BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Mokykloms suteikiama daugiau sąlygų skatinti fizinį aktyvumą

Data

2019 06 18

Įvertinimas
0
vaikai4.jpg

Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius ir sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga bendru įsakymu patvirtino naujos redakcijos Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir aktyviomis mokyklomis tvarkos aprašą. Naujame apraše, kuris pakeitė nuo 2007 m. galiojusį dokumentą, atsisakyta perteklinių reikalavimų, mokyklos skatinamos aktyviau diegti fizinio aktyvumo veiklas.

„Sveika gyvensena, fizinis aktyvumas yra tai, ką stengiamės perteikti vaikams. Norime įvairiomis priemonėmis skatinti mokyklas ieškoti įdomesnių ugdymo metodų, veiklų, dalytis patirtimi, bendradarbiauti, kad sveikos gyvensenos idėjos taptų gyvenimo būdu jaunajai kartai“, – sako ministras A. Monkevičius.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, fizinis aktyvumas yra žmogaus sveikatos pagrindas ir vaiko sveikatos įgūdžiai tūrėtų būti formuojami nuo pirmų žingsnių darželyje ar mokykloje.

„Labai svarbu moksleiviams ugdymo įstaigose sudaryti geras sąlygas užsiimti sveikatai naudingomis fizinio aktyvumo ir sporto veiklomis. Juk fizinis aktyvumas, be kita ko, gerina ir mąstymą, tad sportuojantys vaikai geriau mokosi, aktyvus jaunimas vengia žalingų įpročių ir turi mažiau psichologinių problemų. Tikimės, kad moksleivių sveikos gyvensenos puoselėjimas sulauks deramo mokyklų vadovų dėmesio. Taip pat labai svarbus ir mokyklos bendruomenės palaikymas ir įsitraukimas į aktyvios mokyklos projektą. Juk mūsų visų bendras tikslas yra vaiko gerovė“, – sako ministras A. Veryga.

Dokumente nustatomi kriterijai, pagal kuriuos mokyklos pripažįstamos „sveikatą stiprinančiomis“ ir „aktyviomis mokyklomis“. Sveikatą stiprinanti mokykla – tai mokykla, kurioje, pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius, ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka ir kuri įtraukta į Nacionalinį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

Aktyvi mokykla – tai mokykla, kurioje išskirtinis dėmesys skiriamas mokyklos bendruomenės fiziniam aktyvumui skatinti, sudarant fiziniam aktyvumui palankią aplinką ir integruojant tai į kasdieninį mokyklos gyvenimą.

Aktyvios mokyklos modelio kūrimas mokyklai atveria daugiau galimybių fiziniam aktyvumui skatinti – mokykla gali ieškoti ir pasiūlyti įvairių formų aktyvių užsiėmimų ne tik po pamokų, bet ir prieš pamokas ar per pamokas, gali išskirtinį dėmesį sutelkti į fizinio ugdymo pamokų kokybę, taikyti modernius ir mokiniams patrauklius ugdymo metodus, plėsti judėjimo būrelių pasiūlą ir kt.

Sveikatą stiprinančioms mokykloms suteikiama teisė dalyvauti Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo „Mokyklos – europiečių sveikatai“ ir Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje, keistis informacija, skleisti darbo patirtį, ieškoti bendradarbiavimo partnerių, jungtis į sveikatą stiprinančių mokyklų sambūrius. Bendradarbiavimo ryšius galės stiprinti ir aktyvios mokyklos, taip pat keistis patirtimi, dalyvauti darbo grupėse, tobulinti mokyklos darbuotojų kvalifikaciją aktyvios mokyklos veiklos planavimo ir vertinimo klausimais ir kt. 

Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas sėkmingai gyvuoja 26 metus. O „aktyvios mokyklos“ statusas yra naujas. Kaip sveikatą stiprinančios ar aktyvios mokyklos bus pripažįstamos tos mokyklos, kurios atitiks apraše nustatytus kriterijus. Mokykla turės parengti ir komisijai pateikti mokyklos vadovo patvirtintą sveikatos stiprinimo programą ar fizinio aktyvumo skatinimo mokykloje planą 5 metams. Šį planą vertins sveikatos apsaugos ministro sudaryta Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija.

Su ministrų pasirašyti dokumentu galima susipažinti Seimo teisės aktų bazėje.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija