BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konkursai į SAM valstybės tarnautojų pareigas

Skelbimo nr.: 46183
Skelbimo data: 2021-01-13
Konkursą inicijuojanti įstaig: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Pareigos: Visuomenės sveikatos departamento patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)
Pareiginės algos koeficientas: 9.20
Darbo vieta (miestas): Vilnius
Pareigybės aprašymas:
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTAS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Politikos formavimas.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

11. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

13. Koordinuoja papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtros komiteto bei kitų patariamųjų organų šioje srityje veiklą.

14. Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei nevyriausybinio sektoriaus atstovais papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros srityje.

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

15.3. studijų kryptis – biologija (arba);

15.4. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

15.5. studijų kryptis – veterinarija (arba);

arba:

15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. darbo patirties sritis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;

15.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

16.1. kalba - anglų;

16.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

17.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

17.2. organizuotumas - 4 lygis;

17.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

17.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

17.5. komunikacija - 4 lygis.

18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

18.1. įžvalgumas - 4 lygis;

18.2. derybų valdymas - 4 lygis.

19. Profesinė kompetencija:

19.1. teisės išmanymas - 4 lygis.

 

 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

 

 


Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai:  
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Mentorius (specialistas)
Vardas, Pavardė:  Arūnas Bulota
Telefonas:  
El. paštas:  
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-21