BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Lietuvos nacionalinė pacientų saugos platforma teigiamai įvertinta Europos sveikatos vadybos profesionalų

Data

2010 12 07

Įvertinimas
0
Jagiellonian Universitete, Krokuvoje (Lenkija) vykusiame Europos sveikatos vadybos asociacijos Pereinamojo laikotarpio valstybių tinklo (Transitional countries network) susitikime – seminare Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos pristatė Lietuvos nacionalinę pacientų saugos platformą 2010–2014 m. Ji įvertinta kaip geros praktikos pavyzdys veiksmingai įgyvendinant pacientų saugos strategijas Centrinės ir Rytų Europos šalyse.
 
 
[end_header]
Pereinamojo laikotarpio šalių tinklo nariams, sveikatos priežiūros vadovams, mokslininkams ir sveikatos politikos formuotojams iš Vidurio ir Rytų Europos skirto susitikimo Krokuvoje tikslas – efektyvių pacientų saugos strategijų įgyvendinimas. Seminare dalyvavo Rumunijos, Lenkijos, Belgijos, Ispanijos, Kroatijos, Serbijos, Latvijos, Norvegijos, Lietuvos atstovai.
 
 
Vienas svarbiausių Lietuvos sveikatos politikos uždavinių – gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir stiprinti pacientų saugą. Nacionalinėje pacientų saugos platformoje pasirinktos penkios prioritetinės sritys. Tai – pacientų saugos kultūra sveikatos priežiūroje, sveikatos priežiūros darbuotojų bei pacientų informavimas ir mokymas pacientų saugos klausimais, nepageidaujamų įvykių sveikatos priežiūroje registravimas ir mokymosi sistemos sukūrimas, teisinės aplinkos, užtikrinančios efektyvų nepageidaujamų įvykių registravimą, formavimas.
 
 
Pasak specialistų, pacientų sauga yra sveikatos politikos prioritetas vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu. Kuriama vieninga Nepageidaujamų įvykių sveikatos priežiūroje registravimo ir mokymosi sistema numato aktyvų medikų ir pacientų dalyvavimą sveikatos priežiūros procese, atvirą skaidrią ir abipusiu pasitikėjimu paremtą aplinką, pozityvų požiūrį į pacientų saugą.
 
 
Nacionalinė pacientų saugos platforma 2010–2014 m. parengta Sveikatos apsaugos ministerijai koordinuojat ir aktyviai dalyvaujant įvairioms valstybinėms institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, švietimo bei mokslo įstaigoms. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybe ir pacientų saugumu pagal kompetenciją rūpinasi Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios institucijos – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūrai tarnyba, Valstybinė medicininio audito inspekcija ir Higienos institutas.
 
 
Lietuvos patirtis pacientų saugos srityje užsienio kolegų vertinama labai palankiai.  Nutarta Nacionalinės pacientų saugos platformos gaires naudoti rengiant praktines rekomendacijas pacientų saugos strategijų įgyvendinimui Pereinamojo laikotarpio valstybių tinklo narių šalyse.
 
Daugiau informacijos apie vykusį susitikimą galima rasti adresu:
 http://www.ehma.org/?q=node/597
Valstybinė medicininio audito inspekcija
Vaida Momkuvienė, Neplaninių kontrolių skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 216 9934, V.Momkuviene@vmai.lt, www.vmai.lt
SAM Ryšių su visuomene skyrius, tel. (8 5) 266 1411, natalja.keturkiene@sam.lt, www.sam.lt