Stažuočių gydytojams apmokėjimas

Sveikatos apsaugos ministerija, informuoja, kad vadovaujantis Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-396 ,,Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“, III skyriumi ,,Gydytojų stažuočių apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis tvarka“ apie galimybę gydytojams, kurių darbo stažas nutrukęs ne daugiau kaip 10 metų, grįžti į praktiką.

Ministerija valstybės biudžeto lėšomis iš jai skirtų asignavimų  apmokės ne daugiau kaip  50 proc. vidaus ligų gydytojų, šeimos gydytojų, gydytojų kardiologų, gydytojų neurologų, gydytojų psichiatrų, vaikų ligų gydytojų, gydytojų radiologų, gydytojų anesteziologų reanimatologų, gydytojų chirurgų, gydytojų akušerių ginekologų stažuotės kainos. Likusią dalį apmokėtų valstybės ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaiga arba pats gydytojas.

Skelbiame valstybės ar savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, iš kurių vienoje po stažuotės gydytojas privalės ne mažiau kaip 3 metus dirbti, sąrašą.

Stažuotėms apmokėti organizuojamas konkursas. Konkurse gali dalyvauti asmenys, pateikę nurodytus dokumentus ir kurių medicinos praktikos pagal atitinkamą profesinę kvalifikaciją stažas nutrukęs ne daugiau kaip 10 metų.

Gydytojas, siekdamas, kad Ministerija apmokėtų stažuotę, Ministerijai turi pateikti prašymą ir dokumentus (ar jų kopijas). Gydytojas dokumentus Ministerijai gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jei registruotu laišku pateiktos dokumentų kopijos nepatvirtintos notaro, konkurso dieną pretendentai privalo pateikti dokumentų originalus:

  • prašymą leisti dalyvauti konkurse, nurodydamas, kokiu būdu – raštu ar elektroniniu paštu – jį informuoti apie konkurso datą, laiką, vietą;
  • gyvenimo aprašymą;
  • pasižadėjimą, kad atlikęs stažuotę ne mažiau kaip 3 metus dirbs Sąraše nurodytoje valstybės ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • gydytojo profesinę kvalifikaciją patvirtinantį (-ius) dokumentą (-us);
  • ne anksčiau kaip prieš 2 mėnesius išduotą licencijas išduodančios institucijos pažymą apie reikiamos stažuotės trukmę;
  • stažuotę vykdysiančios institucijos parengtą stažuotės sąmatą;
  • medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a), kurio išvada patvirtintų, kad gydytojas dėl savo sveikatos būklės gali verstis medicinos praktika. Šis dokumentas negali būti pateiktas praėjus daugiau kaip trims mėnesiams nuo jo išdavimo.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Gydymo įstaigų sąrašas ir papildoma informacija (spausti šią nuorodą)

Dokumentai priimami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriuje (Vilniaus g. 33, Vilnius) 60 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (įskaitant paskelbimo dieną). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 5) 266 1434, (8 5) 266 1467, virginija.zuliene@sam.lt, evaldas.stropus@sam.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-10