Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

Viešoji įstaiga Ignalinos rajono ligoninė

Pareigų pavadinimas

Gydytojas geriatras

Pasiūlymas galioja iki

Neterminuotai

Reikalavimai darbuotojui

Galiojanti medicinos praktikos licencija verstis gydytojo geriatro praktika

Siūlomo darbo pradžia

Nuo paskelbimo bet kuriuo laiku

Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais

Taip

Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis

Taip

Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes

Ne

Suteikiama galimybė dirbti kompiuteriu su interneto prieiga

Taip

Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

 

Galimybės kelti kvalifikaciją

Taip, dalyvaujant įvairiuose tobulinimosi kursuose, konferencijose, seminaruose.

Atlyginimas

Sutartinis

Papildomas socialinis paketas

Galimybė aprūpinti gyvenamuoju plotu.

 

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

Tel. 8 698 12700, el. p. info@ignalinosligonine.lt

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30