BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Reglamentuota tyrimų dėl ŽIV infekcijos tvarka

Data

2010 12 06

Įvertinimas
0
Reglamentuota tyrimų dėl ŽIV infekcijos tvarka
Reglamentuota tyrimų dėl ŽIV infekcijos tvarka
Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys įsakymu patvirtino tyrimų dėl žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) infekcijos tvarkos aprašą. Siekiant pagerinti ŽIV tyrimo paslaugų prieinamumą bei priimtinumą gyventojams, nustatytas asmenų atrankinių tyrimų (t.y. tyrimų, kuriems atlikti ir įvertinti nereikia laboratorinės įrangos) dėl ŽIV infekcijos organizavimas ir vykdymas.
 
[end_header]
Apraše numatyta, kad atrankiniai laboratoriniai ir greitieji tyrimai dėl ŽIV atliekami sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 
 
Asmuo  dėl  ŽIV yra tiriamas suteikus jam konsultacinę pagalbą prieš ŽIV tyrimą bei gavus jo raštišką sutikimą. Asmuo, kuris  buvo  tirtas dėl ŽIV, turi būti konsultuojamas ir po ŽIV tyrimo.
 
 
Konsultacinę pagalbą gali teikti visų profesinių kvalifikacijų gydytojai, odontologai, slaugytojai, akušeriai, psichologai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, išklausę  ne  trumpesnę kaip 6 valandų trukmės konsultacinės pagalbos prieš ŽIV tyrimą ir po jo mokymo programą ir turintys tai patvirtinantį pažymėjimą. Konsultacinė  pagalba – tai pasitikėjimu pagrįstas   konsultaciją teikiančio  ir gaunančio asmenų dialogas, kuriuo siekiama  padėti asmeniui  įveikti stresą, spręsti sveikatos ir   psichosocialines problemas ir priimti su ŽIV/AIDS susijusius sprendimus.
 
 
Siųsti pacientą atrankiniam laboratoriniam tyrimui dėl ŽIV bei atlikti atrankinius greituosius tyrimus dėl ŽIV gali sveikatos priežiūros specialistai (visų profesinių kvalifikacijų gydytojai, odontologai, slaugytojai ir akušeriai). Atrankiniai greitieji tyrimai dėl ŽIV gali būti atliekami be siuntimo. Svarbu tai, kad Apraše įvardinti atvejai ar asmenys (jų grupės), kam siūloma atlikti tyrimus dėl ŽIV infekcijos.
 
 
Atlikus atrankinį laboratorinį arba greitąjį tyrimą dėl ŽIV infekcijos ir gavus teigiamą rezultatą, sveikatos priežiūros specialistas privalo užpildyti siuntimo laboratoriniam ŽIV tyrimui ir tyrimo rezultato formas ir organizuoti ėminio pristatymą į Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją ŽIV laboratorinei diagnozei patvirtinti.
 
 
Daugiau informacijos:
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
www.ulac.lt