BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pacientų teisių apsauga

Pacientai dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo gali kreiptis į atitinkamą komisiją

Paciento teisės: žinoti, kaip gydomas ir kas už tai moka

Paciento teisė žinoti ir nemokėti, kai neprivalu


Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis pacientų teises, yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurios 53 straipsnis skelbia:

,,Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvarką.
Valstybė skatina visuomenės kūno kultūrą ir remia sportą.
Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių”.

Detaliau pacientų teises reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas (Šeštoji knyga), Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (galiojantis nuo 1996 m.), kiti įstatymai bei poįstatyminiai teisės aktai.

2005 m. sausio 6 d. patvirtintas sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.V-6 ,,Dėl sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

Nuo 2005 m. sausio mėn. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo redakcija.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas garantuoja:

 • teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą,
 • teisę į prieinamą sveikatos priežiūrą,
 • teisę rinktis gydytoją, slaugos darbuotoją, sveikatos priežiūros įstaigą, diagnostikos bei gydymo metodikas,
 • teisę į informaciją,
 • teisę nežinoti su sveikata ar gydymu susijusios informacijos,
 • teisę atsisakyti dalyvauti mokymo procesuose, moksliniuose ir medicinos bandymuose,
 • teisę atsisakyti gydymo,
 • teisę skųstis,
 • teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą,
 • teisę į žalos sveikatai atlyginimą.

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo principai nurodo ir detalizuoja šias pagrindines teises:

Žmogaus teisės

 • Asmens gyvybės ir sveikatos gynimas
 • Kitų asmenų (aplinkinių) gyvybės ir sveikatos gynimas
 • Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo apsauga (taip pat ir po mirties)
 • Paciento interesai ir gerovė svarbesnį už visuomenės ir už mokslo interesus
 • Nepilnamečio asmens interesai aukštesni už jo tėvų valdžios principus

Paciento teisių principai

 • Informuoto sutikimo gydytis principas
 • Pasirinkimo laisvė (gydymo įstaiga, gydytojas, metodas, atstovas, žinojimas)
 • Sąmoninga atsakomybė už save ir savo sveikatą
 • Negalinčio pilnai išreikšti savo valios paciento kuo didesnis dalyvavimas visais įstatymo numatytais atvejais

Gydytojo teisių principai

 • Pasitikėjimo ir lojalumo pacientui principas
 • Profesionalo atsakomybė, sąžiningo paslaugų teikėjo pareiga
 • Gydytojo ir konsiliumo teisė vertinti paciento interesus
 • Protingumo kriterijaus taikymo principas
 • Įstatymas negali reikalauti to, kas neįmanoma

Atsakomybės principai

 • Silpnesnės teisinio santykio pusės gynimo principas
 • Realios atsakomybės už padarytą žalą ir realių galimybių žalos atluyginimo išreikalavimo principas
 • Žalos paciento atlyginimo tik esant įstaigos kaltei principas
 • Ir neturtinės žalos atlyginimo principas

Daugiau apie pacientų teises ir bioetiką.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-26