Profesinės kvalifikacijos pripažinimas sveikatos priežiūros srityje

Kviečiame užpildyti apklausos anketą apie mūsų teikiamų paslaugų kokybę


TEIKIANT INFORMACIJĄ EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS KOMPETENTINGAI INSTITUCIJAI

Lietuvoje įgytus išsilavinimo dokumentus, išvežamus į užsienį, liudija Sveikatos apsaugos ministerija (kompetentinga institucija Lietuvoje), išduodama pažymą apie sveikatos priežiūros specialisto diplomo (pažymėjimo), patvirtinančio įgytą profesinę kvalifikaciją, atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB reikalavimams bei pažymą, patvirtinančią, kad profesinė veikla nėra sustabdyta ar uždrausta.

Pažymos rengiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“.

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

  • Dokumentus galima asmeniškai pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos Priimamajame darbuotojams, adresu: Vilniaus g. 33, LT 01506, Vilnius. Čia galėsite užpildyti prašymą, pateikti darbuotojams reikalaujamų dokumentų originalus. Jūsų prašymas bus užregistruotas.
  • Dokumentus galima siųsti paštu, adresu: Vilniaus g. 33, LT 01506, Vilnius. Į voką įdėkite pasirašytą prašymą bei reikalingų dokumentų kopijas.
  • Dokumentų kopijas galima siųsti el. paštu ministerija@sam.lt.

Klausimais, susijusiais su prašymo pildymu, prašome kreiptis į Dokumentų valdymo ir asmenų priėmimo skyriaus vyr. specialistę Sigitą Umbražūnienę, tel. +370 5 268 5110, el. paštas sigita.umbrazuniene@sam.lt.

PAŽYMOMS PARENGTI REIKALINGI DOKUMENTAI

Sveikatos apsaugos ministerijai pateikiami:

  1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  2. pavardės keitimą patvirtinančio dokumento kopija;
  3. diplomo arba kito oficialaus formalią profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
  4. licencijos kopija, jei turima licencija verstis atitinkama praktika Lietuvoje;
  5. pažymą iš darbovietės  apie atitinkamą profesinę patirtį ir trukmę per paskutinius penkerius metus.

Daugiau dokumentų, informacijos išsamumui ir teisingumui užtikrinti, gali būti nurodyta prašymo formoje.

Pažymos parengiamos per 20 darbo dienų.

Pažymos išduodamos nemokamai.

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybės narės kompetentingai institucijai reikalingą informaciją priimame ir laisvos formos prašymus.

PRAŠYMŲ FORMOS (pagal profesiją/specialybę):

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-21