BDAR

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kovai su narkotikais, tabaku ir alkoholiu bus skatinamas aktyvesnis institucijų bendradarbiavimas

Data

2020 07 01

Įvertinimas
0
3739817.jpg

Trečiadienį Vyriausybė patvirtino Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atnaujintą Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinį veiklos planą (TVP) 2020–2022 metų laikotarpiui. TVP parengtas siekiant įgyvendinti Valstybinėje narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos 2018–2028 metų programoje numatytus tikslus ir uždavinius.

Pirmiausia, TVP pakeitimais siekiama išplėsti planą įgyvendinančių institucijų sąrašą, rekomenduoti valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kurios nėra pavaldžios ar atskaitingos Vyriausybei, dalyvauti įgyvendinant tarpinstitucinį veiklos planą. Be to, Vyriausybės nutarimu patikslintos 2020–2022 m. TVP priemonės, joms įgyvendinti planuojamos lėšos, vertinimo kriterijai ir jų reikšmės.

2020–2022 m. TVP įgyvendins 19 institucijų: Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Finansų ministerija, Teisingumo ministerija, Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, Kalėjimų departamentas, Lietuvos statistikos departamentas, Muitinės departamentas, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, Policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, taip pat naujai įtrauktosios Generalinė prokuratūra ir Specialiųjų tyrimų tarnyba.

TVP įgyvendinimui 2020 m. numatyta 34 909,7 tūkst. eurų, iš jų 33 479,7 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų ir 1 430 tūkst. eurų  kitų šaltinių (ES finansinė parama ir kt.) lėšų. Kituose valstybės strateginiuose dokumentuose suplanuotos priemonės bei ES finansuojami projektai leis įgyvendinti veiklas, susijusias su psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir prieinamumo mažinimu dar už 16 330,0 tūkst. eurų, lyginant su 2019 m. asignavimai didėja 12 666,7 tūkst. eurų.

Įgyvendinant 2020–2022 m. tarpinstitucinį veiklos planą, planuojama tęsti prevencijos kokybės užtikrinimą; gerinti priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybę ir prieinamumą, tęsti psichosocialinės reabilitacijos ir integracijos į darbo rinką paslaugų teikimą, užtikrinti psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos kokybę, diegiant Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus.

Taip pat norimakoordinuoti priežiūrą vykdančių institucijų veiklą, susijusią su alkoholiniais gėrimais, tabako gaminiais, atstovauti nacionalinius interesus ES ir kitose tarptautinėse organizacijose, parengti ir įgyvendinti asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, reintegracijos bandomąjį modelį, numatyti pakaitinį gydymą laisvės atėmimo vietose esantiems asmenims, kuriems diagnozuoti psichikos / elgesio sutrikimai dėl narkotinių medžiagų vartojimo.

Siekiama įteisinti informacijos apie alkoholio žalą pateikimą ant alkoholio produktų, stiprinti pajėgumus užkardant, atskleidžiant ir tiriant ekonominius nusikaltimus, parengti metodines rekomendacijas dėl procesinių veiksmų virtualiosiomis valiutomis atlikimo, parengti teisės aktų projektus, mažinančius perteklinius ribojimus įsidarbinti psichikos / elgesio ligomis sergantiems asmenims, stiprinti pareigūnų gebėjimus, sukurti laisvės atėmimo bausmę atlikusių asmenų integracijos į visuomenę modelį.

Taip pat norima vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo paplitimo ir paslaugų poreikio tyrimą muzikos festivalių metu, vykdyti internetinį narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo paplitimo tyrimą, organizuoti alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsenos vertinimą ir kt.

Tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo laikotarpiu norima pasiekti ambicingų pokyčių. Pirmiausia, per tris metus norima 2 litrais sumažinti absoliutaus alkoholio suvartojimą, tenkantis vienam šalies gyventojui, vyresniam nei 15 m. Taip pat sumažinti 15–16 m. mokinių, bent kartą vartojusių kokį nors nelegalų narkotiką, dalį siekiant ESPAD šalių vidurkio (18 proc.).

Tikimasi, kad tarpinstitucinio veiklos plano įgyvendinimo laikotarpiu paklausos ir pasiūlos mažinimo srityse mažės cigarečių ir alkoholio prieinamumas nepilnamečiams, sumažės 13 m. ir jaunesnių mokinių, bandžiusių rūkyti, skaičius, augs visai nevartojusių alkoholio mokinių skaičius, taip pat augs dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose mokinių skaičius, mažės sergamumas alkoholinėmis psichozėmis, mirčių nuo narkotikų perdozavimo skaičius, ŽIV plitimas per švirkščiamuosius narkotikus.

Primename, kad vadovaujantis Strateginio planavimo metodikos nuostatomis, TVP tikslinamas kasmet ir papildomas naujais planuojamais metais. 

SAM Spaudos tarnyba