copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konkursas į Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyriaus patarėjo (karjeros valstybės tarnautojas) pareigas (pareiginės algos koeficientas - 9,7)

Skelbimo nr.: 45003    
Skelbimo data: 2020-08-13    
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija    
Konkursą organizuojanti įstaiga: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos    
Pareigos: Elektroninės sveikatos sistemos ir informacinių išteklių skyrius Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)    
Pareiginės algos koeficientas: 9.70    
Darbo vieta (miestas): Vilnius    

Pareigybės aprašymas:

 

   
 
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
2020 m. liepos 10 d.
Ministro įsakymas Nr. V-1636


 
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
ELEKTRONINĖS SVEIKATOS SISTEMOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ SKYRIUS
PATARĖJAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. politikos formavimas.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

4.1. E. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių koordinavimas ir įgyvendinimas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

10. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

11. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

13. Dalyvauja rengiant ministerijos programas, priemonių planus, e. sveikatos sistemos plėtros programas ir priemonių planus, koordinuoja jų įgyvendinimą.

14. Koordinuoja e. sveikatos sistemos plėtros projektų įgyvendinimą.

15. Teikia konsultacijas e. sveikatos sistemos plėtros projektų vykdytojams techniniais, organizaciniais, informacijos saugumo ir kibernetinio saugumo klausimais.

16. Dalyvauja koordinuojant ministerijos ir jos valdymo sričiai priklausančių įstaigų veiklą e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių, informacijos saugumo ir kibernetinio saugumo klausimais.

17. Inicijuoja ir koordinuoja sveikatos sistemos dalyvių apklausas e. sveikatos sistemos ir informacinių išteklių, informacijos saugumo ir kibernetinio saugumo klausimais ir analizuoja apklausų rezultatus;.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

18. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

18.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.2. studijų kryptis – informatika (arba);

18.3. studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);

18.4. studijų kryptis – medicinos technologijos (arba);

18.5. studijų kryptis – teisė (arba);

18.6. darbo patirtis srityje – nereikalaujama;

18.7. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

arba:

18.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

18.9. darbo patirties sritis – elektroninės informacijos saugos (kibernetinio saugumo) politikos srities patirtis;

18.10. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

18.11. vadovaujamo darbo patirties trukmė – nereikalaujama.

19. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

19.1. kalba - anglų;

19.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

20.2. organizuotumas - 4 lygis;

20.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

20.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

20.5. komunikacija - 4 lygis.

21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. įžvalgumas - 4 lygis;

21.2. informacijos valdymas - 4 lygis;

21.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

Informacija apie įstaigą:  
Vertinimo metodai: Nenustatyta
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

<>

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas
Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė
Telefonas:  
El. paštas:  
Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-13