BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


SAM Kolegijos sprendimuose – sveikatos apsaugos reformos perspektyvos

Data

2005 12 29

Įvertinimas
0

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) sekretorė Romalda Baranauskienė Kolegijos nariams pristatė Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos prioritetus Lietuvos sveikatos apsaugos srityje 2007–2013 m. ES lėšas sveikatos sektoriuje planuojama skirti sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo ir sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo užtikrinimui, sveikatinimo veiklos tobulinimui bei sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimui. Pasak R. Baranauskienės, artimiausioje ateityje prioritetinėmis veiklos sritimis lieka sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių mažinimas, psichikos sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros optimizavimas bei ankstyva vėžinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas.

2007–2013 m. ES struktūrinių fondų paramos strategija numato trijų pagrindinių veiksmų programų – žmogiškųjų išteklių plėtros, ekonomikos augimo ir sanglaudos skatinimo – įgyvendinimą. „Esame tvirtai įsitikinę, kad artimiausiu metu svarbiausią dėmesį reikia skirti  sveikatos priežiūros specialistų mokymuisi ir darbo sąlygų gerinimui, elektroninės sveikatos sistemos kūrimui ir informacinių technologijų sveikatos apsaugos sistemoje plėtrai bei energetikos efektyvumo užtikrinimui“, – teigė SAM sekretorė.

Kolegijos nariai diskutavo dėl pagrindinių numatomų šalies sveikatos apsaugos sistemos reformos prioritetų artimiausiam laikotarpiui – ambulatorinės pagalbos pertvarkos, stacionarinių paslaugų optimizavimo, Greitosios medicinos pagalbos ir laboratorijų tinklo reorganizavimo bei teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo. Pasak reformos gaires Kolegijoje pristačiusios SAM Strateginio planavimo ir programų skyriaus vedėjos Janinos Kumpienės, preliminariais skaičiavimais Lietuvos sveikatos sistemos  pertvarkai reikia 470 mln. Lt , iš jų – 376 mln. Lt sudarytų ES skiriamos lėšos ir 20 proc., t. y. 94 mln. Lt – Lietuvos kofinansavimas.
 
Kolegijos pirmininko, sveikatos apsaugos ministro Žilvino Padaigos teigimu, svarbu tiksliai apibrėžti sveikatos sistemos tolesnio plėtojimo kryptis, kuriomis siekiama gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę. „Privalome vienyti idėjas ir pastangas kartu kurdami  šiuolaikinę, efektyvią sveikatos priežiūros sistemą šalyje, – teigia Ž. Padaiga. – Stengiamės kuo tiksliau nustatyti tolesnes sveikatos politikos kryptis ir skirti lėšas galimybių studijoms. Vėliau papildydami ir koreguodami vieną ar kitą programą, atsižvelgsime į aktualiausius laiko ir aplinkybių diktuojamus pokyčius.“

Siekdami racionaliau panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas ir geriau administruoti jų įsisavinimą, Kolegijos nariai pritarė siūlymui parengti Nacionalinę sveikatos pasaugos reformos programą.

Didelio Kolegijos narių ir dalyvių susidomėjimo sulaukė SAM sekretoriaus Romualdo Sabaliausko pristatytas Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų restruktūrizavimo plano projektas. Pasak R. Sabaliausko, šiuolaikinio pasaulio visuomenės sveikata, priklausanti nuo efektyvaus visuomenės sveikatos apsaugos, priežiūros ir ugdymo sistemos funkcionavimo, kelia sveikatos politikams naujus reikalavimus. „Siūlomo visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų restruktūrizavimo tikslas yra sukurti veiksmingą, ekonomišką visuomenės sveikatos įstaigų sistemą – stiprią valdymo instituciją, kurioje atskiriamas viešasis administravimas, suderinant nacionalinio lygio įstaigų funkcijas ir sustiprinant savivaldybių darbą visuomenės sveikatos priežiūros ir sveikatos ugdymo srityje“,– pabrėžė R. Sabaliauskas. 

Kolegijos nariai pritarė nuomonei, kad sėkminga visuomenės sveikatos reformos eiga leis efektyviau įgyvendinti nacionalinę, į ES standartus orientuotą, visuomenės sveikatos politiką ir užtikrins kokybišką valstybinių užduočių vykdymą nacionalinio lygio visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, kurių veikla ne visada atitinka Lietuvos sveikatos programoje nustatytų prioritetų (narkotikų, alkoholio, tabako vartojimo kontrolės ir prevencijos, traumų profilaktikos, sveikos gyvensenos ugdymo, fizinio aktyvumo didinimo, nutukimo mažinimo ir kt.). Nutarta iš esmės pritarti Visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinių įstaigų restruktūrizavimo plano projektui, papildant jį pagal pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Kolegijos nariai taip pat apibendrino 2005 metų bendradarbiavimo rezultatus ir numatė ateinančių metų veiklos perspektyvas.

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 266 14 11
natalja.keturkiene@sam.lt
www.sam.lt