Apeliacinė komisija skundams dėl ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo

Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti (toliau - Apeliacinė komisija) svarbiausias uždavinys – įvertinti pagal pateiktas vaistų rinkodaros teisių turėtojų ar jų atstovų apeliacijas, ar Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo komisija bei Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisija, priimdama sprendimus, nepažeidė teisės aktų nustatytų sprendimų priėmimo procedūrų.

Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-01-25 įsakymu Nr. V-87 sudėtis (2019-04-10 įsakymo Nr. V-406 redakcija):

S. Kazlauskienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus patarėja (pirmininkė);

 G. Bobelienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyriaus patarėja  (pirmininko pavaduotoja);

A. Matulevičienė – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Biomedicinos mokslų instituto Žmogaus ir medicininės genetikos katedros asistentė;

A. Naujokaitė - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė;

E. Žilevičius – Lietuvos Respublikos finansų ministro patarėjas;

I. Drėgvienė – Lietuvos pacientų forumo pirmininkė, asociacijos „Kraujas“ atstovė;

I. Mituzienė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tikslininės pagalbos ir vaiko teisų apsaugos vyriausioji specialistė;

L. Kazlauskienė – Lietuvos cistinės fibrozės asociacijos pirmininkė;

I. Skutkevičiūtė - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Atstovavimo ir teisės taikymo skyriaus specialistė (Komisijos sekretorė).

Apeliacinės komisijos darbo tvarką nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-105 patvirtintas Apeliacinės komisijos skundams dėl Ligų, vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių kompensavimo ir labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo išlaidų kompensavimo komisijų sprendimų nagrinėti darbo reglamentas.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-29