Paskelbtas konkursas į Respublikinės Kauno ligoninės vadovo pareigas

Data

2019 05 20

Įvertinimas
0
Susitarimas8.jpeg

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) paskelbė konkursą VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės generalinio direktoriaus pareigoms užimti.

Pretendentai į šias pareigas privalo turėti socialinių mokslų arba biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), taip pat turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį.

Naujasis vadovas turės strategiškai ir efektyviai planuoti įstaigos veiklą ir žmogiškuosius išteklius, sukurti tinkamą mikroklimatą įstaigos darbuotojams bei užtikrinti aukštą gydymo paslaugų kokybę. Taip pat efektyviai taikyti šiuolaikinius vadybos ir krizių valdymo modelius, formuoti antikorupcinę aplinką bei užtikrinti skaidrų gydymo įstaigos valdymą.

Pirmajame atrankos etape, kandidatai dalyvaus vertinimo komisijoje, kurioje bus siekiama išsiaiškinti pretendentų lyderystės ir vadybos gebėjimus, kurie reikalingi tinkamai spręsti iškilusias problemas, įgyvendinti sveikatos politikos prioritetus, užtikrinti sklandų ir efektyvų įstaigos darbo organizavimą ir koordinavimą bei pasirūpinti aukšta suteikiamų paslaugų kokybe.

Į antrąjį etapą pateks tik 1 arba 2 geriausiai pasirodę pretendentai. Šiame etape jų lauks pokalbis su ministru, kurio metu bus vertinamas kandidato tinkamumas eiti pareigas ir asmeninė motyvacija.

Po antrojo etapo, kaip ir įprastai, bus skiriamas dėmesys kandidatų nepriekaištingai reputacijai, vertinama informacija, susijusi su kandidatų patikimumu skaidriai vykdyti ligoninės vadovo pareigas. Po konkurso bus kreipiamasi į STT prašant pateikti informaciją apie konkurso laimėtoją.

Respublikinė Kauno ligoninė kiekvienais metais gydymo paslaugas suteikia virš 30 tūkstančių pacientų, tad svarbu laiku suteikti reikiamas, saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviai naudojant turimus išteklius. Naujasis vadovas turės užtikrinti tinkamą ligoninės funkcionavimą, plėsti inovatyvią gydymo veiklą bei pasirūpinti įstaigos veiklos skaidrumu.

Pageidaujantys dalyvauti, visą reikalingą informaciją ras SAM interneto svetainės skelbimų skiltyje http://sam.lrv.lt/lt/skelbimai-1/konkursai.

 

SAM Spaudos tarnyba