BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konkursai į SAM valstybės tarnautojų pareigas

Skelbimo nr.: 53234
Skelbimo data: 2022-09-20
Skelbimas galioja iki: 2022-10-04
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Teisės skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 11.00
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,991.00
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Informacija apie įstaigą: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija siūlo:- dinamišką ir įdomią veiklą;
- draugiškus, visada palaikančius ir profesionalius kolegas;
- naujus profesinius kontaktus;
- mokymosi ir tobulėjimo galimybes;
- lankstų darbo grafiką ir galimybę dirbti nuotoliniu būdu
arba pačiame Vilniaus centre.

Darbo laiko norma 40 val. per savaitę.

Kontaktai išsamesnei informacijai gauti: Auksė Dukel, Teisės skyriaus patarėja, telefono numeris +370 5 266 1499, e. pašto adresas [email protected]
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
TEISĖS SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus patarėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. sprendimų įgyvendinimas.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. teisė;

4.2. personalo valdymas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Sprendimų įgyvendinimas personalo administravimo ir žmogiškųjų išteklių valdymo procese.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Teisėkūros ir teisinio vertinimo sritis;

6.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir ministerijai pavaldžių įstaigų vadovų žmogiškųjų išteklių valdymo ir dokumentų administravimo klausimų, įgyvendinant valstybės tarnybos ir darbo pagal darbo sutartis santykius organizavimas, koordinavimas ir kontroliavimas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą.

8. Vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą.

9. Atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

10. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

11. Atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir rengia susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja susijusių dokumentų rengimą.

12. Apdoroja su personalo valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su personalo valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

13. Dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kitus panašaus pobūdžio tyrimus.

14. Koordinuoja personalo atrankos, perkėlimo, atleidimo organizavimą.

15. Koordinuoja personalo vertinimo ir kompetencijų nustatymo organizavimą.

16. Rengia ir teikia informaciją sudėtingais personalo valdymo klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos sudėtingais personalo valdymo klausimais rengimą ir teikimą.

17. Vykdo kitas personalo administravimo veiklas arba prireikus koordinuoja kitų personalo administravimo veiklų vykdymą.

18. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

19. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

20. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo ir rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

21. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

22. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

23. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

23.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

23.2. studijų kryptis – teisė.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

24. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

24.1. komunikacija - 4 lygis;

24.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

24.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

24.4. organizuotumas - 4 lygis;

24.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.

25. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

25.1. įžvalgumas - 4 lygis.

26. Profesinė kompetencija:

26.1. teisės išmanymas - 4 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Aistė Viškelytė
Telefonas: +37052196820
El. paštas: [email protected]
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-21