BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Portalo ,,Sveikata–ES" informacinis biuletetnis

Data

2010 12 16

Įvertinimas
0
,,Mitybos strategija: nuveiktų darbų apžvalga ir pasirengimas ateities veiksmams", – teigia vyriausioji patarėja Despina Spanou (Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas). Daugiau informacijos:
 
 
 
[end_header]
Šis mėnuo svarbus Europos Komisijos mitybos politikai, nes tai bus Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti, priimtos 2007 m. šešeriems metams, įgyvendinimo pusiaukelė. Strategija siekiama konkrečių tikslų: užtikrinti, kad vartotojai būtų geriau informuoti, didinti fizinį aktyvumą ir sudaryti piliečiams galimybes gyventi sveikai. 
 
 
Įgyvendinti šios strategijos tikslus Europos Komisijai padėjo visos suinteresuotosios šalys, dalyvavusios ES mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos platformos veikloje, ir visos 27 valstybės narės, kurių atstovai dirbo Mitybos ir fizinio aktyvumo aukšto lygio grupėje. Šie forumai – tikras savanoriško bendradarbiavimo, duodančio vaisių sprendžiant nelengvus sveikatos klausimus, pavyzdys. Įsipareigojimai vaikams skirtos rinkodaros ir reklamos bei maisto produktų sudėties keitimo srityse labai padėjo gerinti mitybos perspektyvas. Nacionalinių mitybos strategijų daugėjimas – dar vienas svarbus laimėjimas. Be to, svarbus persilaužimas įvyko pasiekus susitarimą dėl bendro tikslo mažinti druskos vartojimą, kurį praėjusį birželį oficialiose Tarybos išvadose patvirtino visų 27 ES šalių sveikatos ministrai.
 
 
Pastaruoju metu mitybai ir kovai su nutukimu vėl imta skirti daugiau dėmesio visame pasaulyje, kaip aiškiai matyti iš tarptautinių institucijų, tokių kaip PPO ir EBPO, veiklos. JAV pirmosios ponios Mišelės Obamos įsipareigojimas palaikyti nutukimo mažinimo ir fizinio aktyvumo didinimo veiksmus – dar vienas naujų pastangų imtis veiksmų pavyzdys.
 
 
Gruodžio 8–9 d. Europos Komisija kartu su ES pirmininkaujančia Belgija surengs mitybos klausimams skirtą konferenciją, kurioje pristatys strategijos įgyvendinimo laikotarpio vidurio ataskaitą. Joje bus apžvelgtos pagrindinės iki šios dienos įgyvendintos priemonės. Ta pačia proga Komisijos narys Johnas Dalli kalbės apie tai, kokią jis mato strategiją ateinančiais metais.
 
 
Konferencijoje aktyviai dalyvaus valstybės narės ir suinteresuotosios šalys, nes ji bus proga įvertinti įgyvendinant strategiją iki šiol pasiektus laimėjimus, nustatyti mūsų tikslus ir tikslingai nukreipti būsimus veiksmus. Mūsų siekis – kad įsipareigojimai, kuriuos prisiėmė visos dalyvaujančios šalys, nemažėtų, ir pasiekti dar geresnių rezultatų piliečių gerovės labui.