Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Paskelbtas konkursas į Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktoriaus pareigas

Data

2019 05 21

Įvertinimas
0
susitarimas3.jpeg

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) paskelbė konkursą į VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninės direktoriaus pareigas.

Norintys kandidatuoti į šias pareigas privalo turėti socialinių mokslų arba biomedicinos mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), taip pat turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį.

Būsimas vadovas turės strategiškai ir efektyviai planuoti įstaigos veiklą, veiksmingai valdyti žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius, kurti darbuotojams ir pacientams malonų įstaigos mikroklimatą bei užtikrinti aukštą gydymo paslaugų kokybę. Taip pat mokėti spręsti iškilusias problemas šiuolaikiniais vadybos ir krizių valdymo modeliais bei išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimą, jog galėtų užtikrinti skaidrų gydymo įstaigos valdymą.

Kandidatų laukia du atrankos etapai. Pirmajame - vertinimo komisija tikrins pretendentų lyderystės ir vadybos gebėjimus, kurie užtikrins, jog naujasis vadovas gebės tinkamai spręsti iškilusias problemas, įgyvendinti sveikatos politikos prioritetus, užtikrinti sklandų ir efektyvų įstaigos darbo organizavimą ir koordinavimą bei pasirūpinti aukšta suteikiamų paslaugų kokybe.

Geriausiai pasirodę 2 arba 1 pretendentai, bus pakviesti į antrą etapą, kuriame jie susitiks pokalbiui su ministru. Kaip ir atrankos komisijoje, susitikime su ministru pretendentams yra užduodami vienodi ar lygiaverčiai klausimai, siekiant objektyviai ir nešališkai įvertinti jų tinkamumą eiti pareigas bei asmeninę motyvaciją.

Po antrojo etapo, kaip ir įprastai, bus skiriamas dėmesys kandidatų nepriekaištingai reputacijai, vertinama informacija, susijusi su kandidatų patikimumu skaidriai vykdyti ligoninės vadovo pareigas. Po konkurso bus kreipiamasi į STT prašant pateikti informaciją apie konkurso laimėtoją.

Klaipėdos Jūrininkų ligoninė tai specializuota sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti daugiaprofilinę skubią ir planinę medicinos pagalbą Vakarų Lietuvos gyventojams. Todėl naujasis vadovas turės išlaikyti aukštą medicinos paslaugų kokybę ir prieinamumą, optimaliai naudojant sveikatos priežiūrai skirtus išteklius bei plėtoti inovatyvią gydymo veiklą ir užtikrinti veiklos skaidrumą.

Pageidaujantys dalyvauti, visą reikalingą informaciją ras SAM interneto svetainės skelbimų skiltyje http://sam.lrv.lt/lt/skelbimai-1/konkursai.

 

SAM Spaudos tarnyba