BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Pacientai dėl sveikatai padarytos žalos atlyginimo gali kreiptis į atitinkamą komisiją

Data

2006 03 08

Įvertinimas
2

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija komisija sudaryta vadovaujantis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nuostatomis. Komisijos pirmininkė – Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir personalo direktorė Nerija Stasiulienė.

[end_header]

Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra ikiteisminė institucija, nagrinėjanti ginčus dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo, išskyrus ginčus, kylančius iš civilinės atsakomybės draudimo santykių. Pirmiausia pacientas (jo atstovas) ar kiti suinteresuoti asmenys dėl žalos atlyginimo turi raštu kreiptis į sveikatos priežiūros įstaigos, kurioje jam buvo padaryta žala, vadovą. Gavęs sveikatos priežiūros įstaigos vadovo atsakymą (privaloma raštu atsakyti per 5 dienas), pacientas (jo atstovas) ar kiti suinteresuoti asmenys, nesutikdami su gautu atsakymu, gali kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo komisiją, prie pareiškimo būtinai pridėdami gautą sveikatos priežiūros įstaigos vadovo atsakymą.

 Komisija, priimdama sprendimą, atsižvelgia į Valstybinės medicininio audito inspekcijos ir kitų sveikatos priežiūros įstaigas kontroliuojančių institucijų bei ekspertų išvadas, taip pat į kitas reikšmingas aplinkybes. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija turi teisę gauti visą reikiamą informaciją ir dokumentus, reikalingus sprendimui priimti. Pagal naują ministro įsakymą į komisijos posėdžius kviečiami gydytojai, kurių netinkamai suteiktomis sveikatos priežiūros paslaugomis skundžiasi pacientas.

Vadovaujantis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, paciento (ar jo atstovo) ar kitų suinteresuotų asmenų pareiškimai Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijoje turi būti išnagrinėti ir sprendimas priimtas ne vėliau kaip per du mėnesius nuo pareiškimų pateikimo dienos. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimai sveikatos priežiūros įstaigoms yra privalomi.

Pacientas (jo atstovas), kitas suinteresuotas asmuo ar sveikatos priežiūros įstaiga per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o sprendimo priėmimo metu nedalyvavę asmenys – per 30 dienų nuo tos dienos, kai jie sužinojo apie sprendimą, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis su ieškiniu į teismą ginčydami Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sprendimą.

 Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra sudaryta ketveriems metams iš septynių žmonių, turinčių medicininį, teisinį arba kitą universitetinį aukštąjį išsilavinimą. Komisijos kompetencijai priklauso pacientams padarytos žalos atlyginimo atvejai, kai žala buvo padaryta po 2005 m. sausio 1 d.

Išsamesnė informacija:
Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos sekretoriatas: tel. (8 5) 260 4717, [email protected]
Komisijos pirmininkė – Sveikatos apsaugos ministerijos Teisės ir personalo direktorė Nerija Stasiulienė, tel. (8 5) 266 1426, [email protected]

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 2 66 1411, 266 1415 
www.sam.lt