BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Nauja ataskaita „Apie sveikatą glaustai“. Ištiesti pagalbos ranką, o ne baksnoti pirštu į trūkumus

Data

2016 12 12

Įvertinimas
0
newsletter_185_focus.jpg

Portalo „Sveikata-ES“ informacinis biuletenis  185 -  Tema

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato generalinis direktorius Xavier Prats Monné

Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generalinio direktorato generalinis direktorius Xavier Prats Monné

Lapkričio 23 d. paskelbta nauja ataskaita „Apie sveikatą glaustai. Europa 2016 m.“ yra sveikatos būklės ES ciklo pirmųjų dvejų metų pradinis rezultatas. Joje valstybėms narėms pateikiama patikimos informacijos apie sveikatą ir išsamios ekspertų analizės, galinčios padėti joms formuoti faktais grindžiamą politiką. 

Ataskaitoje, kuri taip pat padeda nustatyti sritis, kuriose ES pridėtinė vertė galėtų būti itin reikšminga, nagrinėjamos ES valstybių narių gyventojų sveikatos būklė ir sveikatos sistemos, atkreipiamas dėmesys į kliūtis, dėl kurių tos sistemos nėra tokios veiksmingos, prieinamos ir lanksčios, kokios galėtų būti.

Ataskaitoje pranešama tiek apie gerus, tiek apie blogus dalykus. Pavyzdžiui, gera žinia yra ta, kad daugiau kaip milijono mirčių ES būtų galima išvengti. Tačiau ši žinia yra ir bloga, nes reiškia, kad daugiau kaip milijonas žmonių ES vis dar miršta nuo ligų ir sužalojimų, kurių būtų galima išvengti. Ataskaita padės mums suprasti, kaip tai pakeisti. Pavyzdžiui, iš jos matyti, kad 16 % ES suaugusiųjų yra nutukę, 20 % – rūko. Tai rizikos veiksniai, kuriuos būtų galima veiksmingai pašalinti. 

Be to, iš ataskaitos rezultatų matyti, kad mūsų sveikatos sistemose esama trūkumų, kuriuos būtų galima pašalinti. 27 % pacientų kreipiasi tiesiai į skubiosios pagalbos skyrius, nes neturi galimybių naudotis pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis. 15 % sveikatos priežiūros išlaidų tiesiogiai dengia pacientai, ir neturtingiems Europos gyventojams paprastai 10 kartų dažniau kyla problemų bandant gauti tinkamų sveikatos priežiūros paslaugų. Ir nors sveikata yra neįkainojama, suskaičiuoti, koks yra prastos sveikatos ir netinkamų sveikatos priežiūros sistemų ekonominis poveikis, galima. Pavyzdžiui, ES ekonomika kasmet praranda apie 115 mlrd. eurų dėl darbingo amžiaus suaugusiųjų pirmalaikės mirties (kurios dažnu atveju būtų galima išvengti) ir dėl to prarandamo produktyvumo. Tikimasi, kad naudojantis sveikatos būklės ES ciklu tokio pobūdžio problemas bus lengviau nustatyti ir analizuoti. Kitas etapas – parengti sveikatos būklės kiekvienoje iš 28 ES šalių apžvalgas, kurios suteiks galimybę apžvelgti dabartinę padėtį ir atkreipti dėmesį į kiekvienos ES valstybės narės ypatumus ir problemas. Šios apžvalgos bus parengtos po metų.

Ataskaita „Apie sveikatą glaustai“, kurią bendradarbiaudama su Europos Komisija parengė EBPO, yra, kaip matyti iš jos pavadinimo, įvairių valstybių narių palyginamų sveikatos duomenų apžvalga arba horizontalioji peržiūra. Visas sveikatos būklės ciklas suteiks galimybę atlikti išsamią patikrą, grindžiamą šia ataskaita ir išsamiomis kiekvienos valstybės narės apžvalgomis.

Ciklo pabaigoje Komisija pateiks analitinį dokumentą, kuris bus pridedamas prie apžvalgų ir susies rezultatus su platesne ES darbotvarke. Tuomet valstybėms narėms bus pasiūlyta savanoriškai keistis gerąja patirtimi.

Svarbu turėti omenyje, kad šių šalių apžvalgų tikslas – ištiesti pagalbos ranką, o ne baksnoti pirštu į trūkumus. Galutinis visų siekiamas tikslas, be jokios abejonės, yra suteikti ES piliečiams galimybę naudotis geriausiomis sveikatos priežiūros, prevencijos ir sveikatos ugdymo paslaugomis, nesvarbu, kurioje valstybėje narėje jie gyvena.

Ataskaita „Apie sveikatą glaustai. Europa 2016 m.“ paskelbta tuo pat metu, kai pasirašytas Europos Komisijos ir EBPO bendradarbiavimo susitarimas. Glaudesnis mūsų bendradarbiavimas padės daugiau sužinoti apie sveikatos sistemas ir jų veikimą, atsižvelgiant į patirtį ir rezultatus rengti naujas į žmones orientuotas priemones, plėtoti gebėjimus atlikti visuomenės sveikatos ir sveikatos sistemų ekonominę analizę.