BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Radiacinės saugos centras vertina įvežamo biokuro kokybę

Data

2016 05 18

Įvertinimas
0
DSC_0031.JPG

2015 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 9 d. įsakymui Nr. V-841 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-250 „Dėl Medienos kuro pelenų, užterštų Cs-137 radionuklidu, naudojimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ Lietuvoje įteisintas 30 Bq/Kg Cs-137 radionuklido savitojo aktyvumo lygis visai iš trečiųjų valstybių (Baltarusijos Respublikos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos) įvežamai kurui skirtai medienai bei durpėms.

Radiacinės saugos centras, siekdamas įvertinti, kaip biokuro tiekėjai laikosi minėto sveikatos apsaugos ministro įsakymo reikalavimų, kovo–balandžio mėnesiais atliko 4 biokuro tiekėjų, kurie veža kurui skirtą medieną ir durpes iš trečiųjų valstybių, patikrinimus.

Atliekant patikrinimus vertinta, ar kiekviena įvežama ar tiekiama biokuro siunta turi trečiosios valstybės išduotus lydimuosius radiologinių tyrimų dokumentus, paimti tiekiamo biokuro kontroliniai bandiniai.

Patikrinimų metu nustatyta, kad visi tikrinti biokuro tiekėjai, kurie veža biokurą iš trečiųjų valstybių, turi kiekvienos siuntos radiologinių tyrimų dokumentus, įrodančius, kad biokuro užterštumas Cs-137 radionuklidu neviršija nustatyto savitojo aktyvumo lygio. Be to, atlikus spektrometrinius tyrimus nustatyta, kad visuose paimtuose mėginiuose Cs-137 radionuklido savitasis aktyvumas atitiko teisės aktų reikalavimus, išskyrus vieną mėginį, kurio Cs-137 radionuklido savitasis aktyvumas viršijo Cs-137 radionuklido savitojo aktyvumo lygį.

Atsižvelgdamas į situaciją, Radiacinės saugos centras 2016 m. gegužės 9 d. organizavo pasitarimą su Cs-137 radionuklido savitojo aktyvumo lygį viršijantį biokurą importavusio tiekėjo bei Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA atstovais. Biokuro tiekėjas nurodė, kad yra nustatęs, kuris tiekėjas iš Baltarusijos Respublikos galėjo tiekti Cs-137 Cs radionuklidu užterštą biokurą. Pasitarimo metu buvo nutarta, kad biokuro tiekėjas atliks auditą pas nustatytus biokuro tiekėjus Baltarusijos Respublikoje ir įvertins tiekiamo biokuro kokybę ir atliekamų radiologinių tyrimų dokumentų patikimumą. Taip pat atliks radiologinę stebėseną įvežamam biokurui ir imsis visų būtinų priemonių, kad įvežamas biokuras nebūtų užterštas Cs-137 radionuklidu.

Radiacinės saugos centras ir toliau vykdys biokuro tiekėjų valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, kurios metu vertins kiekvienos biokuro siuntos radiologinių tyrimų dokumentus bei radiologiniams tyrimams ims biokuro mėginius.