BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Šiuolaikinis požiūris į visuomenės sveikatą ir greitosios medicinos pagalbos koncepciją

Data

2005 11 11

Įvertinimas
0

Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos nariams pristatyta Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 metų strategija ir jos įgyvendinimo priemonių planas 2006–2008 metams. Visuomenės sveikatos politiką reglamentuojančiame  dokumente išdėstytos pagrindinės valstybės nuostatos, jų įgyvendinimo būdai modernizuojant visuomenės sveikatos priežiūros sistemą, visapusiškai priderinant ją prie valstybės poreikių ir atsižvelgiant į naujausius tarptautinius reikalavimus.

[end_header]

Kolegijos pirmininko, sveikatos apsaugos ministro Žilvino Padaigos teigimu, svarbu nustatyti visuomenės sveikatos sistemos tolesnio plėtojimo kryptis, kuriomis siekiama gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę. „Stengiamės sukurti šiuolaikinę, efektyvią visuomenės sveikatos priežiūros sistemą šalyje, – teigia Ž. Padaiga. – Tai siejama su Lietuvos valstybės teisine reforma, socialinių ir ekonominių procesų valdymu, visų sektorių ir pačios visuomenės aktyviu dalyvavimu įgyvendinant sveikatos politiką. Modernios visuomenės sveikatos strategijos sukūrimas – mūsų įsipareigojimas Europos Sąjungai, Pasaulio sveikatos organizacijai, NATO ir kitoms tarptautinėms organizacijoms.“

Visuomenės sveikatos srityje valstybė sudaro sveikatos saugos teisines, ekonomines ir socialines prielaidas, ugdo individualius sveikos gyvensenos ir elgsenos įgūdžius, nuosekliai skatina veiklą, padedančią saugoti ir stiprinti gyventojų sveikatą bei kurti sveiką aplinką. Draudžiant ir ribojant sveikatai kenksmingą veiklą, šalyje koordinuojama pagrindinių sveiką gyvenseną ir elgseną sąlygojančių sričių plėtra. Valstybės misija – užtikrinti visiems prieinamą lygiavertę visuomenės sveikatos priežiūrą, stebėti ir vertinti gyventojų sveikatinimo veiklos rezultatus.

Lietuvos nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 metų strategijoje numatyta įtvirtinti visuomenės sveikatos svarbą valstybės ir savivaldybių politikoje, mažinti sergamumą infekcinėmis ir neinfekcinėmis ligomis, įtakojant jas sukeliančius veiksnius. Pažymėta, kad svarbu gerinti visuomenės sveikatos stebėseną, gyventojų informuotumą visuomenės sveikatos klausimais. Strategijoje taip pat nurodoma rūpintis vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimu ir gerinimu, užtikrinti pasirengimą greitai reaguoti į sveikatai iškylančias grėsmes ir tobulinti visuomenės sveikatos vadybą.

Didelio Kolegijos narių ir dalyvių susidomėjimo susilaukė Greitosios medicinos pagalbos (GMP) koncepcijos pakeitimo metmenų projektas, parengtas siekiant užtikrinti greitosios pagalbos operatyvumą ir efektyvumą. Projekto tikslas – pašalinti dabartinės GMP veiklos trūkumus (nekoordinuojama GMP stočių ir skyrių veikla, neracionalus GMP resursų naudojimas ir pan. ),  modernizuoti GMP darbą, diegiant naujausias laiko pulsą atitinkančias informacines technologijas ir šiuolaikines ryšio priemones ir koordinuoti 4 planuojamų regioninių Bendrosios pagalbos centrų (BPC) veiklą su GMP.

Lietuvos Greitosios medicinos pagalbos tarnybos pagrindinis uždavinys buvo ir išlieka tas pats – teikti būtinąją medicinos pagalbą sergantiems arba sužeistiems asmenims įvykio vietoje ir kuo skubiau juos nugabenti į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba patarti jiems kreiptis į ambulatorinę gydymo įstaigą. Vykdant GMP dispečerinės tarnybos reformą Sveikatos apsaugos ministerijai siūloma įsteigti centrinę GMP dispečerinę tarnybą, kuri koordinuos  dabartinių GMP dispečerinių veiklą, kol pradės veikti visi BPC regioniniai padaliniai, prie kurių šios dispečerinės tarnybos ateityje bus prijungtos. 

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 266 14 11
natalja.keturkiene@sam.lt
www.sam.lt