Sveikatos priežiūros technologijų vertinimas

SVARBI INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto sveikatos technologijų vertinimo organizavimo tvarką, kuria  siekiama nustatyti aiškų, objektyviais kriterijais pagrįstą sveikatos technologijų, kurių vertinimą yra tikslinga atlikti, atrankos procesą.                 

Primename, kad pasiūlymus gali teikti juridiniai ir fiziniams asmenys iki kovo 1 d.

Atsakingos institucijos susistemins visas gautas paraiškas ir iki balandžio 1 d. pateiks svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui dėl vertinimo prioritetų nustatymo pagal patvirtintus kriterijus ir vertinimo organizavimo tvarką.

Vertintinų sveikatos priežiūros technologijų sąrašas, patvirtintas 2017 m. birželio 29 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-815:


Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto aprobuotos technologijos:

Asmens sveikatos priežiūros srities:

Visuomenės sveikatos priežiūros srities:

 

Įvertintos, tačiau Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto neaprobuotos technologijos


Sveikatos apsaugos ministro pavedimai dėl sveikatos priežiūros technologijų taikymo praktikoje

Daugiau informacijos:

Sveikatos sistemos stebėsenos ir inovacijų skyrius

 

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo institucijos: