BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Restruktūrizavimo eiga – rezultatai, siekiai, perspektyvos

Data

2005 10 03

Įvertinimas
0

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) kolegijos nariams pristatyta Sveikatos apsaugos sistemos II restruktūrizavimo etapo bei ilgalaikės raidos strategija, kurioje pateikti sveikatos priežiūros sistemos reformos (restruktūrizavimo) pirmojo etapo 2003-2005 metų rezultatai, apibrėžti antrojo, 2006-2008 metų, baigiamojo reformos etapo siekiai ir numatytos perspektyvinės sveikatos apsaugos sistemos raidos kryptys iki 2015 metų.

[end_header]

Kolegijos pirmininko, sveikatos apsaugos ministro Žilvino Padaigos teigimu, svarbu įvertinti pirmojo sveikatos sistemos pertvarkymo etapo rezultatų efektyvumą. „Žengdami  reikšmingą antrąjį restruktūrizavimo proceso žingsnį, apibendrindami įgytą patirtį ir analizuodami  nesėkmes bei kurdami ateities perspektyvas, skiriame dėmesį ne tik efektyvumo ir racionalumo įvertinimo tendencijoms. Siekiame pagrindinių mūsų sveikatos politikos tikslų –  tolesnio sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo, spartesnio medicinos darbuotojų atlyginimų didinimo, žmogiškųjų resursų sveikatos sistemos srityje planavimo ir kitų, gyventojų sveikatą bei kokybę lemiančių politinių sprendimų įgyvendinimo“, – pabrėžė Ž. Padaiga.

Sveikatos apsaugos sistemos pertvarkos procesas pradėtas 2003 metais, Lietuvos Vyriausybei patvirtinus sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo strategiją ir numačius ją įgyvendinti dviem etapais: pirmąjį iki 2005 metų, antrąjį iki 2008 metų.

Pasak Sveikatos apsaugos sistemos II restruktūrizavimo etapo bei ilgalaikės raidos strategiją pristačiusios SAM Strateginio planavimo ir programų skyriaus vedėjos Janinos Kumpienės, pirmojo etapo pertvarkos rezultatai džiugina. „Vertindami rezultatus, siekėme kompleksiškai įvertinti restruktūrizacijos priemonių efektyvumą, nustatyti finansinius prioritetus. Šis strateginis dokumentas yra ypač svarbus, nes jame atsispindi mūsų šalies sveikatos apsaugos sistemos vizija“, – teigė J. Kumpienė.

Apibendrinant 2003-2005 metų sveikatos sistemos pertvarkymo rezultatus, kolegijos posėdžio metu pažymėta, kad pavyko racionalizuoti sveikatos priežiūros įstaigų tinklą ir jo teikiamų paslaugų struktūrą, padidinti sveikatos priežiūros veiklos efektyvumą. Pirmojo etapo metu reorganizuotos 23 ligoninės, suremontuota 50 000 kv. m ploto, įsteigta 600 dienos stacionaro vietų, išaugo ambulatorinių ir slaugos paslaugų apimtys, sumažėjo vidutinė gydymo stacionare trukmė. Ekonominis visų pakeitimų efektas įvertinamas 154 mln. Lt.

Apibūdinant antrojo baigiamojo sveikatos apsaugos sistemos restruktūrizacijos etapo pagrindinius bruožus akcentuota, kad 2006-2008 metais bus sparčiai vykdoma pirminės sveikatos priežiūros plėtra ir decentralizacija. Ypatingą dėmesį numatoma skirti savanoriškojo sveikatos draudimo skatinimui, greitosios medicinos pagalbos tarnybų teikiamų paslaugų gerinimui, slaugos paslaugų integravimui į bendrojo pobūdžio ligonines, stacionarinės reabilitacijos paslaugų optimizavimui bei ambulatorinės reabilitacijos paslaugų plėtojimui. Atsižvelgiant į gyventojų skaičių, paslaugų poreikį ir veiklos efektyvumą rengiami diferencijuoti ligoninių modeliai.

Kolegijos nariai ir posėdžio dalyviai aptarė perspektyvines sveikatos apsaugos sistemos kryptis iki 2015 m. Numatoma, kad artimiausią dešimtmetį vidutinis medicinos personalo darbo užmokestis padidės daugiau kaip 4 kartus: 2015 m. gydytojų atlyginimas sieks 6400 Lt, slaugytojų – 3200 Lt, kito medicinos personalo – 2500 Lt. Planuojama, kad 2005-2015 m. valstybės išlaidos sveikatos apsaugos sistemai kasmet vidutiniškai augs po 9.4 proc. Sėkmingas ilgalaikės sistemos raidos strategijos įgyvendinimas lems valstybės išlaidų sveikatai BVP padidėjimą nuo 4.1 proc. (2005 m.) iki 4.7 proc.  (2015 m.).

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 266 14 11
natalja.keturkiene@sam.lt
www.sam.lt