BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Patvirtinta skaidresnė ir aiškesnė Greitosios medicinos pagalbos finansavimo tvarka

Data

2010 12 28

Įvertinimas
0
Sveikatos apsaugos ministras Raimondas Šukys patvirtino Greitosios medicinos pagalbos paslaugų (GMP) teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą. Nuo 2011 m. įsigaliojus šiame apraše nustatytai tvarkai bus suvienodintas ir aiškiai detalizuotas bei optimizuotas visų GMP brigadų paslaugų teikimas.
[end_header]Keisti GMP paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarką prireikė todėl, kad ankstesnė, dar nuo 2006 m. galiojusi tvarka nebeatitiko šios dienos realijų, be to keldavo abejonių dėl jos skaidrumo. Todėl Sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudaryta darbo grupė įvertino esamą situaciją ir parengė naują, objektyviais kriterijais grindžiamą GMP paslaugų teikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarką.
Pagal naują tvarką lėšos GMP paslaugoms bus paskirstomos atsižvelgiant į GMP aptarnaujamos teritorijos gyventojų skaičių, taip pat atskirai bus mokama už dispečerinės tarnybos paslaugas. Siekiant, kad GMP dispečerinės tarnybos būtų integruotos į Bendrosios pagalbos centro sistemą, nuo 2012 m. sausio 1 d. visos Lietuvos dispečerinės tarnybos bus centralizuotos ir steigiamos 10 šalies miestų. Tokiu būdu bus užtikrinta galimybė racionaliau koordinuoti GMP brigadų darbą.
Naujovės susijusios ir su GMP paslaugų įkainio nustatymu. Kadangi didžiuosiuose miestuose faktinis gyventojų skaičius gerokai viršija statistinį, 5 didiesiems miestams bus taikomas migracijos koeficientas, leisiantis nustatyti realų, o ne formalų paslaugų gavėjų skaičių. Taip pat bus atsižvelgiama ir į tai, kad aptarnauti vieną gyventoją kaime yra 12,5 proc. brangiau, nei miesto gyventoją, todėl paslaugos įkainis skirsis.
Nauja tvarka keičia ir leistino GMP brigadų skaičiaus nustatymo kriterijus. Brigadų skaičius atitinkamose teritorijose bus nustatomas, kaip ir iki šiol, pagal gyventojų skaičių, tačiau brigadų skaičius galės būti didinamas ar mažinamas atsižvelgiant į papildomus kriterijus: ne mažiau kaip 80 proc. atvejų iškviesta GMP brigada pas pacientą turi nuvykti per 25 min. kaime ir per 15 min. mieste; savivaldybėse, kurių asmens sveikatos priežiūros įstaigose nėra chirurgijos, reanimacijos skyrių yra organizuojamas papildomų brigadų darbas; Neringoje 1 papildoma nuolatinė GMP brigada organizuojama ištisus metus, Nidoje ir Palangoje - papildomos brigados kurortinio sezono metu.
Daugiau informacijos:
Janina Kumpienė
Sveikatos apsaugos viceministrė
Tel. 868608544