copyright

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Paskelbtas konkursas į VUL Žalgirio klinikos vadovo pareigas

Data

2020 05 28

Įvertinimas
0
252.jpg

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kartu su Vilniaus universitetu paskelbė konkursą VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos direktoriaus pareigoms užimti.

Tikimasi sulaukti kandidatų, gebančių kurti, efektyviai valdyti ir tobulinti įstaigos valdymą, formuoti ir įgyvendinti veiksmingą žmogiškųjų išteklių valdymo politiką, užtikrinti kokybišką gydymo paslaugų kokybę bei gerinti čia dirbančių darbuotojų mikroklimatą. Taip pat tikimasi, kad siekiant skaidraus įstaigos valdymo, save šiose pareigose matantys žmonės užtikrins šiuolaikinių vadybos ir krizių valdymo modelių taikymą, formuos veiksmingą antikorupcinę aplinką įstaigoje.

Pretendentai į šias pareigas privalo mokėti lietuvių kalbą turėti biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), mokslo laipsnį ir pedagogo vardą. Taip pat turėti ne mažiau kaip 5 metų vadovaujamojo darbo patirtį sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų, arba universitetinių studijų ir mokslo srityje.

Atrankos metu bus vertinami pretendentų lyderystės ir vadybos gebėjimai, siekiant įsitikinti, jog naujasis vadovas gebės tinkamai spręsti iškilusias problemas, įgyvendinti sveikatos politikos prioritetus, užtikrinti sklandų ir efektyvų įstaigos darbo organizavimą ir koordinavimą bei pasirūpinti aukšta suteikiamų paslaugų kokybe.

Taip pat, kaip ir įprastai, didelis dėmesys skiriamas kandidatų nepriekaištingai reputacijai, tad bus vertinama informacija, susijusi su kandidatų patikimumu skaidriai vykdyti ligoninės vadovo pareigas. Po konkurso bus kreipiamasi į STT prašant pateikti informaciją apie konkurso laimėtoją.

VUL Žalgirio klinika – vienintelis centras Lietuvoje, kur viename komplekse sutelktas studentų odontologų mokymas, studentų medikų mokymas ruošiant juos šeimos gydytojais, visų specialybių gydytojų odontologų bendras ir specialus tobulinimasis, odontologų specialistų ruošimas. Lietuvos gyventojams teikiama visų lygių specializuota ir kvalifikuota ambulatorinė ir stacionarinė pagalba, vykdoma odontologinių ligų profilaktika ir metodinis vadovavimas jos įgyvendinimui, tiriamos odontologinių ligų priežastys, jų išplitimas bei rengiama metodinė medžiaga.

Pageidaujantys dalyvauti, visą reikalingą informaciją ras SAM interneto svetainės skelbimų skiltyje bei VU interneto svetainėje.

SAM Spaudos tarnyba