BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Valstybinė sveikatos reikalų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Valstybinė sveikatos reikalų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) yra institucija, koordinuojanti sveikatos politikos priemonių planavimą ir įgyvendinimą ministerijose, kitose Vyriausybės įstaigose, sveikatinimo veiklos įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą.

Komisijos teisinius pagrindus reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 68 straipsnis, šios Komisijos sudėtis ir nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. spalio 7 d. nutarimu Nr. 1171 „Dėl Valstybinės sveikatos reikalų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras tvirtina personalinę Komisijos sudėtį.

Komisija, vykdydama jai pavestus uždavinius:

  • koordinuoja sveikatos politikos formavimą ministerijose ir kitose Vyriausybės įstaigose;
  • teikia išvadas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų sveikatos politikos klausimais projektų;
  • teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų specialiosios kompetencijos sveikatinimo srityje nustatymo;
  • vykdo pagal kompetenciją kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-25