copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Radiacinės saugos centro specialistai dalijasi patirtimi gamtinės apšvitos srityje

Data

2010 11 12

Įvertinimas
0
Jonizuojančioji spinduliuotė supa mus įprastoje gyvenamojoje aplinkoje, be to, žmogaus organizmas turi radionuklidų, kurie atsirado kartu su mūsų planeta ir gyvavo bei gyvuos joje dar milijardus metų. Gamtinė spinduliuotė supa organizmus nuolat, o apšvita gali nulemti organizmo ląstelių pažeidimus ir ilgainiui padidina vėžinių susirgimų bei apsigimimų tikimybę. Tačiau nepaisant to, kad gamtinė spinduliuotė yra neišvengiama, vis ieškoma galimybių ir priemonių ją sumažinti, taip siekiant sumažinti ir vėžio bei apsigimimų riziką.
[end_header]
Radiacinės saugos centro Radiologinių tyrimų skyriaus vedėja R. Ladygienė ir vyr. specialistė L. Pilkytė dalyvavo Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) organizuotame regioniniame darbo seminare Ženevoje, Pasaulio sveikatos organizacijos būstinėje, skirtame naujo TATENA regioninio projekto apie radono rizikos vertinimą klausimams aptarti.
Lietuvos nuveikti darbai, radono tyrimų strategija bei planuojamos iniciatyvos bus išdėstytos Europos regiono šalių specialistams rengiamame seminare. Projektu siekiama perteikti šalių turimą patirtį mažiau įgudusioms partnerėms bei suvienodinti radono vertinimo strategijas atskirose regiono šalyse, tokiu būdu stiprinant priemones gyventojų radiacinei saugai užtikrinti. Kartu Lietuva galės pasinaudoti kitų šalių sukaupta patirtimi, tobulinant nacionalinę radono rizikos vertinimo strategiją ir atskiras priemones.
Sveikatos apsaugos ministerija ir Radiacinės saugos centras, siekdami gerinti ir tausoti visuomenės sveikatą, įgyvendina tam tikras priemones ir rengia bei vykdo specialias programas gyventojų radiacinei saugai užtikrinti, įskaitant priemones ir programas gamtinės kilmės apšvitos mažinimui. Lietuvoje daug nuveikta gamtinės spinduliuotės vertinimo bei apšvitos rizikos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės įvertinimo srityse: atlikta nemažai  tyrimų, o gamtinės apšvitos vertinimas nacionaliniu lygmeniu pradėtas dar 1995 metais, remiant Švedijos Vyriausybei.
 
Vėlesniais metais Sveikatos apsaugos ministerija finansavo nacionalines programas, skirtas radono patalpose rizikos regionams išaiškinti ir gyventojų apšvitai dėl radono patalpose mažinti. Taip pat atliekami radono geriamajame vandenyje bei radono grunte tyrimai.
 
Pastaraisiais metais Lietuva prisijungė prie Europos Bendrijų Jungtinio tyrimų centro vykdomo projekto, skirto Europos radono patalpose žemėlapio sudarymo bei prie geogeninio žemėlapio sudarymo. Radiacinės saugos centras minėtą projektą įgyvendina kartu su Lietuvos geologijos tarnyba.