BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Sveikatos sistemos biudžetinių įstaigų darbuotojams - papildomos socialinės garantijos

Data

2020 07 14

Įvertinimas
0
IMG_9607_copy.jpg

Sveikatos apsaugos ministerija ir sveikatos sistemos profesinių sąjungų organizacijos antradienį pasirašė atnaujintą kolektyvinę sutartį, kuri užtikrins geresnes darbo sąlygas darbuotojams, skatins efektyvesnį biudžetinių įstaigų valdymą ir aukštesnę paslaugų kokybę.

Naują dokumentą, kuris pakeis nuo 2019 m. sausio 1 d. galiojusią sutartį, pasirašė sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, Lietuvos sveikatos apsaugos profesinių sąjungų federacijos pirmininkė Evelina Karalkevičienė ir Medicinos įstaigų darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkė Jolanta Keburienė.

Šios kolektyvinės sutarties tikslas yra sudaryti sąlygas darniai Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių įstaigų veiklai, garantuoti šiose įstaigose dirbančių darbuotojų darbo užmokesčio, darbų saugos ir kitų darbo sąlygų aukštesnį lygį, nei numatyta Darbo kodekse ir kituose teisės aktuose, užtikrinti geresnes darbo bei socialines garantijas darbuotojams. Sutartis taip pat padės tobulinti viešojo sektoriaus biudžetinių įstaigų valdymą, sudarys sąlygas sklandžiam biudžetinių įstaigų optimizavimui, skatins viešųjų ir administracinių paslaugų modernizavimo ir skaitmenizavimo plėtrą.

Dokumentas numato priemokų mokėjimą už papildomą darbą ir kenksmingas darbo sąlygas, taip pat galimybę tam tikrą laiką dirbti nuotoliniu būdu. Nustatoma maksimali viršvalandžių trukmė per metus darbuotojo sutikimu – 260 valandų. Darbuotojai, suderinus su tiesioginiu vadovu, nuo šiol turės teisę gauti iki 5 darbo dienų per ketvirtį asmeniniais reikalais išvykti į sveikatos priežiūros įstaigas ir valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas. Sutartį pasirašiusios profesinių sąjungų organizacijos įsipareigojo nepiktnaudžiauti savo teisėmis, siekti bendros darbdavio ir visų darbuotojų gerovės, prisidėti prie darbdavio strateginių tikslų ir struktūrinių pokyčių įgyvendinimo bei įstaigos valdymo tobulinimo, veiklos modernizavimo ir skaitmenizavimo, teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.

Kolektyvinė sutartis taikoma Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinių įstaigų, nurodytų šiame sąraše, darbuotojams, kurie tapo kolektyvinę sutartį pasirašiusių profesinių sąjungų organizacijų ir jas sudarančių profesinių sąjungų nariais iki šios kolektyvinės sutarties pasirašymo dienos.

SAM Spaudos tarnyba