copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Sveikuolių laukia sveikatą stiprinančios mokyklos

Data

2011 12 27

Įvertinimas
0
Sveikuolių laukia sveikatą stiprinančios mokyklos
Sveikuolių laukia sveikatą stiprinančios mokyklos
Sveikas, kupinas jėgų, energingas žmogus gali gyventi visavertį gyvenimą, patirti darbo ir kūrybos teikiamą džiaugsmo. Sveikas žmogus gali aktyviai prisidėti prie socialinių, materialinių ir kultūrinių visuomenės vertybių ir gerovės kūrimo.
 
[end_header]
Įgūdžiai – nuo vaikystės
Tad kiekvienos visuomenės svarbiausias uždavinys ir turėtų būti – užtikrinti sveiką vaikų gyvenimo pradžią, kurti sveikam vystymuisi palankią aplinką. Juk didžiausią poveikį žmogaus sveikatai turi jo gyvenimo būdas, todėl itin svarbu pradėti ugdyti sveikatą palaikančio elgesio įgūdžius kuo jaunesniame amžiuje.
 
Pradžia – 1992 metais
Augantis vaikas didžiąją savo laiko dalį praleidžia mokykloje, todėl labai svarbu, kad būtent šioje terpėje būtų sudarytos sąlygos jo fizinės, dvasinės ir socialinės gerovės užtikrinimui. Todėl Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO), Europos Bendrija (EB), Europos Taryba (ET)  bendromis pastangomis dar 1992 metais pradėjo kurti sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą Europoje.
 
Vilniaus mieste – 47 įstaigos
 
O jau po metų nuo įkūrimo 1993 metais į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą buvo priimta ir Lietuva. Šiandien į projekto veiklą Vilniaus rajone įsitraukusios 2 bendrojo lavinimo ugdymo įstaigos, o Vilniaus mieste –  net 47 mokyklos ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos.
 
 
Moko sveikai gyventi
 
Pagrindinis sveikatą stiprinančios mokyklos tikslas yra visų mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas. Mokiniams padedama formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, kuriama maloni fizinė ir psichologinė aplinka.
 
 
Skatina bendradarbiavimą
Sveikatą stiprinančios mokyklos koncepcija apima ne tik patį ugdymą, bet saugios ir sveikos mokymosi aplinkos užtikrinimą, bendradarbiavimo skatinimą mokykloje ir už mokyklos ribų.
 
Dalyvavimas sveikatą stiprinančios mokyklos veikloje mokiniams suteikia galimybę ugdyti savo savarankiškumą ir atsakomybę.
 
 
Vyksta aerobikos maratonas
 
 
Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos pavaduotoja Gražina Rudienė pasakojo, kad sveikatą stiprinančių mokyklų projekte Pagirių gimnazija dalyvauja jau nuo 1994 metų.
 
 
Labiausiai, pasak pavaduotojos, jiems sekasi organizuoti aktyvaus judėjimo renginius: mokiniai aktyviai dalyvauja sporto šventėse, mankštose, didelio dėmesio susilaukia jau kelerius metus iš eilės organizuojamas aerobikos maratonas, į kurį atvyksta ir dalyviai iš kitų mokyklų.
 
 
Kad mokiniai ištroškę fizinio aktyvumo įvairovės įsitikimo ir Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, kuris pagal numatytas veiklas dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo plėtros veikloje.
 
 
Mokė šokio judesių
 
Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras pasiūlė mokykloms trijų pamokų ciklą, kuriu metu vaikai sistemingai kiekvieną savaitę mokėsi įvairių šokio stilių judesių, gerino savo lakstumą, pusiausvyrą ir svarbiausia – suprato ir pajuto, kad fizinis aktyvumas yra neatsieja gyvenimo dalis.
 
 
Nepamiršti tabako, alkoholio žalos
 
Sveikatos saugojimo ir stiprinimo procese yra svarbu į ugdymo programas integruoti tokias temas kaip fizinio aktyvumo skatinimas, sveika mityba, tabako, alkoholio ir kitų narkotinių medžiagų vartojimo prevencija, lytiškumo ugdymas, smurto, traumų prevencija  psichikos sveikata ir aplinkos tausojimas.
 
 
Reikia rūpintis ir mokytojais
 
Taigi mokiniui, kuris lanko tokią mokyklą, atsiveria galimybės gauti ne tik puikų išsilavinimą ir žinias, bet ir formuoti sveikatai palankią elgseną, mokytis, saugioje ir draugiškoje aplinkoje.
 
 
Siekiant didesnio „sveikatą stiprinančių“ mokyklų projekto efektyvumo, svarbu rūpintis ir mokytojų fizine ir psichine gerove, įtraukti juos į įvairias sveikatos stiprinimui skirtas programas, padidinti jų motyvaciją ugdymo procese bei naudoti naujus būdus,  apimančius  sveikatą stiprinančios mokyklos principus.
 
 
Reikia valios ir pastangų
 
Taigi į klausimą: „Sveikata – įgimtas, įgytas ar išugdytas turtas?” atsakymas akivaizdus. Tam reikia mūsų pačių valios ir pastangų bei nuoseklaus pedagogų, tėvų ir specialistų darbo. Taigi ugdydami Lietuvos ateitį, mūsų vaikus, turime būti pasiruošę susidurti ir nugalėti vis naujus ir naujus iššūkius, ir kartu kurti sveikesnę visuomenę ir šviesesnę ateitį.