BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Mokyklos patalpos – mokinių sveikatos saugai

Data

2006 08 19

Įvertinimas
0

Pernai patvirtinta higienos norma HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir jos pakeitimai reglamentuoja sveikatos saugą bendrojo lavinimo mokyklose. Ji apima pastatų ir patalpų projektavimo, statybos, įrengimo, eksploatavimo, mokinių maitinimo, higienos, sveikatos ugdymo bei priežiūros reikalavimus. Norma privaloma visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie stato, įrenginėja, rekonstruoja mokyklų patalpas, mokyklų vadovams, sveikatą kontroliuojančioms institucijoms.

[end_header]

 

Pirmiausiai mokykloje turi būti visos moksleivių ugdymui ir maitinimui reikalingos patalpos, o mokyklos darbuotojai turi būti pasitikrinę sveikatą, sugebėti teikti pirmąją medicinos pagalbą. Atskiri reikalavimai patvirtinti mokyklos teritorijai. Pavyzdžiui, bendras mokyklos sklypo dydis turi būti ne mažesnis kaip 50 kv. m vienam mokiniui, jei joje yra iki 600 mokinių, ir ne mažesnis kaip 17 kv. m, jei jų yra daugiau kaip 1500. Teritoriją reikia aptverti ne žemesne kaip pusantro metro tvora arba gyvatvore, o gretimi mokyklos statiniai nuo mokyklos ribų turi būti ne arčiau kaip už 25 metrų. Pavyzdžiui, konteineriai buitinėms atliekoms turi būti pastatyti ne arčiau kaip 20 m atstumu nuo maisto tvarkymo patalpų, juos reikia laikyti uždengtus.

Mokyklos patalpose laiptinės, aptvarai, turėklai turi būti ne žemesni kaip 1,2 metro, o aptvarų vertikalaus dalijimo tarpas – ne didesnis kaip 10 cm. Pradinių klasių patalpas reikia įrengti atskirame bloke ir ne aukščiau kaip 2-me aukšte. Priešmokykliniam ugdymui mokykloje taip pat turi būti atskiros patalpos, izoliuotos nuo triukšmo ir nuo įvairių kvapų. Mokymo baldai irgi turi savo reikalavimus, kurie atskirai išdėstyti dar ir Lietuvos standarte LST ISO 5970 bei LST L ENV 1729.

Verta pastebėti, kad mokiniui mokymo klasėje reikia numatyti ne mažesnę kaip 2 kv. m mokymosi vietą, o mokymo kabinete – 4 kv. m. Atstumas nuo pirmojo suolo iki lentos – ne mažesnis kaip 2,6 – 3 m. Mokymo klasėje mokiniai sodinami, atsižvelgiant į kiekvieno regą, klausą bei gydytojo rekomendacijas. Atskiri reikalavimai nustatyti kompiuterizuotoms mokymo vietoms, mokymo kabinetams, dirbtuvėms, sporto salėms, dušams ir tualetams. Pavyzdžiui, sporto salėje vienam vaikui turi būti skirta ne mažiau kaip 8,5–13,5 kv. m, drabužinėje – ne mažiau kaip pusantro metro ploto.

Griežti reikalavimai taikomi ir mokyklos patalpų – klasių, kabinetų, koridorių, salių – apšvietimui, šildymui bei vėdinimui. Pavyzdžiui, priešmokyklinio ugdymo grupėje patalpos oro temperatūra turi būti 20–22, sporto salės – 15–17, mokymo klasės – 18–19 laipsniai. Mokymo patalpos vėdinamos per pertraukas, o dirbtuvėse turi būti įrengta ištraukiamioji ventiliacija.

Atskiras higienos normos skyrius – apie mokinių ugdymo reikalavimus. Nustatyta, kad pamokos trukmė – 45 min., o pirmoje klasėje – 35 min. Sudarant pamokų tvarkaraštį, reikia atsižvelgti į mokinių darbingumo ciklus, bet privalomos ne mažiau kaip trys kūno kultūros pratybos per savaitę. Pertraukos – ne trumpesnės kaip 10 min., o viena didžioji – pusę valandos arba dvi pertraukos po 20 min., skirtos pietums.

Reikia pridurti, kad mokykloje privaloma stebėti mokinių sveikatą ir reikalui esant suteikti skubią pirmąją pagalbą. Tam turi būti įsteigti sveikatos kabinetai, kuriuos kasmet, iki rugsėjo 15 d., mokiniai informuoja apie profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus. Tėvams būtina priminti, kad iki naujųjų mokslo metų pradžios vaikai turi būti nuvesti pas gydytoją ir patikrinta jų sveikata. Kiekvienas vaikas turi žinoti apie savo sveikatos būklę, kad būtų galima užkirsti kelią galimiems susirgimams.

Taip pat ypač atidžiai turi būti stebima užkrečiamųjų ligų, apsinuodijimų būklė, atliekama nelaimingų atsitikimų profilaktika.

Visos šios priemonės, reglamentuojamos higienos normoje, skirtos moksleivių sveikatos apsaugai. Tik sudarę sąlygas sveikam ir visaverčiam jaunimo ugdymui, mes iš jaunosios kartos galėsime tikėtis gerų rezultatų ateityje.

Higienos norma 21:2005 paskelbta „Valstybės žiniose“, 2005, Nr. 76-2770. Kitoje publikacijoje apžvelgsime higienos normą HN 22:2003 „Mokykliniai vadovėliai“.

Daugiau informacijos:
Česlovas Iškauskas
VVSPT vyr. specialistas ryšiams su visuomene
tel. (8 5) 277 80 36,
ceslovas@vvspt.lt

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 266 14 31
agne.marudinaite@sam.lt
www.sam.lt