BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Visi sveikatos priežiūros specialistai turės įgyti licencijas

Data

2020 05 27

Įvertinimas
2
Neutralu3.jpg

Vyriausybė šiandien posėdyje pritarė, kad nuo 2023-ųjų metų galėtų dirbti tik licencijas įgiję sveikatos priežiūros specialistai. Taip visiems mūsų šalies sveikatos priežiūros sistemoje dirbantiems medikams, teikiantiems bet kokias gydymo ir sveikatinimo paslaugas, galiotų vienodi reikalavimai. Be to, nauja tvarka leistų užtikrinti aukštesnę teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą.  

Siūlomas licencijavimo modelis nėra naujiena. Iki šiol Lietuvoje pagal jį buvo licencijuojami gydytojai, slaugytojai, akušeriai, gydytojai odontologai ir burnos priežiūros specialistai. Dabar pokyčiai paliestų ir kitus sveikatos priežiūros specialistus: ergoterapeutus, kineziterapeutus, masažuotojus, medicinos psichologus, medicinos biologus, medicinos genetikus, biomedicinos technologus, radiologijos technologus, dietistus, optometrininkus, paramedikus ir skubiosios medicinos pagalbos paramedikus.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, ši naujovė ne tik leistų lygiuotis į užsienio šalis, kur visi sveikatos sistemoje dirbantys specialistai yra licencijuojami panašiai, bet ir užtikrintų didesnę teikiamų paslaugų saugą ir kokybę.

„Licencija leidžia užtikrinti, kad specialistas atitinka visus jam keliamus reikalavimus, reguliariai kelia kvalifikaciją, atnaujina turimas žinias. Tai ypač svarbu, kai mokslo ir technikos pažanga sparti, o specialistai turi žengti koja kojon su naujovėmis norint, kad žmonės gautų aukščiausios kokybės paslaugas. Šiuo metu, kai ne visi specialistai licencijuojami, to užtikrinti negalima. Džiaugiuosi, kad idėjos svarbą supranta ir palaiko patys specialistai, kad diskusijos buvo produktyvios ir dabar rasti geriausi sprendimai“, – sako ministras A. Veryga.

Pagal jau dabar galiojantį licencijavimo modelį, licencijavimą vykdytų Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veikla tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Akreditavimo tarnyba). Jos direktorės Noros Ribokienės teigimu, planuojamus pokyčius diktuoja ir laikmetis, ir kylantys iššūkiai sveikatos apsaugos sistemoje.

„Dėl poreikio licencijuoti visus specialistus apklausta daugybė suinteresuotų atstovų. Didžioji dauguma pritaria, kad licencijavimas padėtų užkirsti kelią neteisėtai veiklai, prisidėtų prie pacientų saugos bei pagerintų paslaugų kokybę. Noriu atkreipti dėmesį, kad licencijavimas yra sudėtingas, nevienadienis procesas, tad numatyta pakankamai laiko, kad specialistai galėtų tam pasiruošti –  baigti atitinkamus kvalifikacijos tobulinimo kursus, gauti sveikatos pažymas ir kitus reikalingus dokumentus‘, – teigia N. Ribokienė.

Jeigu Seimas siūlomiems pakeitimams pritars, licencijas specialistai privalėtų įgyti iki 2023 m. sausio 1 d.

Išduota galiojanti licencija užtikrintų, kad atitinkama veikla užsiimantis specialistas turi teisę gyventi ir dirbti Lietuvoje, yra įgijęs atitinkamą profesinę kvalifikaciją, neserga ligomis, trukdančiomis verstis atitinkama praktika ir tobulina savo profesinę kvalifikaciją.

Taip pat būtų užtikrinama šių specialistų nuolatinio profesinio tobulinimosi priežiūra. Jei būtų pritarta naujai tvarkai, licenciją gavę specialistai Akreditavimo tarnybai kas penkerius metus turėtų pristatyti kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus, taip pat ir savo praktiką pagal įgytą kvalifikaciją įrodančius dokumentus. Verstis gydymo praktika licencijuotas specialistas galėtų tik įstaigoje, turinčioje licenciją teikti atitinkamas gydymo paslaugas.

Naujoji tvarka būtų naudinga ir gydymo įstaigoms. Sumažėtų administracinė našta, vykdant personalo atranką ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą, t. y. gydymo įstaigoms nebereikėtų pačioms rinkti duomenų ir dokumentų, kad įsitikintų, ar specialistas turi reikiamą kvalifikaciją ir gali užimti atitinkamas pareigas. Šiam faktui patikrinti pakaktų viešai skelbiamos informacijos, kad kandidatas turi reikiamą licenciją.

Siūlomiems įstatymų pakeitimams dar turės pritarti Seimas.

SAM Spaudos tarnyba