Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Konferencija ,,Dabartinės teismo psichiatrijos, teismo psichologijos aktualijos"

Data

2010 12 01

Įvertinimas
0
Konferencija ,,Dabartinės teismo psichiatrijos, teismo psichologijos aktualijos"
Konferencija ,,Dabartinės teismo psichiatrijos, teismo psichologijos aktualijos"
Psichikos sutrikimų ir visuomenei pavojingo elgesio problema, turinti didelę socialinę reikšmę visais laikais patraukdavo psichiatrų, psichologų, teisininkų, politikų ypatingą dėmesį.  Rengiamos konferencijos pagrindinis tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į tą faktą, kad psichikos sutrikimas pats vienas nepaaiškina konkrečios nusikalstamos veikos priežastinio aspekto. Neįrodyta, kad kokia nors nusikalstama veika, pvz.  smurtiniai nusikaltimai būtų ypatinga žmogaus poelgio kategorija, sąlygojama specifinės psichopatologijos. Lietuvoje didėjant nusikaltimų skaičiui, nuo 1989 m. nepakaltinamais pripažintų asmenų skaičius neviršija 1 proc.  nuo visų nusikaltusių asmenų skaičiaus. Konferencijoje taip pat bus nagrinėjama šiuo metu aktuali visuomenei pedofilijos tema. Remiantis atliktų teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizių medžiaga, bus pristatyta klinikinė socialinė charakteristika asmenų, įvykdžiusių seksualinius nusikaltimus prieš vaikus ir paauglius. Konferencijoje taip pat dalyvaus specialistai iš Danijos, kurie supažindins su Danijos teismo psichiatrijos ekspertine praktika.
Į konferenciją registracija jau baigta.
[end_header]
Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Lietuvos teismo psichiatrijos asociacija
Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinika
Piliečių gynybos paramos fondas
 
KONFERENCIJA
DABARTINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS, TEISMO PSICHOLOGIJOS AKTUALIJOS
Lietuvos Respublikos Seimas, Konstitucijos salė
Vilnius, Gedimino pr. 53
 
Gruodžio 3 d., penktadienis
9.30 Dalyvių registracija
10.00 Konferencijos atidarymas
          Įžanginis žodis
          LR Seimo narys Vaidotas Bacevičius

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM direktorius dr. K. Daškevičius; Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas, Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentas prof. A. Dembinskas, LR Generalinės prokuratūros vadovybės atstovas, Nacionalinės teisėjų tarybos atstovas, Piliečių gynybos paramos fondo direktorius Stasys Kaušinis
10.20 Danijos įstatymai, reglamentuojantys asmenų, turinčių psichikos sutrikimus, atsakomybę už padarytas nusikalstamas veikas – teismo psichiatrinis požiūris
Dr. Peter Gottlieb     Teismo psichiatrijos klinika, Kopenhaga, Danija
11.00 Atsakymai į klausimus
11.10 Teismo psichiatrijos ekspertizė ikiteisminiame procese
Dr. Peter Gottlieb     Teismo psichiatrijos klinika, Kopenhaga, Danija
11.50 Atsakymai į klausimus
12.00 Kavos pertrauka
12.20 Priverčiamųjų medicinos priemonių vykdymas po teismo proceso
Dr. Peter Gottlieb     Teismo psichiatrijos klinika, Kopenhaga, Danija
12.50 Atsakymai į klausimus
13.00 Kvalifikuotų psichologų dalyvavimas baudžiamajame procese, kai nuo nusikalstamų veikų nukenčia nepilnamečiai
Daiva Skorupskaitė Lisauskienė   Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus prokurorė
13.20 Atsakymai į klausimus
13.30 Pietų pertrauka
14.30 Psichikos sutrikimai ir kriminogenezė Lietuvoje
          Dr. Konstantinas Daškevičius    Valstybinės teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM Direktorius
14.50 Atsakymai į klausimus
15.00 Teismo psichiatrijos-psichologijos ekspertizių, atliktų kaltinamiesiems, padariusiems seksualinius nusikaltimus prieš vaikus ir paauglius, analizė (1994-2009 m.)
          Dr. Jelena Marcinkevičienė       Lietuvos teismo psichiatrijos asociacijos prezidentė
15.20 Atsakymai į klausimus
15.30 Mirtingumo išorinės priežastys – Lietuva Europos Sąjungos kontekste
          Dr. Alvydas Navickas  Vilniaus universiteto Psichiatrijos klinikos vadovo
pavaduotojas
15.50 Atsakymai į klausimus
16.00 Ilgalaikis stresas ir nužudymai: priežastys ir pasekmės
          Audronė Glinskienė  Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie SAM teismo psichologė ekspertė
16.20 Atsakymai į klausimus
16.30 Diskusija ir konferencijos uždarymas
17.00 Vakarienė