrimus.

 

II PRIORITETAS. VISUOMENĖS PSICHIKOS SVEIKATOS GERINIMAS

Bus remiamos šios visuomenės psichikos sveikatos gerinimo veiklos:

2.1. Prevenciniai projektai (visiems projektams skiriama 24,7 proc. (657.050,00 Eur) 2018 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).

Maksimali projektų įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos.

 • Priemonė 2.1.1.   Pagalbos linija norintiems mesti rūkyti;

Pareiškėjai:  Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 • Priemonė 2.1.2.   Tabako ir su jais susijusių gaminių vartojimo prevencija;

Pareiškėjai:  Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 • Priemonė 2.1.3.   Inovatyvių psichikos sveikatai stiprinti programų, pagrįstų mokslo įrodymais ir gerąja praktika diegimas;

Pareiškėjai:  Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 • Priemonė 2.1.4.   Programų, skirtų šeimų psichologiniam atsparumui didinti, pritaikymas, diegimas;

Pareiškėjai:  Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 • Priemonė 2.1.5.   Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija teikiant sveikatos stiprinimo paslaugas;

Pareiškėjai:  Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos (nevyriausybinių organizacijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme).

 

2.2. Moksliniai tyrimai (moksliniams tyrimams skiriama 1,9 proc. (50.000,00 Eur) 2018 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų).

Maksimali mokslinių tyrimų įgyvendinimo trukmė 24 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo datos.

 • Priemonė 2.2.1.  Neapskaityto tabako gaminių vartojimo tendencijos Lietuvoje. Parengiama metodika, kaip vykdyti tyrimus ir atliekamas pilotinis vertinimas;

Pareiškėjai: mokslo ir studijų institucijos, įregistruotos Švietimo ir mokslo institucijų registre (mokslo ir studijų institucijų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme) ir kiti juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti mokslinius tyrimus.

 

SOCIALINĖ INFORMACINĖ KAMPANIJA, APIMANTI VISAS 2018 M. FINANSUOJAMAS PREVENCIJOS SRITIS

Kompanijai skiriama 41,2 proc. (1.100.000,00 Eur) 2018 metų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo veikloms skirtų lėšų.

Maksimali projektų įgyvendinimo trukmė 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo datos.

 • Priemonė 1. Viešinimo kampanijos „Rinkis gyvenimą“ tęstinumas pagal 2018 m. prioritetines sritis.

Reikalavimai kampanijai:

kompleksiškai ir nuosekliai skatinti visuomenę spręsti sveikos gyvensenos formavimo ir visuomenės psichikos sveikatos gerinimo problemas. Kviečiama teikti pasiūlymus nuosekliai komunikacinei kampanijai, kurios tikslas - keisti visuomenės (piliečių) nuostatas, susijusias su sveikos gyvensenos ir visuomenės psichikos sveikatos gerinimu (sveiko gyvenimo būdo, alkoholio vartojimu, tabako gaminių vartojimu, savižudybėmis,  smurtu prieš vaikus, smurtu artimoje aplinkoje). Prevencinės kampanijos turi formuoti neigiamą visuomenės požiūrį į šiuos reiškinius, supratimą, kad šių reiškinių išgujimas iš šalies visuomenės yra kiekvieno atsakomybė ir pareiga.

Kampanijos sukurti produktai turi visoms tikslinėms grupėms siųsti aiškią žinią, kad kiekvienas iš mūsų turime jaustis atsakingi už savo artimųjų ir kitų aplinkos žmonių ateitį ir sveikatą, kiekvienas iš mūsų turi sugebėti suprasti, kas vyksta, ir imtis aktyvių prevencinių veiksmų. Žinutės neturi būti dėstomos tiesiogiai, jos turi būti perduodamos naudojant įvairias meninės išraiškos priemones.

Kampanijos akcentai:

 • turi būti išryškinama pagrindinė problema: kai problemas bandoma neigti arba nesureikšminti, jos tampa norma;
 • turi būti aiški priešprieša tarp to, kas visuomenėje vis dar neteisingai suvokiama kaip „normalu“, ir kas jau pripažįstama problema visose nurodytose probleminėse srityse;
 • turi būti formuojamas supratimas, kad būtina veikti ir nurodoma ką daryti: 
 1. reaguoti;
 2. ieškoti informacijos, kai nori padėti;
 3. kreiptis pagalbos;
 4. sulaukti pagalbos ir pan.

Paraiškos teikiamos atskiroms dalims:

 • 1 dalis. Televizijos (1 laimėtojas – konsorciumas) – iki 320 000 eurų;
 • 2 dalis. Internetiniai portalai (1 laimėtojas – konsorciumas) – iki 320 000 eurų;
 • 3 dalis. Lauko reklamos stendai (1 laimėtojas) – iki 100 000 eurų;
 • 4 dalis. Nacionalinė spauda (1 laimėtojas – konsorciumas) – iki 100 000 eurų;
 • 5 dalis. Regioninė spauda (1 laimėtojas – konsorciumas) – iki 100 000 eurų;
 • 6 dalis. Radijo stotys (1 laimėtojas – konsorciumas) – iki 90 000 eurų;
 • 7 dalis. Specializuota žiniasklaida sveikatos temomis (portalai, savaitraščiai, laikraščiai, radijai sveikatos temomis) (1 laimėtojas – konsorciumas) – iki 70 000 eurų.

Pareiškėjai: juridiniai asmenys, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme).

Projektų paraiškų priėmimo vieta:

Projektų paraiškos dėl dalyvavimo konkurse Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti priimamos Sveikatos apsaugos ministerijoje (Vilniaus g. 33, Vilnius), 424 kabinete.

Projektų paraiškų priėmimo terminas ir laikas:

Projektų paraiškų pateikimo pradžia: 2018 m. gegužės 4 d.

Projektų paraiškų pateikimo  pabaiga: 2018 m. birželio 4 d.

Projektų paraiškos priimamos darbo dienomis  nuo 8.00 val. iki 16.00 val. (penktadienį nuo 8.00 iki 14.45 val.)

Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.

Projektų, finansuojamų Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, konkursų organizavimo ir šių projektų finansavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašas (nauja redakcija)

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinio visuomenės sveikatos fondo tarybos 2018 m. gegužės 2 d. posėdžio protokolo Nr. NP-9 išrašas)

Papildomos informacijos teikimas:

tel. (8 5) 266 1431; (8 5) 219 3327; (8 5) 266 1453; (8 5) 219 3308; (8 5) 260 4716

el. paštas fondas@sam.lt

Išsamesnę informaciją galima rasti Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje sam.lrv.lt .

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-03