Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. "cookies").


Kolegijos dėmesys – aktualiems asmens ir visuomenės sveikatos klausimams

Data

2008 10 01

Įvertinimas
0

Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos posėdyje pritarta Cukrinio diabeto kontrolės 2009–2011 m. programai; lėšų paskirstymo projektams, įgyvendinamiems pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“, kriterijų sąrašui ir Lietuvos higienos normos „Sveikatos priežiūros įstaigos. Higieninės ir epidemiologinės priežiūros reikalavimai“ projektams. Sveikatos apsaugos ministrui ir Kolegijos pirmininkui Gediminui Černiauskui siūloma šiuos projektus tvirtinti.

[end_header]

Cukrinio diabeto kontrolės 2008–2010 m. programa siekiama užtikrinti ankstesniais metais vykdytos programos tęstinumą, kuriant efektyvią, Lietuvos sąlygas ir tarptautinius standartus, atitinkančią cukrinio diabeto kontrolės sistemą šalyje. Programos uždaviniai apima pirminę angliavandenių apykaitos sutrikimų rizikos ir prediabeto profilaktiką, ankstyvosios cukrinio diabeto (CD) diagnostikos sistemos diegimą, sergančiųjų kontrolę, komplikacijų gydymo tobulinimą. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, sergančiųjų 2 tipo CD skaičius sparčiai auga, įgaudamas epidemijos pobūdį. Epidemiologiniais tyrimais įrodyta, kad dabar mūsų šalyje 2 tipo CD serga 5 proc. 35–65 m. amžiaus gyventojų. Tai dvigubai daugiau nei prieš 20 metų. Cukrinis diabetas nustatomas tik apie 30 proc. visų sergančiųjų šia liga Lietuvoje. Kolegijos nariai teikė pasiūlymus, kaip tobulinti šią programą, aiškiau apibūdinti jos priemonių įgyvendinimo plėtrą. Vieninga kolegijos narių nuomonė – pritarti programai. „Svarbu formuoti sveiką Lietuvos visuomenę, mažinti rizikos veiksnių įtaką, gerinti sergančiųjų diagnozavimą ir vykdyti komplikacijų progresavimo profilaktiką“, – pabrėžė G. Černiauskas.
Kolegijos nariai svarstė lėšų paskirstymo projektams, įgyvendinamiems pagal ES struktūrinių fondų paramą ir skirtiems asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų bei kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimui, kriterijus. Kadangi lėšų poreikis viršija galimybes, pritarta, skirstant lėšas, prioritetą teikti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros, kuri tiesiogiai prisideda prie skubios medicinos pagalbos teikimo per „auksinę valandą“, modernizavimui. Siūloma atsižvelgti į sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų apimtis traumų ir kitų išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais diagnostikos bei gydymo srityje. Lėšos projektams turi būti skiriamos, atsižvelgiant į pastaruoju metu gydymo įstaigoms skirtas investicijas. Bus vertinamas ir sveikatos priežiūros įstaigoje dirbančių specialistų pakankamumas.
Vieningai pritarta higienos normos, nustatančios sveikatos priežiūros įstaigų higienos bei hospitalinių infekcijų reikalavimus sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat institucijoms, atliekančioms šių įstaigų darbuotojų ir pacientų sveikatos saugos kontrolę bei valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos paslaugas teikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Nustatytos įvairių infekcijų profilaktikos priemonės, paciento izoliavimo bendrieji reikalavimai, medicinos prietaisų valymas ir dezinfekcija, sterilizacijos kontrolė, patalpų valymo ir oro dezinfekcijos principai ir pan.

SAM Ryšių su visuomene skyrius
Natalja Keturkienė, tel. (8 5) 266 1411,

natalja.keturkiene@sam.lt

www.sam.lt