BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Stiprinama sveikatos priežiūra mokyklose

Data

2007 09 03

Įvertinimas
0
Sveikatos apsaugos ministras Rimvydas Turčinskas įsakymu patvirtino visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinius reikalavimus. [end_header] Tai leis efektyviau vykdyti mokinių sveikatos profilaktiką ir kontrolę. Numatoma kurti šių specialistų rengimo aukštosiose mokyklose tvarką, apibrėžiančią, kokias studijų programas baigę visuomenės sveikatos priežiūros specialistai gali dirbti mokyklose. Aukštosioms mokykloms bus sudarytos galimybės koreguoti ar teikti naujas studijų programas šiems specialistams rengti.
Pagrindinis sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, ligų ir traumų profilaktika. Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kvalifikacinių reikalavimų aprašu, skirtu einantiems ir pretenduojantiems eiti visuomenės sveikatos priežiūros specialisto mokykloje pareigas, nustatoma profesinė kvalifikacija ir profesinė kompetencija.
Mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose vykdantis specialistas profesinę kvalifikaciją įgyja baigęs atitinkamas apraše apibrėžtas studijų programas. Šis specialistas turi žinoti ir suprasti visuminę (holistinę) sveikatos sampratą, Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros sistemą, mokyklos bendruomenės vaidmenį, siekiant išsaugoti ir stiprinti vaikų ir jaunimo sveikatą.
„Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi puikiai išmanyti vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus, vaikų teises ir socialines garantijas, asmens sveikatos konfidencialumo reikalavimus, mokinių vystymosi ir ugdymo proceso ypatumus, – teigia sveikatos apsaugos ministerijos sekretorius Romualdas Sabaliauskas. – Šias pareigas einantis žmogus turi asmeniniu pavyzdžiu propaguoti sveiką gyvenimo būdą, nepažeisti etikos normų.“ Pasak sekretoriaus, analizuodamas bei vertindamas mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius, mokyklos sveikatos specialistas privalo laiku pastebėti mokinių sveikatos problemas, paaiškinti mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo būdus, atpažinti gyvybei pavojingas būkles ir suteikti pirmąją pagalbą.
Sveikatos priežiūros specialisto darbas mokykloje priskiriamas pirminei sveikatos priežiūrai. Pirminė sveikatos priežiūra – svarbiausia sveikatos priežiūros grandis, sprendžianti pagrindines mokinių sveiktos problemas. Remiantis Valstybinio aplinkos sveikatos centro (VASC) prie Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 2006 m. dirbo 897 visuomenės sveikatos specialistai (mokyklose vienas specialisto etatas yra steigiamas tūkstančiui mokinių). Sveikatos kabinetai įrengti beveik visose miesto mokyklose ir beveik trečdalyje kaimo mokyklų. Daugumai visuomenės sveikatos priežiūros specialistų mokyklose pakanka teorinių žinių bei praktinių įgūdžių. Tačiau kaimiškose vietovėse ir miesteliuose šių specialistų teikiamų paslaugų prieinamumą dar reikia didinti.
VASC Mokyklų sveikatos priežiūros specialistų veiklos kokybinio vertinimo tyrimo medžiaga – Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje (www.sam.lt)
SAM Ryšių su visuomene skyrius
Natalja Keturkiene, tel. (8 5) 266 1411, natalja.keturkiene@sam.lt, www.sam.lt