BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


header image

Naujagimiams palankios ligoninės

Informuojame, kad Pasaulio sveikatos organizacijos ir Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Naujagimiams palankios ligoninės iniciatyvos keliami reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, norinčioms tapti Naujagimiams palankiomis ligoninėmis,  2018 m. buvo peržiūrėti ir atnaujinti, todėl Žindymo skatinimo komitetas 2018 m. rugsėjo 13 d. vykusio posėdžio metu priėmė sprendimą stabdyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimą pagal iki šio laiko taikytus reikalavimus ir nepriimti naujų paraiškų vertinimui.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimai bus atnaujinti, kai Pasaulio sveikatos organizacija ir UNICEF parengs naujas vertinimo procedūras. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, norinčios ateityje išlaikyti arba tapti Naujagimiams palankiomis ligoninėmis, kviečiamos jau dabar domėtis Naujagimiams palankios ligoninės reikalavimų pakeitimais:

http://www.who.int/nutrition/bfhi/ten-steps/en/

Apie atnaujintus asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimus pagal Naujagimiams palankios ligoninės reikalavimus informuosime papildomai.

Pasaulio sveikatos organizacijos ir Jungtinių Tautų vaikų fondo (UNICEF) Naujagimiui palankios ligoninės iniciatyva, grįsdama savo žingsnius mokslu grįstais įrodymais, siekia apsaugoti, skatinti ir diegti žindymo praktiką asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Naujagimiui palanki ligoninė turi turėti įstaigos vadovo patvirtintą žindymo rėmimo programą, kurioje išdėstyta kaip ligoninėje laikomasi dešimties Naujagimiams palankioms ligoninėms keliamų reikalavimų ir sudaromos palankios sąlygos sėkmingai žindyti naujagimius nuo pirmos jų gyvenimo dienos.

http://www.who.int/nutrition/bfhi/en/ 

http://www.who.int/nutrition/bfhi/bfhi-poster-A2.pdf?ua=1

Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal Naujagimiams palankios ligoninės reikalavimus tvarkos aprašą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras patvirtino 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1251 "Dėl Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal naujagimiams palankios ligoninės reikalavimus tvarkos aprašo patvirtinimo":

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bcf0a0d077b111e3996afa27049d9d4e/XmPJXaiNHN

Naujagimiams palankios ligoninės Lietuvoje

Naujagimiams palankų ligoninių vertintojų sąrašas

Žindymo skatinimo komitetas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. V-249 "Dėl Žindymo skatinimo komiteto sudarymo ir jo nuostatų patvirtinimo", siekia, kad kuo daugiau kūdikių Lietuvoje būtų išimtinai žindomi iki šešių mėnesių amžiaus ir toliau būtų žindomi iki dviejų metų amžiaus ar ilgiau, užtikrinant papildomą kokybišką savalaikį maitinimą.

Žindymo skatinimo komiteto 2018 m. veiklos ataskaita

Žindymo skatinimo komiteto 2019 m. veiklos ataskaita

Žindymo skatinimo komiteto 2020 m. veiklos ataskaita

Žindymo skatinimo komitetas 2020 m. atnaujino informacinio pobūdžio lankstinuką "Sėkmingo žindymo žingsneliai", atsižvelgdamas į dažniausiai žindančioms motinoms kylančius klausimus, ir siūlo šią glaustą informaciją apie sėkmingą žindymą įteikti kiekvienai iš gimdymo stacionaro išvykstančiai motinai. Taip pat, atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją, Žindymo skatinimo komitetas parengė informacinio pobūdžio lankstinuką "Žindymas ir covid-19 liga (koronoviruso infekcija)". Šį lankstinuką taip pat rekomenduoja įteikti kiekvienai nėščiajai ar iš gimdymo stacionaro išvykstančiai motinai.

Sėkmingo žindymo žingsneliai

Žindymas ir covid-19 liga (koronaviruso infekcija)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-17