BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Paskubėkite užsiregistruoti į Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymus

Data

2022 10 18

Įvertinimas
0
20645_7a3e773bad1cb4f9bf6512ff0b1ff94b.jpg

Šią savaitę dar galite užsiregistruoti į Higienos instituto Psichikos sveikatos centro organizuojamus Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymus. Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatoriais gali tapti ne pelno siekiančias organizacijas, asociacijas ar biudžetines įstaigas atstovaujantys asmenys, baigę specializuotus mokymus.

Šią savaitę dar galite užsiregistruoti į Higienos instituto Psichikos sveikatos centro organizuojamus Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymus. Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatoriais gali tapti ne pelno siekiančias organizacijas, asociacijas ar biudžetines įstaigas atstovaujantys asmenys, baigę specializuotus mokymus. 

Registracija vyks iki spalio 21 d. Atrinktiems Organizacijų atstovams Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymai vyks 2022 m. lapkričio 15–16 d. Vilniuje.

Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos tikslas – įgalinti asmenis, patyrusius arba patiriančius psichikos sveikatos sunkumų ar susidūrusius su artimųjų psichikos sveikatos sunkumais, tapti psichikos sveikatos ambasadoriais savo bendruomenėse ir dalytis savo patirtimi mažinant stigmą visuomenėje.

Pagrindinės funkcijos, numatomos Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatoriams:

  • Psichikos sveikatos ambasadorių paieška ir mokymus pagal parengtą programą;
  • Psichikos sveikatos ambasadorių telkimas ir jų koordinavimas vietos lygmeniu;
  • renginių, iniciatyvų (įskaitant virtualias) organizavimas, pasitelkiant Psichikos sveikatos ambasadorius, jų įtraukimas į jau vykstančius renginius bendruomenėse;
  • grįžtamojo ryšio iš Psichikos sveikatos ambasadorių, renginių dalyvių rinkimas bei analizė;
  • iniciatyvos viešinimas, komunikavimas apie pasiektus rezultatus;
  • lėšų administravimas, veiklos ataskaitų, siūlymų rengimas.

Dalyviams mokymai bus nemokami, juos ves Jungtinės Karalystės lektoriai, turintys daugiau nei penkiolikos metų patirtį psichikos sveikatos stigmos mažinimo srityje. Mokymus organizuoja Higienos instituto Psichikos sveikatos centras, finansuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Atkreiptinas dėmesys, kad mokymų dalyvių kelionės, apgyvendinimo išlaidos mokymų metu nėra finansuojamos.

Organizacija gali teikti ne daugiau kaip 1 kandidatą į Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymus. Jei Organizacija turi padalinius skirtinguose Lietuvos savivaldybėse, ji gali teikti ne daugiau nei 3 kandidatus.

Atranka į Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos koordinatorių mokymus bus vykdoma tikrinant Organizacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams (I etapas) ir vertinant Organizacijų deleguojamus asmenis pagal nurodytus kriterijus iš pateiktų dokumentų bei nuotolinio atrankos pokalbio metu (II etapas). Reikalavimai Organizacijoms ir asmenims pateikiami lentelėje žemiau.

 

I ETAPAS

Reikalavimai Organizacijai :

Teikiami pagrindžiantys dokumentai

1.1. Patvirtinti pasirašytinai ketinimą dalyvauti atrankoje

Organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta Atrankos pretendento anketa (Kvietimo priedas Nr. 1) (atsiųsti)

1.2. Turėti ne mažiau nei vienerių (1) metų projektų vykdymo patirtį

Projekto (-ų) vykdymo sutarties (-čių) kopija (-os)

1.3. Turėti ne mažiau nei vienerių (1) metų veiklos vykdymo patirtį su bent viena iš išvardytų tikslinių grupių: vaikai ir paaugliai, tėvai, darbuotojai, vyresnio amžiaus asmenys

Projekto (-ų) aprašymas (laisva forma, ne ilgesnis nei 300 žodžių), nurodant sąsają su tiksline grupe (-ėmis), projekto tikslus; Projekto(-ų) vykdymo sutarties (-čių) kopija (-os)

1.4. Būti nepriekaištingos reputacijos (registruota Juridinių asmenų registre; neturėti skolų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui; būti pateikusi (paviešinusi) 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį bei 2021 m. veiklos ataskaitą)

Organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašyta anketa (Kvietimo priedas Nr. 1)

 

Privalumai

 

Organizacijos patirtis vykdant komunikacinę veiklą

 

Sutarties (-čių) ar kitų veiklą ir / ar patirtį pagrindžiančių dokumentų kopijos; internetinės nuorodos į komunikacinės veiklos internetines svetaines, socialinius tinklus ar kt.

Organizacijos patirtis dirbant su asmenimis, patyrusiais ar patiriančiais psichikos sveikatos sunkumų

Sutarties (-čių) ar kitų veiklą ir / ar patirtį pagrindžiančių dokumentų kopijos

II ETAPAS

Vertinimo kriterijai asmeniui:

Teikiami pagrindžiantys dokumentai:

1. Motyvacija

Asmens motyvacinis laiškas (ne daugiau 300 žodžių); taip pat vertinama atrankos pokalbio metu

2. Išsilavinimas

Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos

3. Veiklų koordinavimo patirtis

Gyvenimo aprašymas (CV)

4. Žinios apie visuomenės psichikos sveikatą

Vertinama atrankos pokalbio metu

5. Gebėjimai naudotis socialinėmis medijomis profesiniams ir / ar veiklos organizavimo tikslams siekti

Gyvenimo aprašymas (CV)

6. Komunikaciniai gebėjimai

Vertinama atrankos pokalbio metu

Privalumai

 

Savanoriavimo patirtis

Gyvenimo aprašyme (CV) nurodoma savanoriavimo patirtis, nurodant įstaigą, organizaciją, kurioje savanoriauta bei tikslinė(-ės) grupė (-ės)

Asmeninės psichikos sveikatos sunkumų patirties turėjimas

Motyvaciniame laiške nurodoma asmeninė psichikos sveikatos sunkumų patirtis (papildomai ne daugiau nei 200 žodžių).

Mokymų vedimo patirtis

Gyvenimo aprašyme (CV) nurodoma mokymų vedimo patirtis, nurodant mokymų temas bei mokymų tikslinę (-es) grupę (-es).

Kvalifikacijos kėlimo psichikos sveikatos temomis  patirtis

Mokymų psichikos sveikatos temomis baigimą patvirtinančių dokumentų (pažymėjimų, diplomų, sertifikatų, etc.) kopijos

 

Kviečiame dalyvauti atrankoje, dokumentus teikti iki 2022 m. spalio 21 d. (imtinai) el. paštu  [email protected]

Kontaktai pasiteiravimui:

Vita Šulskytė, tel. 8 618 06943, el. paštas [email protected],

Lina Jasėnienė, tel. (8 5) 267 5658, el. paštas [email protected] (atrankos dokumentų teikimo klausimai),

Laura Masiulienė, tel. (8 5) 266 1462 , el. paštas [email protected];

Kamila Golod, tel. (8 5) 210 2817, el. paštas [email protected] (Psichikos sveikatos ambasadorių iniciatyvos klausimai).

Higienos instituto informacija