Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Paskelbtas konkursas į Respublikinio priklausomybės ligų centro direktoriaus pareigas

Data

2019 05 22

Įvertinimas
0
susitarimas2.jpg

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) paskelbė konkursą Respublikinio priklausomybės ligų centro direktoriaus pareigoms užimti.

Pretendentai į šias pareigas privalo turėti socialinių mokslų arba biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), taip pat turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį.

Konkurse panorę dalyvauti kandidatai turėtų gebėti strategiškai ir efektyviai planuoti įstaigos veiklą, įgyvendinti veiksmingą žmogiškųjų išteklių valdymo politiką gerinant darbuotojų mikroklimatą bei užtikrinti aukštą gydymo paslaugų kokybę. Taip pat svarbu, jog kandidatai mokėtų taikyti šiuolaikinius vadybos ir krizių valdymo modelius, išmanytų antikorupcinės aplinkos formavimą ir galėtų užtikrinti skaidrų gydymo įstaigos valdymą.

Pirmajame atrankos etape, vertinimo komisija tikrins pretendentų lyderystės ir vadybos gebėjimus, kurie užtikrins, jog naujasis vadovas gebės tinkamai spręsti iškilusias problemas, įgyvendinti sveikatos politikos prioritetus, užtikrinti sklandų ir efektyvų įstaigos darbo organizavimą ir koordinavimą bei pasirūpinti aukšta suteikiamų paslaugų kokybe.

Antrajame etape 2 arba 1 geriausiai pasirodę pretendentai susitiks pokalbiui su ministru. Kaip ir atrankos komisijoje, susitikime su ministru pretendentams bus užduodami vienodi ar lygiaverčiai klausimai, siekiant objektyviai ir nešališkai įvertinti jų tinkamumą eiti pareigas bei asmeninę motyvaciją.

Įveikus abu atrankos etapus, bus skiriamas dėmesys kandidatų nepriekaištingai reputacijai, vertinama informacija, susijusi su kandidatų patikimumu skaidriai vykdyti ligoninės vadovo pareigas. Po konkurso bus kreipiamasi į STT prašant pateikti informaciją apie konkurso laimėtoją.

Respublikinis priklausomybės ligų centras – tai gydymo įstaiga, teikianti medicinines, psichologines ir socialines paslaugas asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį, narkotines medžiagas ar tabaką, turintiems potraukį azartiniams lošimams bei jų šeimos nariams. Todėl ypač svarbu, jog vadovas suprastų centro darbą, gebėtų užtikrinti tinkamą įstaigos funkcionavimą, plėtotų inovatyvių gydymo metodų taikymą ir užtikrintų centro veiklos skaidrumą.

Pageidaujantys dalyvauti, visą reikalingą informaciją ras SAM interneto svetainės skelbimų skiltyje http://sam.lrv.lt/lt/skelbimai-1/konkursai.

 

SAM Spaudos tarnyba