Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

Viešoji įstaiga Šakių ligoninė

Pareigų pavadinimas

Gydytojas anesteziologas reanimatologas

Pasiūlymas galioja iki

Kol darbo vieta bus neužimta

Reikalavimai darbuotojui

Galiojanti gydytojo anesteziologo reanimatologo licencija

 

Siūlomo darbo pradžia

2018-08-01

Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais

Taip

Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis

Taip

Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes

Taip

Suteikiama galimybė dirbti kompiuteriu su interneto prieiga

Taip

Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Reanimacijos skyrius aprūpintas reikalinga įranga, profesionalios slaugytojos, yra šiuolaikiškai įrengta operacinė

Galimybės kelti kvalifikaciją

Įstaiga padeda surinkti licencijos pratęsimui reikalingą valandų skaičių

Atlyginimas

Ligoninėje atlyginimas mokamas, vadovaujantis darbo apmokėjimo sistema. Darbo užmokestis suderinamas individualioje darbo sutartyje atvykus į ligoninę.

Papildomas socialinis paketas

Aprūpinimas gyvenamąja vieta- klausimas aptariamas individualiai

Kelionės išlaidų padengimas  -ne

Kita (nurodyti)  - mob. telefonas

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

Tel. 8 345 60712 , 8 345 60745

El. p. sakiu@ligonine.com

 

 

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

Viešoji įstaiga Šakių ligoninė

Pareigų pavadinimas

Gydytojas geriatras, geriatrijos rezidentas

Pasiūlymas galioja iki

Kol darbo vieta bus neužimta

Reikalavimai darbuotojui

Galiojanti gydytojo geriatro licencija arba medicinos gydytojo licencija ir studijos geriatrijos rezidentūroje

 

Siūlomo darbo pradžia

2018-08-01

Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais

Taip

Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis

Taip

Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes

Taip

Suteikiama galimybė dirbti kompiuteriu su interneto prieiga

Taip

Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Darbas renovuotame vidaus ligų ir konsultacijų skyriuose.

Ligoninė pateikusi paraišką ES finansuojamo geriatrijos kabineto, dienos stacionaro įrengimui

Galimybės kelti kvalifikaciją

Įstaiga padeda surinkti licencijos pratęsimui reikalingą valandų skaičių

Atlyginimas

Ligoninėje taikoma darbo apmokėjimo sistema. Darbo užmokestis suderinamas individualioje darbo sutartyje

Papildomas socialinis paketas

Aprūpinimas gyvenamąja vieta- klausimas aptariamas individualiai

Kelionės išlaidų padengimas  -ne

Kita (nurodyti) – geriatrijos rezidentūros finansavimas, mobilus telefonas

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

Tel. 8 345 60712 , 8 345 60745

El. p. sakiu@ligonine.com

 

 

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

Viešoji įstaiga Šakių ligoninė

Pareigų pavadinimas

Gydytojas kardiologas

Pasiūlymas galioja iki

Kol darbo vieta bus neužimta

Reikalavimai darbuotojui

Galiojanti gydytojo kardiologo licencija

 

Siūlomo darbo pradžia

2018-08-01

Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais

Taip

Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis

Taip

Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes

Taip

Suteikiama galimybė dirbti kompiuteriu su interneto prieiga

Taip

Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Darbas konsultacijų skyriuje ir vidaus ligų skyriuje.

Echokardioskopas, veloergometrija. Holterio monitorius

Galimybės kelti kvalifikaciją

Įstaiga padeda surinkti licencijos pratęsimui reikalingą valandų skaičių

Atlyginimas

Ligoninėje atlyginimas mokamas, vadovaujantis darbo apmokėjimo sistema. Darbo užmokestis suderinamas individualioje darbo sutartyje

Papildomas socialinis paketas

Aprūpinimas gyvenamąja vieta- bus sprendžiama individualiai

Kita (nurodyti) Jei sutuoktinis medikas darbo vietą suteiktume Šakių ligoninėje, jų mažamečiams vaikams garantuotume vietą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Kardiologijos rezidentūros finansavimas.

Mobilus telefonas

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

Tel. 8 345 60712 , 8 345 60745

El. p. sakiu@ligonine.com

 

 

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

Viešoji įstaiga Šakių ligoninė

Pareigų pavadinimas

Gydytojas pediatras, vaikų ligų skyriaus vedėjas

Pasiūlymas galioja iki

Kol darbo vieta bus neužimta

Reikalavimai darbuotojui

Galiojanti vaikų ligų gydytojo licencija

 

Siūlomo darbo pradžia

2018-08-01

Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais

Taip

Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis

Taip

Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes

Taip

Suteikiama galimybė dirbti kompiuteriu su interneto prieiga

Taip

Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Visą parą veikianti klinikinė laboratorija, radiologinė ir anesteziologinė-reanimatologinė tarnybos, nėra akušerijos profilio

Galimybės kelti kvalifikaciją

Įstaiga padeda surinkti licencijos pratęsimui reikalingą valandų skaičių, finansuojamas kvalifikacijos kėlimas

Atlyginimas

Ligoninėje atlyginimas mokamas, vadovaujantis darbo apmokėjimo sistema. Darbo užmokestis suderinamas individualioje darbo sutartyje

Papildomas socialinis paketas

Aprūpinimas gyvenamąja vieta- ne

Kelionės išlaidų padengimas  -ne

Kita (nurodyti) , mob. telefonas

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

Tel. 8 345 60712 , 8 345 60745

El. p. sakiu@ligonine.com

 

Darbo pasiūlymo aprašymas

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

VšĮ Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Pareigų pavadinimas

Šeimos gydytojas

Pasiūlymas galioja iki

Kol darbo vieta bus laisva

Reikalavimai darbuotojui

Galiojanti medicinos praktikos licencija

Gebėjimas dirbti kompiuteriu

Siūlomo darbo pradžia

2018-10-01

Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais

Ne

Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis

TAIP

Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes

TAIP

Suteikiama galimybė dirbti kompiuteriu su interneto prieiga

TAIP

Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Kompiuteris, spausdintuvaas

Galimybės kelti kvalifikaciją

Kvalifikacijos kėlimo kursai

Atlyginimas

Aptariama pokalbio dėl darbo metu.

Papildomas socialinis paketas

Aptariama pokalbio dėl darbo metu.

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

Tel. 8 699 91446, 8 345 60723

El.p. sakiaipaspc@gmail.com

 

Sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

VšĮ Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

Pareigų pavadinimas

Gydytojas chirurgas

Pasiūlymas galioja iki

Kol darbo vieta bus laisva

Reikalavimai darbuotojui

Galiojanti medicinos praktikos licencija

Gebėjimas dirbti kompiuteriu

Siūlomo darbo pradžia

2018-10-01

Darbuotojas aprūpinamas darbo drabužiais

Ne

Darbuotojas aprūpinamas kitomis darbo priemonėmis

TAIP

Gydymo įstaiga prenumeruoja informacines bazes

TAIP

Suteikiama galimybė dirbti kompiuteriu su interneto prieiga

TAIP

Turima pagrindinė įranga darbui pagal specialybę

Kompiuteris, spausdintuvaas

Galimybės kelti kvalifikaciją

Kvalifikacijos kėlimo kursai

Atlyginimas

Aptariama pokalbio dėl darbo metu.

Papildomas socialinis paketas

Aptariama pokalbio dėl darbo metu.

Dėl darbo pasiūlymo kreiptis

Tel. 8 699 91446, 8 345 60723

El.p. sakiaipaspc@gmail.com

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-30