BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konkursai į SAM valstybės tarnautojų pareigas

Skelbimo Nr.: 45854

Skelbimo data: 2020-11-20

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Konkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigos: Visuomenės sveikatos departamentas Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas: 9,20

Pareigybės aprašymas:

              LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

                                   VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTAS

                                                                  PATARĖJAS

                                                   PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. Politikos formavimas.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

11. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

13. Koordinuoja papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros plėtros komiteto bei kitų patariamųjų organų šioje srityje veiklą.

14. Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei nevyriausybinio sektoriaus atstovais papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros srityje.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

15. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

15.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

15.3. studijų kryptis – biologija (arba);

15.4. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);

15.5. studijų kryptis – veterinarija (arba);

arba:

15.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

15.7. darbo patirties sritis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;

15.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai;

16. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

16.1. kalba - anglų;

16.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

17. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

17.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;

17.2. organizuotumas - 4 lygis;

17.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

17.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

17.5. komunikacija - 4 lygis.

18. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

18.1. įžvalgumas - 4 lygis;

18.2. derybų valdymas - 4 lygis.

19. Profesinė kompetencija:

19.1. teisės išmanymas - 4 lygis.

 

Susipažinau

________________________

(Parašas)

________________________

(Vardas ir pavardė)

________________________

(Data)

 


Informacija apie įstaigą:

Vertinimo metodai: Nenustatyta

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:

Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistas

Vardas, Pavardė: Miglė Noreikaitė

Telefonas: 8 5 2717137

El.paštas: migle.noreikaite@vtd.lt

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skelbimo Nr.: 45873Skelbimo data: 2020-11-23Konkursą inicijuojanti įstaiga: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijaKonkursą organizuojanti įstaiga:: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijosPareigos: Sveikatos saugos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)Pareiginės algos koeficientas: 8,50Pareigybės aprašymas:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
VISUOMENĖS SVEIKATOS DEPARTAMENTAS
SVEIKATOS SAUGOS SKYRIUS
VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – vyriausiasis specialistas (IX lygmuo).

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. Politikos formavimas.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

4. visuomenės sveikatos priežiūra: gamtinių sveikatos veiksnių, dirvožemio, maudyklų, produktų (cheminių medžiagų, biocidinių produktų, kosmetikos gaminių) visuomenės sveikatos sauga; klimato kaita ir poveikis visuomenės sveikatai..

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

5. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

6. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

7. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

8. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

9. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

10. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

11. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

13. Nagrinėja skyriaus kompetencijai priskirtų pavaldžių įstaigų darbo organizavimo klausimus ir pagal veiklos sritį teikia siūlymus dėl priemonių, padedančių užtikrinti šių institucijų veiksmingą veiklą..

14. Dalyvauja rengiant ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų metinius veiklos planus, vertinant ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų metinių veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas.

15. Rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijų Europos Sąjungos institucijose projektus..

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

16. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

16.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);

16.3. studijų kryptis – medicina (arba);

16.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

16.5. studijų kryptis – ekologija (arba);

arba:

16.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

16.7. darbo patirties sritis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;

16.8. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 1 metai;

17. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

17.1. kalba - anglų;

17.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

18. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

18.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;

18.2. organizuotumas - 3 lygis;

18.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;

18.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;

18.5. komunikacija - 3 lygis.

19. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

19.1. įžvalgumas - 3 lygis;

19.2. informacijos valdymas - 3 lygis.

20. Profesinė kompetencija:

20.1. teisės išmanymas - 3 lygis.


 

Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)


 


Informacija apie įstaigą:Vertinimo metodai: Nenustatyta Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:Pareigos: Atrankų skyriaus Vyriausiasis specialistasVardas, Pavardė: Jovita RupšytėTelefonas: 8 5 271 8216El.paštas: jovita.rupsyte@vtd.ltAdresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2

_________

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-08-21