BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Komisija siūlymams dėl leidimų kraują ir jo komponentus įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos išdavimo/atsisakymo išduoti rengti

Komisija siūlymams dėl leidimų kraują ir jo komponentus įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos išdavimo/atsisakymo išduoti rengti yra sudaryta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-756 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-214  ,,Dėl komisijos siūlymams dėl leidimų kraują ir jo komponentus įvežti į Lietuvos Respubliką ir išvežti iš jos išdavimo / atsisakymo išduoti rengti sudarymo“ pakeitimo“.

Kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygas bei tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. vasario 20 įsakymu Nr. V-78 "Dėl kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos salygų bei tvarkos aprašo patvirtinimo" Kraujo ir kraujo komponentų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos sąlygos ir tvarkos aprašas.

 

Daugiau informacijos:
Asmens sveikatos departamentas
Specializuotos sveikatos priežiūros skyrius
Alvyda Naujokaitė
Tel. (8 5) 266 1470
[email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-25