BDAR
Close

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pasaulis peržiūri pasaulinę narkotikų politiką ir brėžia ateities kryptis

Data

2019 03 14

Įvertinimas
0
Konferencija_narkotikai.jpg

Vienoje prasidėjusiame 62-osios sesijos Jungtinių Tautų Narkotinių medžiagų komisijos aukšto lygio ministrų susitikime tarptautinių organizacijų lyderiai jau atidarymo kalbose pabrėžė žmogaus teisių ir sveikatos politikos svarbą subalansuotos narkotikų politikos kontekste. „Pasidalintos problemos ir pasidalinta atsakomybė už sprendimus – tai kelias narkotikų politikos ateičiai“, – tokia žinutė buvo siunčiama renginio atidarymo vaizdo įraše.  

Lietuvą atstovaujančios delegacijos vadovas, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pabrėžė, kad narkotikų problema lemia daug iššūkių tarptautinei bendruomenei.

„Tad veiksmingas daugiašalis bendradarbiavimas išlieka itin svarbus sprendžiant su narkotikais susijusias problemas. Bendros pastangos padės sukurti įrodymais, subalansuotu ir į žmogų bei jo sveikatą orientuotu požiūriu pagrįstą politiką, kuri gali pakeisti pasaulinę narkotikų padėtį“, - sako ministras A. Veryga.

Ministras pabrėžė poreikį pasiekti dar daugiau, nei yra pasiekta šiuo metu. Taip pat pristatė Lietuvos viziją, formuojant sveikatos politiką, grįstą žmogaus teisėmis, priimtą nacionalinį strateginį dokumentą, apimantį lygiaverčiai svarbias ir viena kitą papildančias paklausos, pasiūlos, žalos mažinimo bei stebėsenos sritis.

Savo kalboje ministras pabrėžė, kad mirties bausmė prieštarauja tarptautinei teisei ir yra nesuderinama su žmogaus teisėmis, todėl turi būti panaikinta bet kokiomis aplinkybėmis, įskaitant dėl su narkotikais susijusių nusikaltimų.

Šio aukšto lygio ministrų susitikimo tikslas – įvertinti dešimt metų vykdytos pasaulinės narkotikų kontrolės politikos tikslų įgyvendinimo pažangą bei sutarti dėl tolimesnių veiksmų sprendžiant pasaulinę narkotikų problemą.

Susitikimo metu patvirtinta ministrų deklaracija „Dėl bendrų veiksmų stiprinimo nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu, siekiant paspartinti bendrų įsipareigojimų pasaulinei narkotikų problemai spręsti įgyvendinimą“.

SAM Spaudos tarnyba