BDAR
gdpr

Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kolegijos dėmesys – aktualiems asmens ir visuomenės sveikatos klausimams

Data

2006 04 20

Įvertinimas
0

,,Galvos smegenų insulto profilaktikos ir kontrolės 2006-2008 metų programa“ yra ypač aktuali Lietuvai, kurioje insultas yra trečia pagrindinė mirties priežastis (po išeminės širdies ligos ir piktybinių navikų), o mirtingumas nuo insulto beveik du kartus viršija Europos Sąjungos šalių vidurkį. Insultas dėl didelių gydymo išlaidų yra ,,brangiausia” neurologinė liga Lietuvoje (vienam asmeniui per metus – 5800 eurų). Tačiau pigiausias šios pavojingos sveikatai ligos gydymas yra jo profilaktika: net apie 50 proc. visų susirgimų insultų galima išvengti vien tik efektyviai gydant arterinę hipertenziją. Remiantis mokslininkų patirtimi, su insulto gydymu susijusias sveikatos apsaugos išlaidas galima sumažinti diegiant mokslo įrodymais pagrįstas kompleksines, diagnostines, gydymo ir antrinės profilaktikos priemones asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Vieninga kolegijos narių nuomonė – pritarti programai, siekiančiai mažinti sergamumą ir mirštamumą nuo galvos smegenų insulto bei gerinti persirgusiųjų galvos smegenų insultu gyvenimo kokybę. 

 „Radiologijos pagalbos optimizavimo Lietuvoje programa“ siekiama organizuoti ES reikalavimus atitinkančią savalaikę ir šiuolaikinę įvairių ligų spindulinę diagnostiką. Pažymėta, kad sėkmingas programos įgyvendinimas ir racionalus esamos bei būsimos radiologinės diagnostinės aparatūros išdėstymas, optimalus panaudojimas ir kvalifikuota eksploatacija, palaipsniui keičiant ar renovuojant esamą diagnostinę įrangą (ypač – fluorografus bei eksploatuojamus daugiau kaip 20 metų rentgeno aparatus, gama kameras ir kt.) padės žymiam kokybiniam diagnostikos ir gydymo rezultatų pagerinimui.

Kolegijoje nutarta 2006-2008 m. atnaujinti Greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilių parką, aprūpinti greitosios medicinos pagalbos automobilius specialia įranga bei įrengti juose moderniąsias ryšio priemones ir buvimo vietos nustatymo įrangą. Taip pat numatyta GMP automobiliuose įdiegti su Bendrosios pagalbos centru suderintą techninę bei programinę įrangą. Patvirtinus šią programą, planuojama atnaujinti 171 automobilį ir 2008 m. parengti tolesnio GMP transporto atnaujinimo projektą.

Pritarta ir „Cukrinio diabeto kontrolės 2006-2007 metų programos“ projektui. Šia programa siekiama pagerinti sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu ligos diagnozavimą, sumažinti sunkių diabeto sukeltų komplikacijų skaičių, pagerinti sergančiųjų  sveikatą, sumažinti neigiamą ligos poveikį cukriniu diabetu sergančiai nėščiai moteriai ir vaisiui. Numatoma sukurti sergančiųjų cukriniu diabetu multidisciplinarinės priežiūros sistemą, atitinkančią Lietuvos sąlygas ir tarptautinius standartus.

Artėjant atominio reaktoriaus avarijos, įvykusios 1986 m.  Černobylio atominėje elektrinėje (ČAE) Ukrainoje 20-tosioms metinėms, Kolegijos nariams pristatyta „Černobylio atominės elektrinės AE avarijos padarinių likviduotojų sveikatos palaikymo 2006-2010 metų programa“. Šia programa siekiama prisidėti prie tarptautinio tikslo – mažų jonizuojančios spinduliuotės dozių  poveikio gyvajai gamtai įvertinimo. Taip pat numatyta rinkti ir analizuoti duomenis apie konsultuojamų bei gydomų stacionare ČAE nukentėjusių asmenų sergamumą, mirčių priežastis, organizuoti metodologinius seminarus – konferencijas, palaikyti ryšius bei keistis informacija su kitomis institucijomis tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Vilniaus Sapiegos ligoninėje įkurtas vienintelis Lietuvoje Černobylio medicinos centras. Programos įgyvendinimo prioritetuose – užtikrinti nukentėjusių Černobylio avarijos metu sveikatos priežiūrą, teikiant kokybiškas, prieinamas ir savalaikes medicinines paslaugas ne tik šiame centre, bet ir kitose sveikatos sistemos įstaigose.

Kolegijos nariai pritarė „Neurochirurginės neuroonkologinės pagalbos vaikams ir suaugusiems kokybės gerinimo Lietuvoje programai“. Neurochirurgija ir ypač neuroonkologija yra sudėtingos, brangios, nuolat tobulėjančios medicinos sritys, kuriose naudojamos naujausios ir pažangiausios diagnostinės technologijos bei moderniausi gydymo metodai. Programa siekiama pagerinti neuroonkologinės pagalbos teikimą, modernizuojant diagnostinę bazę, renovuojant patalpas ir jas pritaikant visų amžiaus grupių pacientų su negalia gydymui, sukoncentruojant moderniausią gydymo įrangą universitetiniuose centruose, atitinkamai pagal esančius pacientų srautus. Programos įgyvendinimas iš esmės pagerintų navikų diagnostiką bei gydymą, sutrumpintų gydymo stacionare laikotarpį, sumažintų neįgalumo lygį, pagerintų pacientų gyvenimo kokybę bei trukmę. 
 
Kolegijos nuomone, visi posėdžio metu nagrinėti klausimai atspindi tolesnio sveikatos sistemos plėtojimo kryptis, kuriomis siekiama gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.  „Privalome vienyti idėjas ir pastangas kartu kurdami  šiuolaikinę, efektyvią sveikatos priežiūros sistemą šalyje“, – teigia Kolegijos pirmininkas Žilvinas Padaiga.


SAM Ryšių su visuomene skyrius
Tel. (8 5) 266 14 11
[email protected]
www.sam.lt