BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Asmenų aptarnavimas, jų prašymų ir skundų nagrinėjimas

 


Kviečiame užpildyti apklausos anketą apie mūsų teikiamų paslaugų kokybę


Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklės

Skundų nagrinėjimo procedūrų aprašai

Paslaugos ,,Asmenų prašymų nagrinėjimas Sveikatos apsaugos ministerijoje" aprašas 

Paslaugos ,,Asmenų skundų nagrinėjimas Sveikatos apsaugos ministerijoje" aprašas 

Paslaugos „Asmenų priėmimas ir konsultavimas Sveikatos apsaugos ministerijoje“ aprašas

Paslaugos „Archyvinių duomenų išdavimas Sveikatos apsaugos ministerijoje" aprašas

 

Prašymas   

Prašymas gauti informaciją

Prašymas dėl darbo užmokesčio / darbo stažo

Prašymas išduoti pažymą apie eitas pareigas

Prašymus ir skundus raštu asmuo ar jo atstovas gali pateikti atvykęs į Ministeriją, paštu ar elektroninėmis priemonėmis: elektroniniu būdu per portalo „Mano vyriausybė“ skiltį „E. pilietis“ (https://epilietis.lrv.lt/kreipkis-i-institucija) arba Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinę sistemą (https://epristatymas.lt), arba Ministerijos elektroniniu paštu: [email protected]. Prašymas ar skundas, atsiųstas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Vadovaujantis Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų ir skundų nagrinėjimo Sveikatos apsaugos ministerijoje taisyklių 13 ir 14 punktais, prašymas ir skundas raštu turi būti parašytas valstybine kalba arba turėti vertimą į valstybinę kalbą, parašytas įskaitomai, asmens pasirašytas. Prašyme ar skunde raštu turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba įstaigos pavadinimas (jeigu kreipiamasi juridinio asmens vardu), adresas arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą. 

Jeigu esate įsitikinęs, kad Jūsų, kaip paciento teisės yra pažeistos sveikatos priežiūros įstaigoje, į kurią kreipėtės dėl paslaugos,  pirmiausia turite teisę kreiptis  į įstaigą, kurioje, Jūsų manymu, buvo pažeistos paciento teisės, ir tik tada, kai  Jūsų netenkins skundo nagrinėjimo rezultatai, turite teisę toliau kreiptis į pacientų skundus nagrinėjančias institucijas, t. y. Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą https://www.vaspvt.gov.lt, bei į Lietuvos bioetikos komitetą https://bioetika.sam.lt/

 

Asmenys aptarnaujami Vilniaus g. 33, Vilniuje, telefonu 8 800 66004 (nemokama linija), faksu (8 5) 266 1402. el. paštu [email protected]

Lankytojai priimami:

 • Pirmadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val. (be pietų pertraukos)
 • Antradieniais – ketvirtadieniais – nuo 8.00 iki 17.00 val.
 • Penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val.
 • Pietų pertrauka – nuo 12.00 iki 12.45 val.

Asmenis aptarnaujantys darbuotojai:

Sigita Umbražūnienė
Tel. +370 5 268 5110
El. paštas [email protected]

Ramunė Dumbravienė
Tel. +370 5 268 5108
El. paštas ramune[email protected]

Algirdas Čepas
Tel. +370 5 205 3614
El. paštas algirdas[email protected]

Rasida Krinickienė
Tel. +370 5 268 5109
El. paštas [email protected]

Lina Simonaitytė
Tel. +370 5 266 1412
El. paštas [email protected]

Pagal kompetenciją Sveikatos apsaugos ministerijos priimamajame asmenys konsultuojami visais sveikatos priežiūros klausimais:

 • Teikiama informacija nemokama telefono linija, atsakoma į elektroniniu paštu pateiktus klausimus
 • Priimami ir registruojami asmenų pasirašyti prašymai/skundai, adresuoti Sveikatos apsaugos ministerijai
 • Raštu informuojama apie skundų/prašymų registravimo datą, numerį, instituciją ar specialistą, atsakingą už atsakymo parengimą
 • Informuojama apie pavaldžių įstaigų teikiamas paslaugas ir nurodomi kontaktiniai asmenys rūpimais klausimais
 • Informuojama apie vykstančias konsultacijas su Sveikatos apsaugos ministerijos specialistais, vadovybės atstovais ir pavaldžių įstaigų atstovais
 • Priimami prašymai dėl pažymų išdavimo (darbui užsienyje, kvalifikacijos pripažinimo, leidimo gydytis užsienyje, duomenų apie pajamas, dokumentų tvirtinimo)

Asmenis konsultuoja ministerijos vadovybės, struktūrinių padalinių ir ministerijai pavadžių įstaigų atstovai bei sveikatos priežiūros specialistai.

Jei turite informacijos:

 • apie korupcijos apraiškas neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo klausimais, praneškite el. paštu [email protected] arba užpildydami Neįgalumo ir darbingumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  interneto svetainėje pranešimo formą – https://www.ndnt.lt
 • dėl nekokybiškų maisto produktų, maisto produktų klastojimo, nelegalios veiklos, naudokitės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos svetainės – https://www.vmvt.lt „Praneškite mums“ specialiomis pranešimo formomis
 • pažeidimų ne maisto produktų rinkoje, nesąžiningos komercinės veiklos, kreipkitės į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą –  https://www.vvtat.lt,  el. paštu [email protected]
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-03