BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konkursai į SAM valstybės tarnautojų pareigas

Skelbimo Nr.

54883

Skelbimo data

2023-01-31

Skelbimas galioja iki

2023-02-14 (imtinai)

Konkursą inicijuojanti įstaiga

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Konkursą organizuojanti įstaiga

(įstaigos kontaktus rasite žemiau)

Viešojo valdymo agentūra

Pareigos

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareiginės algos koeficientas

10,00

Pareiginė alga

(neatskaičius mokesčių)

1860 Eur

Darbo laiko norma

40 val. per savaitę

Darbo vieta (miestas)

Vilnius

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija siūlo

- dinamišką ir įdomią veiklą

- draugiškus, visada palaikančius ir profesionalius kolegas

- naujus profesinius kontaktus

- mokymosi ir tobulėjimo galimybes

- lankstų darbo grafiką ir galimybę dirbti nuotoliniu būdu arba pačiame Vilniaus centre

Kontaktai išsamesnei informacijai gauti

Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriaus vedėja Eglė Tamošiūnienė,

Telefonas: +370 641 52 118,

El. paštas: [email protected]

Dokumentų pateikimo būdas

el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR VIDAUS TYRIMŲ SKYRIAUS

PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

 

3. Pagrindinė veiklos sritis:

3.1. priežiūra ir kontrolė.

4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):

4.1. korupcijos prevencija.

 

III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:

5.1. Korupcijai atsparios aplinkos kūrimas.

6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:

6.1. Administracinis reglamentavimas.

 

IV SKYRIUS

FUNKCIJOS

 

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.

11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.

12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.

13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.

Funkcijos patvirtintos 2021-12-29 „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas "Dėl už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų subjektų pavyzdinių nuostatų ir pareigybės aprašymo patvirtinimo"“ Nr.: 1155.

16. Vykdo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pavyzdinio pareigybės aprašymo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. 1155, 2.1-2.7 papunkčiuose nurodytas funkcijas.

17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

18. Teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir (ar) atlieka teisės aktų projektų antikorupcinius vertinimus..

 

V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.2. studijų kryptis – teisė;

arba:

19.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

19.4. darbo patirties sritis – teisinio darbo patirtis;

19.5. darbo patirtis srityje – 2 metai;

 

VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS

 

20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

20.1. komunikacija - 4 lygis;

20.2. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;

20.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;

20.4. organizuotumas - 4 lygis;

20.5. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis.

21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:

21.1. informacijos valdymas - 4 lygis.

22. Profesinė kompetencija:

22.1. korupcijos prevencija - 4 lygis.

 

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai

Pareigos

Viešojo valdymo agentūros Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė

Vardas, Pavardė

Karolina Aleknaitė

Telefonas

+370 5 2718922; +370 684 97883

El. paštas

[email protected]

Adresas

Vilnius, Šventaragio g. 2

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-27