Apeliacinė komisija skundams dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo

Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti (toliau - Apeliacinė komisija) svarbiausias uždavinys – įvertinti pagal pateiktas vaistų rinkodaros teisių turėtojų ar jų atstovų apeliacijas, ar Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija bei Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisija, priimdama sprendimus, nepažeidė teisės aktų nustatytų sprendimų priėmimo procedūrų.

Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-01-25 įsakymu Nr. V-87 sudėtis (2019-08-29  įsakymo Nr. V-1030 redakcija):

Stasė Kazlauskienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus patarėja (pirmininkė);

Gražina Bobelienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyriaus vyriausioji specialistė (pirmininkės pavaduotoja);

Lijana Kazlauskienė – Lietuvos cistinės fibrozės asociacijos pirmininkė;

Edita Kazėnaitė – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų direktoriaus valdymui pavaduotoja farmacijai ir visuomenės sveikatai, gydytoja gastroenterologė, docentė;

Vesta Kučinskienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Odos ir venerinių ligų klinikos gydytoja, docentė;

Daiva Makaravičienė – Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos narė;

Aušra Matulevičienė – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros asistentė, mokslų daktarė;

Rasa Rimkutė – Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus patarėja;

Fausta Šimonėlytė – Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos teisininkė;

Algimantas Tamelis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Medicinos fakulteto dekanas, Medicinos akademijos Medicinos fakulteto Chirurgijos klinikos vadovas, profesorius;

Olga Vasiliauskienė – Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos narė.

Apeliacinės komisijos darbo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-105 patvirtintas Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti darbo reglamentas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-29